×Czy chodziło Ci o ounces?

Streszczenie

Nasz zespół został poinformowany o brakującym tłumaczeniu.

Jak napisać list po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "one size"

Tłumaczenie

"one size" tłumaczenie polskie

Czy chodziło Ci o ounces?
 

Podobne tłumaczenia

"one size" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "one size" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

To apply a one-size-fits-all concept to the whole of Europe is not a practical solution.

Stosowanie jednakowej koncepcji wobec całej Europy nie jest praktycznym rozwiązaniem.

The facts show conclusively that there is no one-size-fits-all solution.

Fakty te wskazują ostatecznie, że nie istnieje rozwiązanie uniwersalne.

That is the point I have tried to make, so it is far from 'one size fits all'.

To właśnie miałem na myśli i nie ma to nic wspólnego z uniformizacją.

These kids aren't using textbooks, they're not getting one-size-fits-all lectures.

Nie używają podręczników, nie ma żadnych wykładów na lekcji w stylu "dla wszystkich to samo".

It should not be for the EU to dictate a 'one-size-fits-all' approach in this area.

Nie należy dopuścić, aby UE dyktowała wszystkim jedno uniwersalne rozwiązanie w tym obszarze.

One medium sized spoon of AMMONAPS granules contains 360 mg of sodium.

Jedna średnia łyżeczka granulatu AMMONAPS zawiera 360 mg sodu.

A 'one size fits all' approach does not work with immigration.

Uniwersalne podejście nie sprawdza się w przypadku imigracji.

It's only about one inch by one inch in size -- pretty tiny.

Jej wymiary to jedynie 2,5 cm na 2,5 cm. ~~~ Całkiem mało.

Dracorex is the littlest one, Stygimoloch is the middle size one, Pachycephalosaurus is the largest one.

Drakoreks jest najmniejszy, stygimoloch jest średniego rozmiaru, a pachycefalozaur jest największy.

Our digital body is one-to-one life size, so this is exactly the way students will see the real anatomy.

Dzięki temu wirtualne dysekcje są podobne do tych prawdziwych i przypominają operacje chirurgiczne.

I believe we cannot impose one-size-fits-all solutions.

Uważam, że nie możemy narzucać rozwiązań "w rozmiarze uniwersalnym”.

A 'one size fits all' monetary policy will not in many cases suit the situation of the various countries.

Uniwersalna polityka pieniężna w wielu przypadkach nie będzie dostosowana do sytuacji w różnych krajach.

Package size: one and two vials of Thyrogen per carton.

Wielkość opakowania: jedna lub dwie fiolki leku Thyrogen w kartoniku.

Package size: one and two vials of Thyrogen per carton

Wielkość opakowania: jedna lub dwie fiolki preparatu Thyrogen w kartoniku.

'One size fits all' will never fit anyone very well.

Polityka uniwersalna nigdy nie będzie nikomu bardzo dobrze służyć.

There is no one-size-fits-all approach: that is clear to me, and the Hungarian case has made it even clearer.

Nie istnieje tu podejście kompleksowe: Dla mnie to jasne, a sprawa węgierska wyjaśniła to jeszcze bardziej.

However, those being crucified on the euro are not pigs but people, scourged by utopian one-size-fits-all dogma.

Na krzyżu euro nie ma jednak świń, lecz są ludzie wychłostani przez utopijny jednowymiarowy dogmat.

(4) Replace the needle by a new one (the new needle should have the size which you normally use for injections).

(4) Zdjąć igłę ze strzykawki i dołączyć nową (typową igłę do wstrzykiwań).

We cannot employ a one-size-fits-all policy.

Nie możemy stosować jednej polityki dla wszystkich.

It turns out to have a forebrain one-fifteenth the size of a human.

Ma przodomózgowie wielkości 1/5 ludzkiego.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik polsko-angielski.