angielsko-polskie tłumaczenie słowa "one size"

EN one size angielskie tłumaczenie

one size
Nasz zespół został poinformowany o brakującym tłumaczeniu.

Podobne tłumaczenia polskie dla słowa "one size"

one rzeczownik
one przymiotnik
Polish
one liczebnik
Polish
one zaimek
size rzeczownik
to size przysłówek
Polish

Przykłady użycia - "one size" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishTo apply a one-size-fits-all concept to the whole of Europe is not a practical solution.
Stosowanie jednakowej koncepcji wobec całej Europy nie jest praktycznym rozwiązaniem.
EnglishThat is the point I have tried to make, so it is far from 'one size fits all'.
To właśnie miałem na myśli i nie ma to nic wspólnego z uniformizacją.
EnglishThese kids aren't using textbooks, they're not getting one-size-fits-all lectures.
Nie używają podręczników, nie ma żadnych wykładów na lekcji w stylu "dla wszystkich to samo".
EnglishIt should not be for the EU to dictate a 'one-size-fits-all' approach in this area.
Nie należy dopuścić, aby UE dyktowała wszystkim jedno uniwersalne rozwiązanie w tym obszarze.
EnglishThe facts show conclusively that there is no one-size-fits-all solution.
Fakty te wskazują ostatecznie, że nie istnieje rozwiązanie uniwersalne.
EnglishPackage size: one and two vials of Thyrogen per carton
Wielkość opakowania: jedna lub dwie fiolki preparatu Thyrogen w kartoniku.
EnglishPackage size: one and two vials of Thyrogen per carton.
Wielkość opakowania: jedna lub dwie fiolki leku Thyrogen w kartoniku.
EnglishA 'one size fits all' approach does not work with immigration.
Uniwersalne podejście nie sprawdza się w przypadku imigracji.
EnglishI believe we cannot impose one-size-fits-all solutions.
Uważam, że nie możemy narzucać rozwiązań "w rozmiarze uniwersalnym”.
EnglishIt's only about one inch by one inch in size -- pretty tiny.
Jej wymiary to jedynie 2,5 cm na 2,5 cm. ~~~ Całkiem mało.
English'One size fits all' will never fit anyone very well.
Polityka uniwersalna nigdy nie będzie nikomu bardzo dobrze służyć.
EnglishOur digital body is one-to-one life size, so this is exactly the way students will see the real anatomy.
Dzięki temu wirtualne dysekcje są podobne do tych prawdziwych i przypominają operacje chirurgiczne.
EnglishDracorex is the littlest one, Stygimoloch is the middle size one, Pachycephalosaurus is the largest one.
Drakoreks jest najmniejszy, stygimoloch jest średniego rozmiaru, a pachycefalozaur jest największy.
EnglishA 'one size fits all' monetary policy will not in many cases suit the situation of the various countries.
Uniwersalna polityka pieniężna w wielu przypadkach nie będzie dostosowana do sytuacji w różnych krajach.
EnglishBut a 'one-size-fits-all' immigration policy will not work for Britain.
Polityka imigracyjna oparta na zasadzie "jeden rozmiar dla wszystkich” nie będzie jednak korzystna dla Wielkiej Brytanii.
EnglishIt turns out to have a forebrain one-fifteenth the size of a human.
EnglishHowever, those being crucified on the euro are not pigs but people, scourged by utopian one-size-fits-all dogma.
Na krzyżu euro nie ma jednak świń, lecz są ludzie wychłostani przez utopijny jednowymiarowy dogmat.
EnglishActually it is one size that fits no one.
W rzeczywistości jest to jeden rozmiar, który na nikogo nie pasuje.
EnglishThere is no one-size-fits-all approach: that is clear to me, and the Hungarian case has made it even clearer.
Nie istnieje tu podejście kompleksowe: Dla mnie to jasne, a sprawa węgierska wyjaśniła to jeszcze bardziej.
EnglishBut this is very promising because the origami can organize parts just one-tenth the size of those in a normal computer.
Ale to bardzo obiecujące, bo origami układa części wielkości jednej dziesiątej tych w komputerze.