Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "no way"

 

"no way" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-21 z 337

no way

no way (też: it’s no use, nothing doing)

nic z tego [przykł.]
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"no way" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "no way" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

We have had to implement this regulation since 1 June, and there is no way back.

Musimy wdrażać to rozporządzenie od dnia 1 czerwca i nie ma od niego odwrotu.

In no way do I believe that any cases have been politically influenced, not at all.

Absolutnie nie uważam, że istnieją sprawy, w których były naciski polityczne.

I speak only English, they speak only Italian, so we had no way to communicate.

Mówię tylko po angielsku, oni tylko po włosku, więc nie mieliśmy jak się porozumieć.

Without the creation of new jobs with rights, there can be no way out of this crisis.

Bez tworzenia nowych miejsc pracy dających prawa nie uda się wyjść z tego kryzysu.

In no way is it the intention of the Presidency to backtrack on its goals.

Prezydencja nie ma w najmniejszym stopniu zamiaru wycofania się ze swoich celów.

There is no way to speak to a real person and establish a normal dialogue.

Nie ma sposobu, żeby porozmawiać z konkretną osobą i nawiązać zwykły dialog.

There is no way these reactors will get the green light for prolonging their work time.

Nie ma szans, aby te reaktory otrzymały zgodę na przedłużenie ich czasu pracy.

And I wanted to make you see it in a positive way -- no charity, no pity.

Chcę, abyście postrzegali to w pozytywny sposób, bez współczucia, bez litości.

And I think, as adults, we need to learn that there's no right or wrong way to play.

Jako dorośli, musimy zrozumieć, że nie ma dobrego ani złego bawienia się.

In no way does the partnership replace the biregional EU-Mercosur negotiations.

Partnerstwo w żaden sposób nie zastępuje dwustronnych negocjacji między UE a Mercosurem.

Even more important is the fact that an execution is irreversible; there is no way back.

Jeszcze istotniejszy jest fakt, że egzekucja jest nieodwracalna, nie ma drogi powrotu.

They're smaller than a wavelength of light, so we have no way to directly observe them.

Są mniejsze od fali widzialnego światła, dlatego nie możemy obserwować ich bezpośrednio.

Common rules that are not respected in any tangible way are of no value.

Wspólne zasady, które nie są w widoczny sposób respektowane, są bezwartościowe.

There is no way that figure is going to change dramatically by that time.

Nie ma możliwości, żeby wspomniana liczba jaj miała się radykalnie zmienić do tego czasu.

It is clear that there can be no simple way of maintaining these systems.

Oczywiste jest, że nie ma prostego sposobu na utrzymanie tych systemów.

This weapon must be used when there is no other way to remedy violation of the law.

Tej broni należy używać, kiedy nie ma innego sposobu na to, by zaradzić naruszaniu prawa.

Thus we currently have no way of delaying or declining this accession.

Zatem obecnie nie mamy możliwości opóźnienia lub odrzucenia tego przystąpienia.

This should be solely a technical incorporation which will in no way affect the content.

Ma to być jedynie techniczne włączenie, które w żaden sposób nie zaburzy treści dokumentu.

There's a diagram like this for your brain, but there's no way it would fit on this slide.

Je też można przedstawić na diagramie ale nie dałoby się ich zmieścić na takim slajdzie.

There is no national way out of the crisis, unless some people have got the wrong century.

Z kryzysu nie da się wyjść krajowymi sposobami, chyba że komuś pomyliły się wieki.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: rezultat, rozrachunek, sedno sprawy, wzorzec, dozwolona ilość

Podobne słowa

NLQ · NNTP · no · no-frills · no-go · no-gooder · no-hoper · no-no · no-one's · no-show · no-way · nob · nobby · Nobel · nobility · noble · nobleman · noblewoman · nobody · nobody's · NOC

Więcej tłumaczeń w słowniku polsko-rosyjskim.