angielsko-polskie tłumaczenie słowa "not yet"

EN not yet angielskie tłumaczenie

EN not yet
volume_up

The Svensson report has unfortunately not yet overcome this conflict.
Sprawozdanie pani poseł Svensson niestety jeszcze nie rozwiązuje tej sprzeczności.
We are not there yet, and there are still some countries that do not receive refugees.
Jeszcze nie osiągnęliśmy celu, i wciąż istnieją państwa nieprzyjmujące uchodźców.
For instance, Ireland has not yet designated a possible Commissioner.
Irlandia na przykład jeszcze nie wskazała swojego kandydata na komisarza.

Podobne tłumaczenia polskie dla słowa "not yet"

not przysłówek
Polish
yet przysłówek
yet spójnik

Przykłady użycia - "not yet" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishthere’s life in the old dog yet
Englishthe mills of God grind slowly, yet they grind exceedingly fine
Englishdual income no kids yet
Englishall is not lost yet
Englishall is not lost yet
EnglishIf so, then my second question is: why have these requests not yet been answered?
A jeżeli tak, wówczas spytam: dlaczego dotąd nikt nie odpowiedział na te wnioski?
EnglishI would endorse the sentiments of Poul Rasmussen that we have not yet done enough.
Podzielam odczucia posła Poula Rasmussena, że póki co nie zrobiliśmy zbyt wiele.
English[Yet] a little sleep, a little slumber, A little folding of the hands to sleep:
Trochę się prześpisz, trochę podrzemiesz, trochę złożysz ręce, abyś odpoczywał.
English. ~~~ Yet it's one that's rarely asked.
Chyba jedno z ważniejszych pytań naszych czasów choć zadawane stosunkowo rzadko.
EnglishThe aetiology of the allergic reactions to BeneFIX has not yet been elucidated.
Jak dotąd nie udało się wyjaśnić etiologii reakcji alergicznych na lek BeneFIX.
EnglishWe have spoken about this for years, but as yet nothing has been done in practice.
Od wielu lat o tym rozmawiamy, ale jak dotąd nic nie zostało zrobione w praktyce.
EnglishThe internal market has been in existence for 20 years, but it is not yet complete.
Rynek wewnętrzny istnieje od 20 lat, ale jego budowa jeszcze się nie zakończyła.
EnglishLet us not forget, however, that many other war criminals have not yet been tried.
Trzeba jednak pamiętać, że wielu innych zbrodniarzy wojennych nadal nie osądzono.
EnglishIt is unacceptable that this Parliament has not yet condemned the coup d'état.
Fakt, że ten Parlament do dziś nie potępił zamachu stanu, jest niedopuszczalny.
EnglishThe health implications of this technology have not yet been adequately studied.
Do tej pory nie zbadano w wystarczającym stopniu wpływu tej technologii na zdrowie.
EnglishIf it only makes a cut of half a point, it will disappoint the markets yet again.
Jeśli obniży ją jedynie o pół punktu procentowego, to raz jeszcze rozczaruje rynki.
EnglishIt seems a parody of a policy and yet it is the policy of the Italian Government.
Wygląda to na parodię polityki, niemniej jednak taka jest polityka włoskiego rządu.
EnglishYet this does not mean that Europe is not now required to act; quite the reverse.
Nie oznacza to jednak, że nie wymaga się od Europy działań; wręcz przeciwnie.
EnglishI specifically say 'discuss', because I do not have all the answers yet either.
Celowo mówię "omówić”, bowiem również nie znam jeszcze wszystkich odpowiedzi.
EnglishSince the law has not yet entered into force, no such proposal has been tabled.
Ponieważ ta ustawa nie weszła jeszcze w życie, nie przedstawiono takiej propozycji.