Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "native"

 

"native" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-38 z 127

native {przymiotnik}

native {przym.} (też: domestic, national, homegrown, inland)

krajowy {przym. m.}

native {przym.} (też: home)

ojczysty {przym. m.}

It is also important for its employees to have a solid knowledge of English, as well as their native language.

Pracownicy sieci SOLVIT powinni także dobrze znać język angielski, jak również swój język ojczysty.

Your native language is your life.

Twój język ojczysty jest twoim życiem.

(DE) Madam President, Mr Watson, people who live in Germany and intend to return to their home country will, of course, have their native language as their first language.

(DE) Pani Przewodnicząca, Panie Pośle Watson! Pierwszym językiem ludzi żyjących w Niemczech i zamierzających powrócić do kraju ojczystego jest oczywiście ich język ojczysty.

native {przym.}

rodzimy {przym. m.}

My native region of Bavaria earns half of its GDP from exports.

Mój rodzimy region, Bawaria, połowę PKB zarabia na eksporcie.

native {przym.} (też: local, indigenous)

miejscowy {przym. m.}

native {przym.} (też: congenital, inborn, inbred, innate)

od urodzenia {przym. m.}

native {przym.} (też: home-grown, folksy)

swojski {przym. m.}

native {przym.} [komp.]

macierzysty {przym. m.} [komp.]

native file format

macierzysty format pliku

native {przym.} (też: autochthonous, indigenous, autochthonic)

tubylczy {przym. m.}

native {rzeczownik}

native {rzecz.} (też: inhabitant, aborigine, aboriginal, autochthon)

krajowiec {m.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "native":

 

Podobne tłumaczenia

"native" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "native" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

That, in fact, is the best way of optimising the production of native species.

Jest to rzeczywiście najlepszy sposób zoptymalizowania produkcji gatunków rodzimych.

I am a native of the country from which the Antarctic explorer Bellingshausen set out.

Jestem mieszkańcem kraju, z którego wyruszył badacz Antarktyki Bellingshausen.

Somehow we all feel it’s not a bad idea to promote the native languages of immigrants.

W pewien sposób wszyscy jesteśmy zdania, że języki pochodzenia należy wspierać.

This visual language is something that non-native speakers cannot match.

Osoby nie będące native speakerami nie są w stanie nadążyć za tak obrazowym językiem.

Immigrants to Germany can receive programmes in their native tongues via satellite.

Imigranci mogą w Niemczech odbierać programy w swych językach ojczystych przez satelitę.

During his summer holidays, Joost works full-time in his native town in the Netherlands.

W czasie wakacji letnich Joost pracuje na pełen etat w swoim rodzinnym mieście.

But things are changing, and one of the reasons why is the digital natives, or Gen-Y.

Ale świat się zmienia i jedną z przyczyn tych zmian są cyfrowi tubylcy, albo Generacja Y.

She recommends to her students that they do exchanges with native speakers.

Radzi swym studentom, by poza studiami kontaktowali się z rodowitymi użytkownikami języka.

We compiled all the information about where the Native Americans were, the Lenape.

Zebraliśmy wszystkie informacje o tym, gdzie bywali Indianie Lenape.

We've focused in the U.S. on African-American students as well as Native American and Latino.

W USA skupiliśmy się na uczniach afroamerykańskich, indiańskich i latynoskich.

There are token projects in the programme involving native species.

Program zawiera symboliczne projekty dotyczące rodzimych gatunków.

Give up some of your spare time to discover your native country and help others at the same time.

Poświęć trochę swojego wolnego czasu aby odkryć swój kraj i pomóc innym.

Narrator: A word about Galvao, a very rare kind of bird native to Brazil.

Narrator: Parę słów o galvao, bardzo rzadkim ptaku z Brazylii.

I have seen the wicked in great power, And spreading himself like a green tree in its native soil.

Widziałem niezbożnika nader wyniosłego, a rozłożonego jako drzewo zielone samorosłe;

She was a leader of the Menominee tribe, a Native American peoples.

Była przywódczynią plemienia Menominów, amerykańskich Indian.

Honeybees are not native to America; they were introduced with the colonialists.

Nie są one rdzenne dla Ameryki, wprowadzili je kolonizatorzy.

As a native of Toulouse, I am delighted to chair this debate.

Prowadzenie dzisiejszej debaty to dla mnie ogromna przyjemność, ponieważ jestem mieszkańcem Tuluzy.

With this event, a new era in Native American history began.

To wydarzenie zapoczątkowało nową erę w historii rdzennej Ameryki.

And as this article points out, "The average native of any city in China knows nothing of chop suey."

W artykule czytamy, że "Przeciętny mieszkaniec chińskiego miasta nic nie wie o chop suey".

I think that means doodling is native to us and we simply are denying ourselves that instinct.

Myślę, że to znaczy, że bazgranie jest czymś wrodzonym, a my po prostu odmawiamy sobie tego instynktu.
 

Wyniki z forum

"native" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-angielski.