Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "of course"

 

"of course" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-23 z 2066

of course {przysłówek}

of course {przysł.} (też: absolutely, evidently, apparently, obviously)

oczywiście {przysł.}

Representatives of the European Parliament have, of course, been invited as well.

Oczywiście przedstawiciele Parlamentu Europejskiego również zostali zaproszeni.

Job uncertainty is, of course, accompanied by an increase in cases of bullying.

Niepewności pracy towarzyszy oczywiście zwiększona liczba przypadków dręczenia.

War is, of course, a difficult thing, which always brings painful consequences.

Wojna jest oczywiście rzeczą trudną, która zawsze przynosi przykre konsekwencje.

Of course issues relating to racial hatred must be treated very seriously indeed.

Oczywiście kwestie dotyczące nienawiści rasowej trzeba traktować bardzo poważnie.

Of course, it is up to individual nations how they involve their own parliaments.

Oczywiście od poszczególnych krajów zależy, jak będą angażować swoje parlamenty.

of course {przysł.} (też: bright, clear)

jasne {przym.}

Firstly, the conditions which need to be met are, of course, clear.

Po pierwsze, warunki jakie trzeba spełnić, są oczywiście jasne.

Of course, we do not debate these things in a political vacuum.

Jasne jest, że nie debatujemy nad tymi zagadnieniami w politycznej próżni.

Of course, it is clear that there are always national interests.

Oczywiście jasne jest, że zawsze pojawia się interes narodowy.

Everybody likes the aquatic theory. ~~~ Of course they don't believe it, but they like it."

Jasne, nikt w nią nie wierzy, ale podoba się wszystkim!" Pytam: "A dlaczego sądzi Pani, że to bzdury?"

The EU, of course, believes that if they joined everything would resolve itself in sweetness and light.

UE oczywiście wierzy, że jeśli stałyby się one jej członkami, wszystko stałoby się słodkie i jasne.

of course {przysł.}

rozumie się {wykrz.}

At the same time, we must support the life blood of the country: on a humanitarian level, which goes with saying of course, but also on a political level.

Jednocześnie musimy wspierać żywotne soki kraju: na szczeblu humanitarnym, co rozumie się samo przez się, ale także na szczeblu politycznym.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "of course":

 

Podobne tłumaczenia

"of course" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "of course" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Now of course, since we're doing so many words per day, funny things can happen.

Z uwagi na dużą liczbę słów wpisywany codziennie, mają miejsce zabawne sytuacje.

One course of PDT consists of one injection plus one or two light applications.

Jeden cykl PDT obejmuje jedno wstrzyknięcie leku oraz jedno lub dwa naświetlania.

There was ample confirmation of this during the course of the Czech Presidency.

W trakcie naszej prezydencji daliśmy wiele dowodów na potwierdzenie tego dążenia.

I therefore believe that we must change the course of the CAP, but not abolish it.

Dlatego uważam, że musimy zmienić kierunek WPR, ale nie należy z niej rezygnować.

The demand for parking, of course, is down, congestion and the CO2 emissions.

Zmniejszy się zapotrzebowanie na miejsca do parkowania, korki oraz emisja CO2.

Of course I always wondered what would happen if he'd kissed the airplane first.

Zawsze się zastanawiałem co by się zdarzyło gdyby pocałował najpierw samolot.

And over the course of this experiment, these stars have moved a tremendous amount.

W czasie trwania eksperymentu te gwiazdy przemieściły się na niesamowity dystans.

Of course - and Tanja Fajon dealt with that - it is not a diplomatic present.

Niewątpliwie - i Tanja Fajon mówiła już o tym - to nie jest dyplomatyczny prezent.

Many may say, of course, that in a formal sense, this oversight already existed.

Można rzecz jasna powiedzieć, że formalnie taki nadzór istniał już wcześniej.

The economic crisis, of course, demonstrated that we need a change of framework.

Kryzys gospodarczy dowiódł rzecz jasna, że potrzebna jest zmiana ram regulacyjnych.

Of course, our peaceful revolution has had its share of failures and shortcomings.

Nasza pokojowa rewolucja nie była rzecz jasna wolna od niepowodzeń i niedociągnięć.

Thus, of course, the ramifications are much broader than they seem at first glance.

W związku z tym implikacje są dużo szersze niż się na pierwszy rzut oka wydaje.

And then, of course, they were used by extremists and politicians on the other side.

Powiedział mi, "Nikt nie będzie mi mówił, co powinienem rysować Nie tak to działa."

So of course whatever you don't really do yourself doesn't really get done properly.

Nic nowego. ~~~ Coś, czego nie zrobisz samemu nigdy nie jest dobrze zrobione.

Life in the countryside offers opportunities and, of course, generates risks.

Życie na wsi ma wiele do zaoferowania, ale również wiąże się z pewnymi zagrożeniami.

But that, of course, brings me straight to the Council, Mr President-in-Office.

Z tego względu, panie przewodniczący, muszę jednak odnieść się bezpośrednio do Rady.

Of course, we are in discussion with and working with the European Investment Bank.

Rzecz jasna prowadzimy rozmowy i współpracujemy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

I am of course against the ban on spreading plant protection products by helicopter.

Nie popieram ponadto zakazu rozprowadzania środków ochrony roślin helikopterem.

In part, of course, that reflects the deal that the Swiss have struck with Brussels.

Częściowo stanowi to odzwierciedlenie interesu, jaki Szwajcarzy ubili z Brukselą.

But of course that goes for face-to-face courses in the classroom, too. Simon Feldmer

Ta zasada dotyczy jednak również kursów stacjonarnych w świecie rzeczywistym.
 

Wyniki z forum

"of course" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Oedipus · oedma · OEM · oesophagitis · oesophagus · oestrogen · oestrous · oestrum · oestrus · of · of-course · off · off-budget · off-color · off-colour · off-grid · off-licence · off-limits · off-peak · off-putting · off-road

Więcej tłumaczeń zawiera słownik niemiecko-polski.