angielsko-polskie tłumaczenie słowa "nothing"

EN nothing angielskie tłumaczenie

nothing {rzecz.}
nothing {zaim.}
PL

EN nothing
volume_up
{rzeczownik}

nothing (też: naught, nought, null, zero)
From about the beginnings of humanity to 1500: zero economic growth, nothing.
Od początku ludzkości... ...do 1500 roku, wzrost ekonomiczny wynosi zero, nic.
If you think about it, the cost of promulgating international rules is zilch -- nothing.
Jeśli się nad tym zastanowić, koszt upowszechnienia zasad międzynarodowych równa się zero -- nic.
Day zero: nothing happening.
nothing
volume_up
nico {n.} [pot.]
nothing (też: nothingness, nought, nowt)
But watch out -- they continue the line beyond the last point out into nothing.
. ~~~ Przeciągają tą linię poza ostatni punkt w nicość.
Then a man named Jean-Paul Sartre wrote a book titled "Being and Nothingness."
Niejaki Jean-Paul Sartre napisał książkę o tytule "Byt i nicość".
nothing (też: piece of shit, shitty little thing)
volume_up
gówienko {n.} [pot.]

Przykłady użycia - "nothing" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishit's nothing to do with me
Englishnext to nothing
Englishnothing ventured nothing gained
Englishthere's nothing new under the sun
Englishto stop at nothing
Englishto stop at nothing
EnglishNothing ventured, nothing gained
EnglishSuch a development does nothing for citizens' confidence in European Union policies.
Taka sytuacja nie pomaga budować zaufania obywateli do polityk Unii Europejskiej.
EnglishThe theocracy in Teheran clearly has nothing but contempt for democracy in Europe.
Teokracja w Teheranie wyraźnie żywi jedynie pogardę dla demokracji w Europie.
EnglishThis, unfortunately, has done nothing at all for the rigour of the provisions.
Niestety nie przyniosło to żadnych rezultatów w odniesieniu do ścisłości przepisów.
EnglishFor me what counts is what people have in their heads, and you have nothing in yours
Dla mnie liczy się to co ludzie mają w głowach, a ty w swojej nie masz niczego.
English(DE) Madam President, the combination of civil and military powers is nothing new.
(DE) Pani Przewodnicząca! Łączenie sił cywilnych i wojskowych nie jest niczym nowym.
EnglishThis would be a recovery measure that would cost national budgets nothing.
Byłby to środek naprawczy, który nie kosztowałby budżetów państwowych ani centa.
EnglishThere is thus no chance of us doing so, as we would then achieve nothing at all.
Nie ma zatem możliwości, żebyśmy to zrobili, ponieważ nie osiągnęlibyśmy wtedy niczego.
EnglishHowever, it is nothing new for the European Union to apply double standards.
Stosowanie przez Unię Europejską podwójnych standardów nie jest niczym nowym.
EnglishIn your submission I heard nothing about a review of neighbourhood policy.
W Pańskim wystąpieniu nie usłyszałem niczego o przeglądzie polityki sąsiedztwa.
EnglishThere is nothing to show that there will be any real benefit to consumers.
Nie ma żadnych dowodów pokazujących, że konsumenci odniosą jakąkolwiek korzyść.
EnglishWithout it, this news would unfortunately be nothing other than a publicity stunt.
Bez tego informacja ta byłaby niczym więcej, jak tylko publicznym popisem.