angielsko-polskie tłumaczenie słowa "Oceania"

EN Oceania angielskie tłumaczenie

Oceania {nazwa wł.}
PL

PLOceania polskie tłumaczenie

Oceania {nazwa wł.}
EN
ocean {m.}
EN

EN Oceania
play_circle_outline
{nazwa własna}

1. Geografia

Oceania
play_circle_outline
Oceania {nazwa wł.} [geogr.]
In addition, this issue has been discussed by the Political and Security Committee in Brussels and was debated in more detail this morning within the Asia-Oceania Working Group.
Ponadto, sprawa ta była dyskutowana przez Komitet polityki i bezpieczeństwa w Brukseli i omawiana w sposób bardziej szczegółowy w ramach Grupy Roboczej Azja-Oceania.

Synonimy (angielski) dla "Oceania":

Oceania
English

Synonimy (polski) dla "ocean":

ocean