Streszczenie

Oceania {rzeczownik}
Oceania

Oceania {rzeczownik}
Oceania

ocean {rzeczownik}
ocean

pokaż szczegóły

Codziennie nowe artykuły językowe na LexioPhiles

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "Oceania"

 

"Oceania" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-3 z 3

Oceania {rzeczownik}

Oceania {nazwa wł.} [geogr.]

Oceania {nazwa wł.} [geogr.]

In addition, this issue has been discussed by the Political and Security Committee in Brussels and was debated in more detail this morning within the Asia-Oceania Working Group.

Ponadto, sprawa ta była dyskutowana przez Komitet polityki i bezpieczeństwa w Brukseli i omawiana w sposób bardziej szczegółowy w ramach Grupy Roboczej Azja-Oceania.

Oceania {rzeczownik}

Oceania {nazwa wł.} [geogr.]

Oceania {nazwa wł.} [geogr.]

ocean {rzeczownik}

ocean {rzecz.}

ocean {m.}

This is the Arctic Ocean, and the butchering of the second whale, seven days later.

To jest Ocean Arktyczny, i oprawianie drugiego wieloryba, siedem dni później.

But when you got to the ocean, my imagination was no competition for nature.

Ale kiedy odkryłem ocean, moja wyobraźnia przestała być konkurencją dla natury.

The ocean has an amazing ability to recover, if we'll just leave it alone.

Ocean ma niesamowite możliwości regeneracji, jeśli tylko zostawimy go w spokoju.

We have goods and services worth EUR 50 billion crossing the ocean annually.

Wartość towarów i usług przekraczających ocean wynosi 50 mld EUR rocznie.

More than 90 percent, 99 percent, of the living space on our planet is ocean.

Więcej niż 90 procent, 99 procent żyjącej przestrzeni na naszej planecie, pokrywa ocean.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "Oceania":

Synonimy (polski) dla "ocean":

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także polsko-rosyjski słownik bab.la.