Streszczenie

Nasz zespół został poinformowany o brakującym tłumaczeniu.

Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "on my way"

Tłumaczenie

"on my way" tłumaczenie polskie

 

Podobne tłumaczenia

"on my way" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "on my way" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

CA: What was the closest you got to -- when did you think, this is it, I might be on my way out?

Jak myślisz, kiedy było najbliżej -- kiedy pomyślałeś, że to już koniec, że może się nie udać?

That I was in the U. S., Japan, and on my way from Southeast Asia.

Że byłam w Stanach, Japonii, a teraz jadę do południowej Azji.

On my way here on the airplane, I was walking up and down the aisle of the plane.

Kiedy tutaj leciałam, przechadzałam się po samolocie.

And you know, the oddest part is, when I was on my way traveling here to TED, I'll be honest, I was petrified.

Najdziwniejszą rzeczą jest że, w drodze tutaj, będę szczera, byłam przerażona.

I walked through the emergency department on my way home.

Po drodze przeszedłem przez oddział ratunkowy.

On my way out, I had to break a fight apart.

W drodze powrotnej, musiałem przerwać pewna bójkę.

So, a funny thing happened on my way to becoming a brilliant, world-class neuropsychologist: I had a baby.

Śmieszna rzecz przytrafiła mi się gdy stawałam się znakomitym, światowej klasy neuropsychologiem: urodziłam dziecko.

Recently, one of my graduate students, Tom said, "Kim, I've decided to wear a bike helmet on my way to class."

Ostatnio jeden z moich studentów, Tom, powiedział, "Kim, zdecydowałem się nosić kask rowerowy na mojej drodze na zajęcia."

Unfortunately, I was late for this vote because on my way to the plenary chamber, the lift was not working.

Niestety spóźniłam się na omawiane głosowanie, ponieważ popsuła się widna, co nie pozwoliło mi dotrzeć na posiedzenie plenarne.

I was on my way to Atlantic City.

Jechałem do Atlantic City.

I was on my way to do it.

Właśnie do tego zmierzałem.

Nevertheless I must go on my way to-day and to-morrow and the [day] following: for it cannot be that a prophet perish out of Jerusalem.

Wszakże muszę dziś i jutro i pojutrze odprawiać drogę: albowiem nie może być, aby miał prorok zginąć, oprócz w Jeruzalemie.

I was on my way home.

Wracałam tędy do domu.

I'm on my way up.

Jadę na górę.

On my way to Parliament this morning, I found some leaflets in the lifts which demonstrated that this ostensibly simple issue of labelling is not so simple.

Dziś rano w drodze do Parlamentu znalazłem w windach jakieś ulotki, które są dowodem na to, że wydawałoby się prosta kwestia etykietowania nie jest wcale taka prosta.

whensoever I go unto Spain (for I hope to see you in my journey, and to be brought on my way thitherward by you, if first in some measure I shall have been satisfied with your company)--

Kiedykolwiek pójdę do Hiszpanii, przyjdę do was: bo się spodziewam, że tamtędy idąc ujrzę was, a że wy mię tam poprowadzicie, kiedy się pierwej z wami troszeczkę ucieszę.

For my part, I regret the way in which we worked on drafting this resolution.

Ja osobiście żałuję, że w ten sposób pracowaliśmy nad projektem przedmiotowej rezolucji.

I was exhausted, and I was also disillusioned in a way I couldn't quite put my finger on.

Byłem przemęczony, i rozczarowany w sposób, którego nie mogłem zrozumieć.

On this matter my group is divided and it will probably vote two ways.

Moja grupa jest w tej kwestii podzielona i prawdopodobnie zagłosuje na dwa sposoby.

In my view, focusing on immigration in that way is not only wrong but also dangerous.

Moim zdaniem taka optyka podejścia do imigracji jest nie tylko błędna, ale i niebezpieczna.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: równonóg, Europejski Trybunał Praw Człowieka otworzył przewód sądowy za co należą sie gratulacje., Umowa jest w istocie bardzo prostym dokumentem złożonym z artykułów określających najważniejsze zobowiązania sojuszników wobec siebie z osobna, jak i Sojuszu jako całości. Były również trudności lecz Zgodnie z Traktatem Waszyngtońskim każde państwo , rozziew, wychwalać

Podobne słowa

omnivores · omnivorous · omw · on · on-air · on-board · on-cost · on-fleek · on-going · on-line · on-my-way · on-off · on-screen · on-site · on-time · onboarding · once · once-in-a-lifetime · once-over · oncer · oncogenesis

Więcej w słowniku polsko-rosyjskim.