"ninth" po polsku

EN

"ninth" - polskie tłumaczenie

volume_up
ninth {rzecz.}
PL
volume_up
ninth {przym.}

EN ninth
volume_up
{rzeczownik}

1. Muzyka

ninth
volume_up
nona {f.} [muz.]
quadruply diminished ninth
triply diminished ninth
doubly diminished ninth

Synonimy (angielski) dla "ninth":

ninth

Przykłady użycia - "ninth" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishquadruply diminished ninth
Englishtriply diminished ninth
Englishdoubly diminished ninth
Englishdoubly augmented ninth
Englishtriply augmented ninth
Englishquadruply augmented ninth
Englishninth circle of hell
Englishninth circle of hell
idiomatyczne określenie czegoś co już gorsze być nie może
English2009 discharge: Eighth, Ninth and Tenth European Development Funds (EDF) (
Absolutorium za rok 2009: 8., 9. i 10. Europejski Fundusz Rozwoju (EFR) (
English2007 discharge: Seventh, Eighth and Ninth European Development Funds (EDF) (
Absolutorium za rok 2007: 7, 8 i 9 Europejski Fundusz Rozwoju (EFR) (
EnglishThey're photographers who have documented the Lower Ninth for the last 40 years.
Dokumentowali dzielnicę Lower Ninth Ward przez ostatnich 40 lat.
EnglishPrior to Katrina, the South Bronx and New Orleans' Ninth Ward had a lot in common.
Przed tą powodzią Południowy Bronx i dzielnica Ninth Ward w Nowym Orleanie miały dużo wspólnego.
EnglishThis becomes all the more noticeable as the plot homes in on the ninth of November, 1989.
Jest to tym wyraźniej zauważalne, im bardziej akcja zbliża się do 9 listopada 1989 roku.
EnglishNeither the destruction of the Ninth Ward nor the South Bronx was inevitable.
Zarówno w Ninth Ward w Nowym Orleanie, jak i w Południowym Bronxie, zniszczeń można było uniknąć.
EnglishWhat significance do the Eight, Ninth and Tenth European Development Funds have for these people?
Jakie znaczenie dla tych ludzi ma 8., 9. i 10. Europejski Fundusz Rozwoju?
EnglishThe melody used to symbolise the EU comes from the Ninth Symphony composed in 1823 by Ludwig Van Beethoven.
Melodia pochodzi z IX Symfonii skomponowanej przez Ludwiga van Beethovena w 1823 r.
EnglishIn 1996, he shot himself in the head on December ninth -- which incidentally is Judi Dench's birthday.
W 1996 postrzelił się w głowę 9-tego grudnia kiedy to, przypadkowo, są urodziny Judi Dench.
EnglishYou have to understand though that from his ninth birthday, the only environment he knew was gangsterism.
Musicie jednak zrozumieć, że od dziewiątych urodzin, jedynym znanym mu środowiskiem byli gangsterzy.
EnglishI voted in favour of the authorisation to discharge the Eighth, Ninth and Tenth European Development Funds for 2009.
Głosowałam za udzieleniem absolutorium z wykonania 8., 9. i 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju na rok 2009.
EnglishNinth Man: You see, family is ... it's awful.
Mężczyzna 9: Cóż, rodzina to... to coś okropnego.