Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "nuts"

 

"nuts" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-41 z 67

nuts {rzeczownik}

nuts {l.mn.}

orzeszki {niemęskoos.}

nut {rzeczownik}

nut {rzecz.} [gastr.]

orzech {m.} [gastr.]

And it is not being done because it is a harder nut to crack.

I nie dzieje się tak, ponieważ jest to twardszy orzech do zgryzienia.

a hard nut to crack

twardy orzech do zgryzienia

Then, collect your cracked nut in safety.

Potem bezpiecznie zabierz rozłupany orzech

It was the Czechs who finally managed to crack the nut of introducing a lower VAT rate for labour-intensive services, which is a pro-growth and counter-crisis measure.

To Czesi zdołali rozgryźć twardy orzech, jakim było wprowadzenie obniżonych stawek VAT na usługi pracochłonne, które stanowi działanie prorozwojowe i przeciwkryzysowe.

So what's significant about this isn't that crows are using cars to crack nuts.

Istotne jest nie to, że wrony używają samochodów do łupania orzechów.

nut {rzecz.} (też: bottle top, screw cap, closure)

zakrętka {f.}

nut {rzecz.} [pot.] (też: eccentric, madcap, oddball, loony)

dziwak {m.} [pej.]

nut {rzecz.} [pot.] (też: whacko)

szajbus {m.} [pot.]

nut {rzecz.}

mutra (nakrętka) {f.}

nut (testicle) {rzecz.} [slg.] (też: bollock, ballock, ball)

jajco {n.} [pot.]

nut {rzecz.} [gastr.]

  okrągły pierniczek {m.} [gastr.]

nut {rzecz.} (też: nut for a bolt, screw-on top, bottle top, screw cap)

nakrętka {f.}

nut {rzecz.} [muz.] [Bryt.]

żabka {f.} [muz.]

nut {rzecz.} [muz.] [Bryt.]

śruba {f.} [muz.]

nut {rzecz.} [muz.] [Bryt.]

szpic {m.} [muz.]

nut {rzecz.} [pot.] (też: eccentric, madcap, dag, fruitcake)

nut {rzecz.} [pot.] (też: lunatic, madman, nutcase, crackpot)

wariat {m.} [pot.]

I mean, these Christians, they're nuts.

"Ci chrześcijanie to wariaci.

nut {rzecz.} [pot.] (też: jerk, nutter, screwball, fruitcake)

świr {m.} [pot.]

These Christians are nuts.

Ci chrześcijanie to świry.

nut {rzecz.} [pot.] (też: crank, buff)

maniak {m.} [pot.]

nut {rzecz.} [pot.] (też: crackpot, freak, crank, fanatic)

  oszołom {m.} [pot.]

nut {rzecz.} [slg.] (też: head, crust of bread, pate, heid)

głowa {f.}

nut {rzecz.} [slg.] (też: noggin, noodle, scone)

łeb {m.} [pot.]

nut {rzecz.} [slg.]

bania {f.} [pot.]

nut {rzecz.} [slg.]

  czacha {f.} [pot.]
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "nut":

 

Podobne tłumaczenia

"nuts" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "nuts" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

In my view, we should scrutinise the statistical data for NUTS3, and not just NUTS2.

Sadzę, że warto przypatrzeć się danym statystycznym na poziomie NUTS3, nie tylko NUTS2.

Finally, what is the underlying reason for the EPP being against NUTS 4?

Na koniec, jaki jest główny powód tego, że grupa PPE sprzeciwia się poziomowi NUTS 4?

(Laughter) Indeed, it drives me so nuts, let me just change this little fact here.

(Śmiech) Tak mnie to denerwuje, że pozwolę sobie zmienić ten szczególik.

Well, this is, again, it's just a ring, a steel ring with steel nuts.

A to znowu coś prostego, stalowa obręcz ze stalowymi nakrętkami.

I want to hear you... but we'll go nuts if you start with this shit.

Chcę cię wysłuchać...... ale oszalejemy zaczynając z tym gównem.

Tom Krens came to me with Bilbao and explained it all to me, and I thought he was nuts.

Tom Krens przyszedł do mnie z Bilbao i wytłumaczył mi wszystko.

This body wants to sell off these 500 000 tonnes of nuts in January 2010.

Chce ona sprzedać te 500 tysięcy ton w styczniu 2010 roku.

Now, it's kind of nuts to work on a new nuclear reactor.

Tak ogólnie, to jest dość zwariowane by pracować nad nowym reaktorem nuklearnym.

The NUTS3 data show up the problem far more clearly.

Dane z NUTS3 znacznie lepiej pokazują istniejący problem.

NUTS - amending Regulation (EC) No 1059/2003 by reason of the accession of Bulgaria and Romania to the EU (vote)

NUTS - zmiana rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii do UE (głosowanie)

The corporates, the artists, the wildlife nuts, the good old everyday folks can actually bring these rivers back.

Inwestorzy, artyści, pasjonaci przyrody i zwykli ludzie mogą naprawić stan tych rzek.

We asked that to a junkie and they're like, "Are you nuts?"

Zapytaliśmy ćpuna a on na to: "Oszalałaś?

in writing. - (HU) Integrated economic and employment guidelines are the nuts and bolts of the EU 2020 strategy.

na piśmie. - (HU) Zintegrowane wytyczne gospodarcze i dotyczące zatrudnienia to praktyczna częścią strategii "UE 2020”.

People must have thought I was nuts.

Ludzie pewnie myśleli, że zwariowałam.

I got to tell you, it's driving me nuts, actually.

To doprowadza mnie to do szału.

But not as nuts as I thought."

Ale nie tak bardzo jak myślałem wcześniej".

We all went quite nuts, I will say.

Nas chyba nie da się naprawić.

That's how you stop the nuts coming off at high speed on the wheel.

Teraz naprawdę się rozkręcam.

I still think you're nuts.

Ciągle uważam, że jesteś szalony.

I told them they're nuts.

Ponieważ jestem nieśmiały, powiedziałem, że są walnięci.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

W słowniku angielsko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.