Codziennie nowe artykuły językowe na LexioPhiles

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "ninth"

 

"ninth" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-22 z 35

ninth {przymiotnik}

ninth {przym.}

dziewiąty {przym. m.}

2008 discharge: seventh, eighth, ninth and tenth European Development Funds (EDF)

Absolutorium budżetowe 2008: siódmy, ósmy i dziewiąty Europejski Fundusz Rozwoju (EDF)

2006 discharge: Sixth, Seventh, Eighth and Ninth European Development Funds (

Absolutorium za rok 2006: szósty, siódmy, ósmy i dziewiąty Europejski Fundusz Rozwoju (

Every ninth person of those released from Guantánamo has immediately resumed terrorist activities.

Co dziewiąty z dotychczas wypuszczonych powrócił wprost do działalności terrorystycznej.

It will be the ninth time, Commissioner Špidla, that it has done this.

Stanie się to już po raz dziewiąty, panie komisarzu Špidla.

the ninth to Mattaniah, his sons and his brethren, twelve:

Dziewiąty na Matanijasza, na synów jego i na braci jego dwanaście.

ninth {rzeczownik}

ninth {rzecz.} [muz.]

nona {f.} [muz.]

quadruply diminished ninth

nona cztery razy zmniejszona

quadruply augmented ninth

nona cztery razy zwiększona

triply diminished ninth

nona trzy razy zmniejszona

doubly diminished ninth

nona dwa razy zmniejszona

doubly augmented ninth

nona dwa razy zwiększona
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "ninth":

 

Podobne tłumaczenia

"ninth" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "ninth" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

2009 discharge: Eighth, Ninth and Tenth European Development Funds (EDF) (

Absolutorium za rok 2009: 8., 9. i 10. Europejski Fundusz Rozwoju (EFR) (

This becomes all the more noticeable as the plot homes in on the ninth of November, 1989.

Jest to tym wyraźniej zauważalne, im bardziej akcja zbliża się do 9 listopada 1989 roku.

2007 discharge: Seventh, Eighth and Ninth European Development Funds (EDF) (

Absolutorium za rok 2007: 7, 8 i 9 Europejski Fundusz Rozwoju (EFR) (

Prior to Katrina, the South Bronx and New Orleans' Ninth Ward had a lot in common.

Przed tą powodzią Południowy Bronx i dzielnica Ninth Ward w Nowym Orleanie miały dużo wspólnego.

They're photographers who have documented the Lower Ninth for the last 40 years.

Dokumentowali dzielnicę Lower Ninth Ward przez ostatnich 40 lat.

Neither the destruction of the Ninth Ward nor the South Bronx was inevitable.

Zarówno w Ninth Ward w Nowym Orleanie, jak i w Południowym Bronxie, zniszczeń można było uniknąć.

What significance do the Eight, Ninth and Tenth European Development Funds have for these people?

Jakie znaczenie dla tych ludzi ma 8., 9. i 10. Europejski Fundusz Rozwoju?

In 1996, he shot himself in the head on December ninth -- which incidentally is Judi Dench's birthday.

W 1996 postrzelił się w głowę 9-tego grudnia kiedy to, przypadkowo, są urodziny Judi Dench.

You have to understand though that from his ninth birthday, the only environment he knew was gangsterism.

Musicie jednak zrozumieć, że od dziewiątych urodzin, jedynym znanym mu środowiskiem byli gangsterzy.

The melody used to symbolise the EU comes from the Ninth Symphony composed in 1823 by Ludwig Van Beethoven.

Melodia pochodzi z IX Symfonii skomponowanej przez Ludwiga van Beethovena w 1823 r.

Ninth Man: You see, family is ... it's awful.

Mężczyzna 9: Cóż, rodzina to... to coś okropnego.

I voted in favour of the authorisation to discharge the Eighth, Ninth and Tenth European Development Funds for 2009.

Głosowałam za udzieleniem absolutorium z wykonania 8., 9. i 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju na rok 2009.

And I used to run away from home, when I know that maybe the police might be coming around the ninth or 10th of June or so.

Jako część przygotowań do tego tego upamiętniania, policja zwykła nas zatrzymywać jako - wiecie - przywódców.

In the four and twentieth [day] of the ninth [month], in the second year of Darius, came the word of Jehovah by Haggai the prophet, saying,

Większa będzie sława domu tego pośledniego, niż onego pierwszego, mówi Pan zastępów; bo na tem miejscu dam pokój, mówi Pan zastępów.

Lingue in scena!, now in its ninth year, is supported in an exemplary way by various institutions that work together in close cooperation.

Lingue in scena!, liczący sobie już dziewięć lat festiwal, jest wydarzeniem wspieranym przez różne instytucje, które ściśle ze sobą współpracują.

Again he went out about the sixth and the ninth hour, and did likewise.

A oni poszli.

The anthem of the Union shall be based on the & amp; amp; #x2018; Ode to Joy & amp; amp; #x2019; from the Ninth Symphony by Ludwig van Beethoven.

Hymn Unii pochodzi z & amp; #x201E; Ody do radości & amp; #x201D; z IX Symfonii Ludwiga van Beethovena.

I take particular exception to the appropriation of Beethoven's Ninth Symphony as the European anthem, which we are now all expected to stand to attention to.

Szczególnym przypadkiem jest dla mnie IX Symfonia Beethovena, która została przyjęta jako hymn europejski i teraz wszyscy mamy jej słuchać na stojąco.

The ninth meeting should adopt ecological criteria to determine marine regions in the open sea that need protection.

Nadchodząca konferencja powinna przyjąć kryteria ekologiczne, dzięki których będzie można ustalić, które regiony na otwartym morzu powinny być wzięte pod ochronę.

Consider, I pray you, from this day and backward, from the four and twentieth day of the ninth [month], since the day that the foundation of Jehovah's temple was laid, consider it.

Karałem was zarazą zbóż i rdzą, i gradem wszystkie prace rąk waszych; wszakże żaden z was nie wrócił się do mnie, mówi Pan.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń w słowniku rosyjsko-polskim.