Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "notification"

 

"notification" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-32 z 119

notification {rzeczownik}

notification {rzecz.} (też: information, notice, alert, announcement)

Please use this troubleshooter to appeal a violation notification.

Aby przesłać powiadomienie o naruszeniu, skorzystaj z tego Narzędzia do rozwiązywania problemów.

If you believe that you've received a notification for a site that you do not own, please contact us.

Jeśli uważasz, że otrzymane powiadomienie dotyczy cudzej witryny, skontaktuj się z nami.

When this happens, we'll send you a notification email.

W takiej sytuacji otrzymasz powiadomienie pocztą e-mail.

This notification appears only for customers who've been referred by Google to your site.

Powiadomienie to jest wyświetlane tylko klientom, którzy zostali odesłani do Twojej witryny przez Google.

And when someone opens your mailbox, you get a notification, an alert message goes to your iPhone.

I kiedy ktoś ją otworzy, dostajecie powiadomienie, i wiadomość o tym jest przesyłana na twojego iPhone'a.

notification {rzecz.} (też: application, registration, entry, submission)

notification {rzecz.} (też: confirmation of shipment, attempted delivery notice, advice note, advice)

awizo {n.}

notification {rzecz.} (też: announcement, notice, alert, intimation)

Advance notification of outpatient treatment is not mandatory.

Wcześniejsze zawiadomienie w przypadku leczenia ambulatoryjnego nie jest obowiązkowe.

notification {rzecz.}

awizacja {f.} [rzadk.]

notification {rzecz.}

  notyfikacja {f.} [form.]

This notification is then published in the Official Journal of the EU.

Notyfikacja zostaje następnie opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE.

The second issue is that notification of irregularities can take up to 39 months - more than three years.

Druga sprawa to to, że notyfikacja nieprawidłowości może trwać nawet do 39 miesięcy - ponad trzy lata. Jest to okres zdecydowanie za długi.

European decisions other than those referred to in paragraph 2 shall be notified to those to whom they are addressed and shall take effect upon such notification.

    Decyzje europejskie inne niż te, o których mowa w ustępie 2, są notyfikowane ich adresatom i stają się skuteczne wraz z tą notyfikacją.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "notification":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "notification" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Yesterday, someone called for the introduction of advance notification in Sweden.

Wczoraj ktoś zaapelował o wprowadzenie w Szwecji uprzedniego powiadomienia.

on data breach notification (Article 2(h) and 4(3) - ePrivacy Directive)

w sprawie powiadomień o naruszeniu ochrony danych (art. 2 lit. h) oraz 4 ust.

Your site will be reviewed again after 3 days from which you received your notification.

Witryna zostanie ponownie sprawdzona po trzech dniach od wysłania powiadomienia.

Adding someone to a comment will email them a notification containing the comment thread.

Gdy zaczniesz wpisywać nazwy kontaktów, będą one automatycznie uzupełniane.

I consider the Commission Notification in this area to be exceptionally important.

Uważam komunikat Komisji dotyczący tego zagadnienia za niezwykle ważny.

In the notifications, collaborators will see the usernames of people who have made changes.

W powiadomieniach współpracownicy zobaczą nazwy użytkowników, którzy wprowadzili zmiany.

In the notifications, collaborators will see the usernames of people who have made changes.

Ponadto możesz określić częstotliwość otrzymywania takich powiadomień.

I welcome the endorsement for the mandatory notification of personal data breaches.

Cieszę się z poparcia dla obowiązkowego powiadamiania o naruszeniu ochrony danych osobowych.

In many cases, our decision is final, and this will be mentioned in your notification email.

W wielu przypadkach nasza decyzja jest ostateczna, o czym informujemy w powiadomieniu.

Transparency and due notification is therefore needed in this area.

W tej sferze potrzebna jest więc przejrzystość i odpowiednia polityka informacyjna.

Within 90 days of publication of the notification, the Commission must report to the Council.

W ciągu 90 dni od opublikowania notyfikacji Komisja musi przekazać sprawozdanie Radzie.

I will attend to it personally if you submit the proof of notification to me.

Zajmę się tym osobiście, jeśli przedstawi mi Pani dowód zgłoszenia.

And people can get RSS feeds -- they can get e-mail notifications of changes.

Dlatego takie zmiany zawsze ktoś szybko zauważy, cofnie i przywróci poprzednią wersję strony.

The Council has not yet received any notification in this regard.

Rada nie otrzymała jak dotąd jeszcze żadnej notyfikacji w związku z tą umową.

That should be changed to 'within 90 days after receipt of the notification'.

Powinien on brzmieć "W ciągu 90 dni od otrzymania powiadomienia”.

There must be trust in the entire system of accreditation, notification and market surveillance.

Zaufanie musi dotyczyć całego systemu akredytacji, notyfikacji i nadzoru rynkowego.

Adding someone to a comment will email them a notification containing the comment thread.

Dodanie osoby do komentarza spowoduje wysłanie do niej powiadomienia e-mail z wątkiem komentarza.

Chat notifications are enabled by default, but you can disable them in your Google Mail settings.

Obecnie te powiadomienia są dostępne tylko dla użytkowników przeglądarki Google Chrome.

Google Mail desktop notifications let you know when you have a new email or Chat message.

Powiadomienia Google Maila na pulpicie informują o nadejściu nowego e-maila lub wiadomości czatu.

We support the policy of ex ante notification and the obligation of registration by Member States.

Popieramy politykę notyfikacji ex ante i obowiązek rejestracji przez państwa członkowskie.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-rosyjski.