Codziennie nowe artykuły językowe na LexioPhiles

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "not yet"

 

"not yet" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-21 z 1005

not yet

I would like to address one aspect in this context that has not yet been mentioned.

Pragnę w tym kontekście podjąć jeden aspekt, o którym jeszcze nie wspomniano.

This applies also for those Member States which have not yet joined the eurozone.

Dotyczy to również państw członkowskich, które jeszcze nie przystąpiły do strefy euro.

The Commission has not yet made its assessment; it has not yet decided on its response.

Komisja jeszcze nie zdążyła dokonać analizy i nie zdecydowała o tym, jaką dać odpowiedź.

The Treaty of Lisbon has not yet entered into force, but it is here, and present.

Traktat lizboński jeszcze nie wszedł w życie, lecz jest tu, jest obecny.

We do not yet have these national management declarations, but we want to get them.

Tych krajowych deklaracji w sprawie zarządzania jeszcze nie mamy, ale chcemy je uzyskać.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"not yet" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "not yet" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

The aetiology of the allergic reactions to BeneFIX has not yet been elucidated.

Jak dotąd nie udało się wyjaśnić etiologii reakcji alergicznych na lek BeneFIX.

If so, then my second question is: why have these requests not yet been answered?

A jeżeli tak, wówczas spytam: dlaczego dotąd nikt nie odpowiedział na te wnioski?

It is unacceptable that this Parliament has not yet condemned the coup d'état.

Fakt, że ten Parlament do dziś nie potępił zamachu stanu, jest niedopuszczalny.

I would endorse the sentiments of Poul Rasmussen that we have not yet done enough.

Podzielam odczucia posła Poula Rasmussena, że póki co nie zrobiliśmy zbyt wiele.

Let us not forget, however, that many other war criminals have not yet been tried.

Trzeba jednak pamiętać, że wielu innych zbrodniarzy wojennych nadal nie osądzono.

The health implications of this technology have not yet been adequately studied.

Do tej pory nie zbadano w wystarczającym stopniu wpływu tej technologii na zdrowie.

I was quite surprised to learn that such an initiative had not yet been introduced.

Ze zdziwieniem dowiedziałem się, że taka inicjatywa nie została dotychczas podjęta.

Since the law has not yet entered into force, no such proposal has been tabled.

Ponieważ ta ustawa nie weszła jeszcze w życie, nie przedstawiono takiej propozycji.

The internal market has been in existence for 20 years, but it is not yet complete.

Rynek wewnętrzny istnieje od 20 lat, ale jego budowa jeszcze się nie zakończyła.

If not, it will be yet another waste of time and will cause even more damage.

Jeżeli nie, będzie to znów zmarnowany czas, prowadzący do jeszcze większych szkód.

I do not yet know whether this will work, but we must rise to the challenge.

Nie mam jeszcze pewności, czy to się uda, ale musimy sprostać temu wyzwaniu.

Unfortunately, the economic crisis is not yet over, and we cannot ignore it.

Niestety kryzys gospodarczy jeszcze się nie skończył i nie możemy tego ignorować.

The prostamide receptor, however, has not yet been structurally identified.

Jednak dotychczas nie określono jeszcze struktury receptora dla prostamidów.

However, definitive studies on the efficiency of this strategy are not yet available.

Jednak nie ma jeszcze wyników badań dotyczących skuteczności tej strategii.

Safety and efficacy of dasatinib have not yet been studied in paediatric patients.

Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności dazatynibu u dzieci.

There are also many species that have not yet been discovered and described.

Istnieje także wiele gatunków, które nie zostały jeszcze odkryte i opisane.

The idea of the Innovation Partnerships has not yet been completely clearly outlined.

Idei partnerstwa na rzecz innowacji nie przedstawiono jak dotąd w pełni wyraźnie.

We are not there yet, but I believe it is possible to reach that agreement.

Nie mamy jeszcze tego porozumienia, ale uważam, że jest ono możliwe do osiągnięcia.

Why they have not, as yet, been implemented by the Commission is beyond me.

Nie potrafię zrozumieć, czemu Komisja jak do tej pory jeszcze ich nie wdrożyła.

Sadly, respect for children's rights has not yet been universally ensured.

Niestety, poszanowanie praw dzieci nie jest jeszcze powszechnie gwarantowane.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

nosey · nosh · nosiness · nosing · nostalgia · nostalgic · nostril · nostrum · nosy · not · not-yet · notability · notable · notably · notarial · notarisation · notarization · notary · notary's · notation · notch

Więcej w słowniku polsko-rosyjskim.