Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "never mind"

 

"never mind" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-29 z 34

never mind {wykrzyknik}

never mind {wykrz.}

nic nie szkodzi {wykrz.}

Never mind that, as it seems periodically necessary to remind this House, the Treaty of Lisbon is not in force.

Nic nie szkodzi, że - jak trzeba regularnie przypominać tej Izbie - traktat z Lizbony nie został przyjęty.

It was not in the Minutes, but never mind.

Nie było to zawarte w protokole, ale nic nie szkodzi.

never mind {wykrz.}

mniejsza o to {wykrz.}

never mind {wykrz.} (też: keep smiling)

nie martw się {wykrz.}

never mind {wykrz.}

never mind {wykrz.} (też: no matter, forget it)

nieważne {wykrz.}

Never mind the consequences for the real economy and the people.

A skutki odczuwane przez gospodarkę realną i obywateli są dla nich nieważne.

Denmark has more strike days than France, but never mind that.

W Danii odbywa się więcej strajków, niż we Francji, ale to nieważne.

But then, never mind!

Ale nieważne!

OK, never mind.

Nieważne.

never mind {wykrz.}

  już nie ważne {wykrz.}

never mind {wykrz.} (też: it doesn’t matter)

mniejsza z tym {wykrz.}

It is Question Time, and a 'yes' or a 'no' would have been easier, but never mind.

To jest "tura pytań” i odpowiedź "tak” lub "nie” byłaby bardziej stosowna, ale mniejsza z tym.

never mind {wykrz.}

  nie ważne {wykrz.}

It seems that, within the EU, if the political correctness boxes can be ticked then we should be happy, never mind the lunacy which we create.

Zdaje się, że powinniśmy się cieszyć ze wszystkich przypadków politycznej poprawności w UE, nie ważne, że prowadzą one do obłędu.

never mind {wykrz.}

  już nieważne {wykrz.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"never mind" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "never mind" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Never mind the fact that they were slow to acknowledge they needed saving.

Nie szkodzi fakt, że byli nieskorzy,aby przyznać, iż potrzebowali ocalenia.

Never mind the fact that I was 14 -- they told me, "Write about being 14."

Nie było ważne, że miałam 14 lat -- mówili mi: "Pisz o byciu 14-latką".

I never had in my mind to see this Egyptian, the amazing Egyptian.

Nie wyobrażałem sobie, że zobaczę tych Egipcjan, takich - niesamowitych.

We have not yet received an acknowledgement, never mind a reply.

Nie otrzymaliśmy jeszcze potwierdzenia, nie mówiąc już o odpowiedzi.

And yet, a few years earlier, death never crossed their mind.

A jednak kilka lat wstecz, śmierć im nawet nie przeszła przez myśl.

Never mind that it doesn't affect our lives at all.

Nie ma znacznia, że wcale nie wpływa na nasze życie.

This is what has caused heavy losses to European producers, never mind the losses from customs payments.

Fakt ten spowodował liczne straty europejskich producentów, nie wspominając już o stratach we wpływach z ceł.

I missed them, but I did spend that extraordinary year in Rome, and it's a place that is never far from my mind.

Brak mi ich. ~~~ Jednak w Rzymie przeżyłem niezwykły rok.

Never mind that I knew nothing about places like Namibia.

Mimo tego, że nie wiedziałam nic o np. Namibii.

In my memories, he will never change his mind.

W moich wspomnieniach on nigdy nie zmienił zdania.

Never mind that I had no idea what ginger beer was.

Nie wiedziałam co to takiego, ale to nic.

I doubt that even one per cent of the public would have heard of cross-compliance, never mind understand what it means.

Wątpię, czy nawet jeden procent opinii publicznej słyszało o współzgodności, a co dopiero rozumie, co ona oznacza.

♫ leave all my pals, I’d never mind.

♫ rzuciła ludzi bez mrugnięcia okiem.

But never mind the symbols.

Jednak symbole nie są ważne.

Never mind, I will keep on trying and perhaps eventually even the German translation will get it right and we will understand one another.

Trudno, będę dalej próbować. Być może w końcu nawet niemiecki przekład się sprawdzi i wzajemnie się zrozumiemy.

As in, " Never mind! "

Nic się nie stało.

Never mind that prudent government finances are essential to the survival of the euro, there is nothing else that these countries can do about their budgets.

Co z tego, że do przetrwania euro niezbędne są roztropne finanse rządowe? Te kraje nie mogą zrobić nic więcej ze swoim budżetem.

The fourth facet entails refusing to consider demographic decline as something to which we must surrender, saying 'never mind, workers are coming from Africa'.

Aspekt czwarty dotyczy odmowy uznania niżu demograficznego za zjawisko, któremu musimy się poddać, mówiąc "nie szkodzi, przyjadą robotnicy z Afryki”.

(Laughter) And if you think about "Avatar," if you think of why people were so touched by it -- never mind the Pocahontas story -- why so touched by the imagery?

(Śmiech) Jeśli zastanawiacie się nad "Avatarem", dlaczego ludzie byli tak poruszeni, pomińcie wątek miłosny, dlaczego obrazy były tak poruszające?

Madam President, I would have preferred to hear from the rapporteur, Mr Tavares, but never mind; now he has finally joined us in this debate, and that is the main thing.

Pani przewodnicząca! Wolałabym wysłuchać sprawozdawcy, pana posła Tavaresa, ale trudno; w końcu dołączył on do nas i to jest najważniejsze.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: odprężyć się (slang), goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę

Podobne słowa

neuter · neutered · neutral · neutrality · neutrino · neutron · neutronization · Nevada · never · never-ending · never-mind · Neverland · nevermore · nevertheless · Neverwhere · nevi · nevus · new · new-fangled · Newark · newb

Więcej w słowniku polsko-angielskim.