Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "nutrient"

 

"nutrient" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-32 z 49

nutrient {przymiotnik}

nutrient {przym.} (też: alimentary, nutritious, nutritive, nutritional)

odżywczy {przym. m.}

Biotechnical nutrients -- the Model U for Ford Motor, a cradle to cradle car -- concept car.

Biotechniczne substancje odżywcze - Model U dla Ford Motor samochód "cradle to cradle" - samochód z koncepcją.

VEGF causes blood vessels to grow within tumours, these blood vessels provide the tumour with nutrients and oxygen.

VEGF powoduje wzrost naczyń krwionośnych w obrębie guza, co umożliwia zaopatrzenie go w tlen i substancje odżywcze.

So we need some help there. ~~~ So the biological nutrients, the first fabrics -- the water coming out was clean enough to drink.

Więc biologiczne substancje odżywcze, pierwsze materiały... wypływająca woda była wystarczająco czysta do spożycia.

If a portion of a Redwood is rotting, the Redwood will send roots into its own form and draw nutrients out of itself as it falls apart.

Jeśli fragment sekwoi gnije, sekwoja wpuszcza korzenie w siebie samą i pobiera składniki odżywcze podczas rozkładu.

This has the effect of preventing tumour growth by blocking the growth of the blood vessels providing the nutrients and oxygen to the tumour.

Ma to wpływ na wzrost guza nowotworowego poprzez zablokowanie namnażania się naczyń krwionośnych zaopatrujących guz w tlen i substancje odżywcze.

nutrient {przym.} (też: alimentary, nutritious, nutricious, nourishing)

pożywny {przym. m.}

nutrient {rzeczownik}

nutrients {rzeczownik}

nutrients {l.mn.}

substancje odżywcze {niemęskoos.}

Biotechnical nutrients -- the Model U for Ford Motor, a cradle to cradle car -- concept car.

Biotechniczne substancje odżywcze - Model U dla Ford Motor samochód "cradle to cradle" - samochód z koncepcją.

VEGF causes blood vessels to grow within tumours, these blood vessels provide the tumour with nutrients and oxygen.

VEGF powoduje wzrost naczyń krwionośnych w obrębie guza, co umożliwia zaopatrzenie go w tlen i substancje odżywcze.

So we need some help there. ~~~ So the biological nutrients, the first fabrics -- the water coming out was clean enough to drink.

Więc biologiczne substancje odżywcze, pierwsze materiały... wypływająca woda była wystarczająco czysta do spożycia.

This has the effect of preventing tumour growth by blocking the growth of the blood vessels providing the nutrients and oxygen to the tumour.

Ma to wpływ na wzrost guza nowotworowego poprzez zablokowanie namnażania się naczyń krwionośnych zaopatrujących guz w tlen i substancje odżywcze.

nutrients {l.mn.}

  składniki odżywcze {niemęskoos.}

If a portion of a Redwood is rotting, the Redwood will send roots into its own form and draw nutrients out of itself as it falls apart.

Jeśli fragment sekwoi gnije, sekwoja wpuszcza korzenie w siebie samą i pobiera składniki odżywcze podczas rozkładu.

When food is scarce, they divert nutrients towards the really critical organ, the brain, and away from other organs like the heart and liver.

W czesie niedoboru pożywienia, przekierowuje składniki odżywcze do podstawowego organu jakim jest mózg, a z dala od innych organów takich jak serce i wątroba.

And under the microscope, you can see hundreds of these brown staining blood vessels, capillaries that are feeding cancer cells, bringing oxygen and nutrients.

Pod mikroskopem, można zobaczyć setki tych brązowo zabarwionych naczyń krwionośnych, kapilary, które odżywiają komórki rakowe, dostarczając tlen i składniki odżywcze.

If we had Redwood-like biology, if we got a touch of gangrene in our arm then we could just, you know, extract the nutrients extract the nutrients and the moisture out of it until it fell off.

Gdybyśmy byli jak sekwoje, zaatakowani gangreną moglibyśmy pobierać z chorego miejsca składniki odżywcze i wodę zanim by odpadło.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "nutrient":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "nutrient" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

There's one called TOR, which is another nutrient sensor, like the insulin pathway.

Istnieje jeden, zwany TOR, jest kolejnym sensorem odżywczym, podobnie jak szlak insulinowy.

And the algae give the corals sugar, and the corals give the algae nutrients and protection.

Jeśli jednak robi się zbyt ciepło glony nie mogą wyprodukować cukru.

59,999 miles that are basically bringing nutrients and taking waste away.

59 999 mil żył dostarcza składników pokarmowych i odprowadza zbędne produkty przemiany materii.

They help in the digestion of essential nutrients, and they protect you against certain diseases.

Pomagają w trawieniu podstawowych składników. ~~~ Chronią przed niektórymi chorobami.

In ecosystems, the waste from one organism becomes the nutrient for something else in that system.

W ekosystemach, resztki jednego organizmu, stają się pożywką dla czegoś innego.

Dose adjustment may be required based on the meal size and nutrient composition, time of day od

Może być konieczne dostosowanie dawki w zależności od wielkości posiłku, jego składu, pory dnia aż

Insulin is a hormone that promotes the uptake of nutrients into your tissues after you eat a meal.

Insulina jest hormonem wspomagającym wchłanianie składników odżywczych przez nasze tkanki, po posiłku.

It is not possible to produce nutrient profiles for all foodstuffs.

Przedstawienie informacji o wartościach odżywczych dla wszystkich środków żywieniowych nie jest możliwe.

This is a complete food, full of nutrients, and acknowledged to be of the highest quality.

Miód jest pełnowartościowym pożywieniem, pełnym składników odżywczych, uznawanym za produkt wysokiej jakości.

They lack nutrients, and diarrhea dehydrates them.

Brakuje im składników odżywczycz a biegunka odwadnia je.

You can't farm the same piece of ground for 40 centuries without understanding nutrient flow.

Nie da się uprawiać tego samego kawałka ziemi przez 40 wieków bez zrozumienia przepływu składników pokarmowych.

And the bacteria are feeding on the sugar nutrients in the liquid.

Bakterie żywią się cukrem rozpuszczonym w roztworze Odpowiadają za łączenie tych nano włókien czystej celulozy.

They do this because they've stripped the soil from all nutrients from growing the same crop over and over again.

Muszą tak robić ponieważ pozbawili glebę wszystkich składników odżywczych, poprzez ciągłą uprawę tej samej rośliny.

Then they promote the uptake of nutrients.

Wtedy wspomagają wchłanianie składników odżywczych.

Xenical reduces the absorption of supplements of some fat soluble nutrients, particularly beta-carotene and vitamin E.

Lek Xenical zmniejsza wchłanianie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, szczególnie beta- karotenu oraz witaminy E.

That brings all the nutrients: When this is cold in the Galapagos, it's rich, and there's plenty of food for everyone.

Gdy na Galapagos jest zimno, jest dużo pokarmu dla każdego.

The antibody is produced in mammalian cell (Chinese Hamster Ovary) suspension culture in a nutrient medium.

Przeciwciało wytwarzane jest w komórkach ssaków (jajnika chomika chińskiego), hodowanych w postaci zawiesiny w pożywce.

You should choose meals which contain a range of different nutrients and learn to eat healthily for the long term.

Należy wybierać posiłki zróżnicowane pod względem składników odżywczych i nauczyć się zdrowego odżywiania na przyszłość.

Then they can't get any larger because they don't have a blood supply, so they don't have enough oxygen or nutrients.

Nie mogą urosnąć większe, bo nie są zaopatrywane w krew, więc nie mają wystarczająco dużo tlenu i składników odżywczych.

It's not about nutrients and calories.

który powiedział, że w naszej tradycji żywność jest święta.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Więcej w słowniku niemiecko-polskim.