×Czy chodziło Ci o Gniezno, niacin?

Streszczenie

Nasz zespół został poinformowany o brakującym tłumaczeniu.

Codziennie nowe artykuły językowe na LexioPhiles

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "nice one"

Tłumaczenie

"nice one" tłumaczenie polskie

Czy chodziło Ci o Gniezno, niacin?
 

Podobne tłumaczenia

"nice one" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "nice one" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

In 2001, Ireland voted against the Treaty of Nice as well and, one year later, it ratified it.

W 2001 r. Irlandia głosowała także przeciwko traktatowi nicejskiemu, a rok później go ratyfikowała.

And so it was nice when one of them would show up.

I zawsze było miło kiedy któraś z nich się pojawiała.

One nice problem is, what do we do about health?

Na przykład - co robimy dla zdrowia?

Let's get the numbers of the animals we're killing for eating down, and then we'll worry about being nice to the ones that are left.

Popatrzmy na liczbę zwierząt, które zabijamy na pokarm i wtedy będziemy się martwić o bycie miłym dla tych, które zostały.

They didn't take 300 shots of you in that rapid-fire digital video mode and then pick out the nicest, smileyest one for the Christmas card.

Nie robili 300 klatek pod rząd, by potem wybrać te najlepsze, najweselsze by potem wybrać te najlepsze, najweselsze na świąteczne kartki.

Nice one, Shirley.

Nieźle, Shirley.

You are a courteous, tolerant, nice person when one meets you in private, when one invites you to lunch: you understand the other person's arguments.

Kiedy zaprosić pana na lunch, prywatnie jest pan uprzejmą, tolerancyjną i miła osobą: docierają do pana argumenty innej osoby.

Nice one.

Niezłe.

One more comment on financing: in my opinion, modulation is not a nice word.

Jeszcze jedna uwaga dotycząca finansowania: moim zdaniem, modulacja nie brzmi dobrze.

But a really nice way of re-framing the ordinary, and I think that's one of the things.

Bardzo dobre, nowatorskie ujęcie czegoś zwyczajnego, i to chyba o to chodzi.

A little worse than the Treaty of Nice and a little better than the one that followed.

Jest nieco gorszy od traktatu nicejskiego i nieco lepszy od tego, który po nim nastąpił.

At one point she told us how nice things were since the Berlin wall had come down.

Wtedy ona stwierdziła, że piękne czasy nastały po upadku muru.

In 2001, Ireland voted against the Treaty of Nice as well and, one year later, it ratified it.

W 2001 r. Irlandia głosowała także przeciwko traktatowi nicejskiemu, a rok później go ratyfikowała.

Now, one of the nice characteristics of simple things is you know what it's going to do, in general.

A teraz jedna z lepszych cech rzeczy prostych. ~~~ Wiemy jak zadziałają.

One of the referees who refereed the paper said, "It's too good to be true," which was not very nice.

Jeden z recenzentów napisał: "To zbyt piękne, by mogło być prawdziwe." co nie było zbyt miłe.

And I'm saying a lot of nice things about Google, so I'll be I'll be saying one little critical thing.

Mówię dużo dobrego o Google, powiem więc też coś krytycznego.

So it's kind of nice, the sun and the moon getting together this way, even if one is eating the other.

To miłe, słońce i księżyc w parze, nawet jeśli jedno zjada drugie.

And it's one of the nicest pieces I've ever made, I think.

Myślę, że jest to jeden z najlepszych moich projektów.

So one evening, he said, "Look, you are doing all these things, but isn't it nice, also, to build something within?"

Pewnego wieczoru powiedział "Robicie tyle rzeczy, może warto zbudować też coś od wewnątrz?"

He's one of the nicest human beings you've ever met.

Najmilszy człowiek jakiego można spotkać.
 

Wyniki z forum

"nice one" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

niacin · Niamey · nib · nibble · niblet · NIC · Nicaragua · Nicaraguan · nice · nice-looking · nice-one · nicely · niceness · nicer · nicety · niche · Nicholas · nick · nicked · nickel · nickel-and-dime

Więcej tłumaczeń w słowniku niemiecko-polskim.