Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "ninth"

 

"ninth" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-22 z 52

ninth {przymiotnik}

ninth {przym.}

dziewiąty {przym. m.}

2008 discharge: seventh, eighth, ninth and tenth European Development Funds (EDF)

Absolutorium budżetowe 2008: siódmy, ósmy i dziewiąty Europejski Fundusz Rozwoju (EDF)

2006 discharge: Sixth, Seventh, Eighth and Ninth European Development Funds (

Absolutorium za rok 2006: szósty, siódmy, ósmy i dziewiąty Europejski Fundusz Rozwoju (

Every ninth person of those released from Guantánamo has immediately resumed terrorist activities.

Co dziewiąty z dotychczas wypuszczonych powrócił wprost do działalności terrorystycznej.

It will be the ninth time, Commissioner Špidla, that it has done this.

Stanie się to już po raz dziewiąty, panie komisarzu Špidla.

the ninth to Mattaniah, his sons and his brethren, twelve:

Dziewiąty na Matanijasza, na synów jego i na braci jego dwanaście.

ninth {rzeczownik}

ninth {rzecz.} [muz.]

nona {f.} [muz.]

quadruply diminished ninth

nona cztery razy zmniejszona

quadruply augmented ninth

nona cztery razy zwiększona

triply diminished ninth

nona trzy razy zmniejszona

doubly diminished ninth

nona dwa razy zmniejszona

doubly augmented ninth

nona dwa razy zwiększona
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "ninth":

 

Podobne tłumaczenia

"ninth" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "ninth" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

The ninth EU-Kazakhstan Joint Cooperation Council meeting is held in Brussels.

W Brukseli odbywa się 9. posiedzenie Wspólnej Rady Współpracy UE-Kazachstan.

2009 discharge: Eighth, Ninth and Tenth European Development Funds (EDF) (

Absolutorium za rok 2009: 8., 9. i 10. Europejski Fundusz Rozwoju (EFR) (

We completed the ninth round of negotiations in mid-November in Tripoli.

W połowie listopada zakończyliśmy dziewiątą rundę negocjacji w Trypolisie.

This becomes all the more noticeable as the plot homes in on the ninth of November, 1989.

Jest to tym wyraźniej zauważalne, im bardziej akcja zbliża się do 9 listopada 1989 roku.

2007 discharge: Seventh, Eighth and Ninth European Development Funds (EDF) (

Absolutorium za rok 2007: 7, 8 i 9 Europejski Fundusz Rozwoju (EFR) (

This is three times more than was provided for under the ninth EDF.

To trzy razy więcej, niż wyasygnowaliśmy w ramach dziewiątej edycji EFR.

They're photographers who have documented the Lower Ninth for the last 40 years.

Dokumentowali dzielnicę Lower Ninth Ward przez ostatnich 40 lat.

Prior to Katrina, the South Bronx and New Orleans' Ninth Ward had a lot in common.

Przed tą powodzią Południowy Bronx i dzielnica Ninth Ward w Nowym Orleanie miały dużo wspólnego.

Neither the destruction of the Ninth Ward nor the South Bronx was inevitable.

Zarówno w Ninth Ward w Nowym Orleanie, jak i w Południowym Bronxie, zniszczeń można było uniknąć.

What significance do the Eight, Ninth and Tenth European Development Funds have for these people?

Jakie znaczenie dla tych ludzi ma 8., 9. i 10. Europejski Fundusz Rozwoju?

Ninth: this controversy represents more than just a dispute between the EU and the United States.

Dziewiąte: kontrowersja ta jest czymś więcej niż tylko sporem pomiędzy UE a Stanami Zjednoczonymi.

In 1996, he shot himself in the head on December ninth -- which incidentally is Judi Dench's birthday.

W 1996 postrzelił się w głowę 9-tego grudnia kiedy to, przypadkowo, są urodziny Judi Dench.

You have to understand though that from his ninth birthday, the only environment he knew was gangsterism.

Musicie jednak zrozumieć, że od dziewiątych urodzin, jedynym znanym mu środowiskiem byli gangsterzy.

The ninth round of dialogue took place last November.

W listopadzie odbyła się dziewiąta runda tego dialogu.

The melody used to symbolise the EU comes from the Ninth Symphony composed in 1823 by Ludwig Van Beethoven.

Melodia pochodzi z IX Symfonii skomponowanej przez Ludwiga van Beethovena w 1823 r.

You do not need the ninth largest army and the fifteenth largest military budget in the world.

Nie jest wam potrzebna dziewiąta co do wielkości armia na świecie i piętnasty co do wielkości budżet wojskowy.

Ninth Man: You see, family is ... it's awful.

Mężczyzna 9: Cóż, rodzina to... to coś okropnego.

I voted in favour of the authorisation to discharge the Eighth, Ninth and Tenth European Development Funds for 2009.

Głosowałam za udzieleniem absolutorium z wykonania 8., 9. i 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju na rok 2009.

The Ninth Conference of the Parties to the UN Convention on Biological Diversity is to be held in Bonn in May 2008.

W maju 2008 roku w Bonn odbędzie się dziewiąta konferencja państw - stron Konwencji ONZ o różnorodności biologicznej.

That is why I voted for the report on the Seventh, Eighth, Ninth and Tenth European Development Funds.

Dlatego głosowałem za przyjęciem sprawozdania dotyczącego siódmego, ósmego i dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

ninety-five · ninety-four · ninety-nine · ninety-one · ninety-seven · ninety-six · ninety-three · ninety-two · ninny · ninnyhammer · ninth · niobium · nip · nipper · nippers · nipple · nipples · nippy · nirvana · nisus · nit

Więcej tłumaczeń w słowniku rosyjsko-polskim.