Codziennie nowe artykuły językowe na LexioPhiles

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "mystery"

 

"mystery" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-26 z 37

mystery {rzeczownik}

mystery {rzecz.} (też: enigma, puzzle, riddle, conundrum)

zagadka {f.}

We can't figure that out -- that's an unsolved mystery.

Nie możemy tego rozgryźć -- to nierozwiązana zagadka.

The third mystery is this: At the University of Utah, they started tracking finishing times for people running the marathon.

To trzecia zagadka: Na Uniwersytecie w Utah śledzi się czasy ludzi biegających w maratonach.

This is a real mystery.

To prawdziwa zagadka.

And why we can't institute that policy in every school and in every city and every town remains a mystery to me.

A to, dlaczego nie możemy zastosować takiego podejścia w każdej szkole, w każdym mieście i w każdym miasteczku, pozostaje dla mnie zagadką.

And this is truly the most amazing thing in the world. ~~~ It's the greatest mystery confronting human beings: How does this all come about?

I to naprawdę najbardziej zadziwiająca rzecz na świecie i największa zagadka stojąca przed ludźmi: Jak to wszystko działa?

mystery {rzecz.}

misterium {n.}

mystery {rzecz.} (też: secret, trade secret, enigma)

tajemnica {f.}

What fascism has to do with climate change is a complete mystery to me.

Zupełną tajemnicą jest dla mnie związek między faszyzmem a zmianą klimatu.

And the mystery existed because of a gentleman named Hardy Rodenstock.

Tajemnica istniała z powodu dżentelmena nazwiskiem Hardy Rodenstock.

This mystery is great: but I speak in regard of Christ and of the church.

Tajemnica to wielka jest; lecz ja mówię o Chrystusie i o kościele.

This is a mystery that has really been extremely hard to elucidate.

Teraz tajemnica. ~~~ To tajemnica, którą bardzo trudno wyjaśnić.

So there's this thing with mystery boxes that I started feeling compelled.

Ale jest też tajemnica wyobraźni, wstrzymywanie informacji.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "mystery":

 

Podobne tłumaczenia

"mystery" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "mystery" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

So, there's a kind of British understatement, murder-mystery theme that I really love very much.

Jest tu to brytyjskie niedopowiedzenie, temat tajemniczego morderstwa, które tak uwielbiam.

The measures needed for this, however, have remained a mystery.

Jednakże nadal nieznane są działania, które są potrzebne dla osiągnięcia tego celu.

Anyway, so one of the things that I bought at the magic store was this: Tannen's Mystery Magic Box.

W tym sklepiku kupiłem między innymi to: "Tajemnicza skrzynka magii".

Maybe it was the mystery of if all that made it so exciting.

Być może to było sekretem tego, to było takie podniecające.

The premise behind the mystery magic box was the following: 15 dollars buys you 50 dollars worth of magic.

Reklamowali to tak: "15 dolarów za magię wartą 50 dolarów."

You got the droids; they meet the mysterious woman. ~~~ Who's that? ~~~ We don't know. ~~~ Mystery box!

W "Gwiezdnych Wojnach" droidy spotykają kobietę.

Because ultimately, you know, the mystery box is all of us.

Zastanów się, co dla nas jest naprawdę ważne.

Now this is a very un-TED-like thing to do, but let's kick off the afternoon with a message from a mystery sponsor.

Jest to coś zupełnie nie w duchu TED, ale zacznijmy to popołudnie od wiadomości od tajemniczego sponsora.

You have to have mystery and you have to have grace.

Trzeba być tajemniczym i trzeba mieć grację.

But the point was, that they were doing things that were using these mystery boxes that they had -- everyone has now.

Dziś każdy ma dostęp do rzeczy, jakie dostałem od dziadka.

Michael J. Nelson from Mystery Science Theater was one of the first people to post a joke about the video on Twitter.

Michael J. Nelson z Mystery Science Theater jako jeden z pierwszych wrzucił na Twittera żart o nagraniu.

But then the ways of working of the Eurosceptics - not least in my own country - have always been a bit of a mystery.

Ale sposoby działania eurosceptyków, szczególnie w moim kraju, zawsze były dla mnie dosyć nieprzeniknione.

And the mystery box, in honor of my grandfather, stays closed.

A na cześć dziadka, nie otwieram skrzynki.

I bet you that she's your mystery woman.

Założę się, że to twoja tajemnicza nieznajoma.

There are really two mysteries out there as to what makes up most of the universe, and they have very different effects.

Obniża oddziaływania grawitacyjne, czyli przeciwdziała powstaniu struktury.

What's a bigger mystery box than a movie theater?

Sala kinowa to też tajemnicza skrzynka.

What a right to abortion has to do with combating barbaric genital mutilation will remain a mystery to me.

Nie mam pojęcia, jaki jest związek między prawem do aborcji a zwalczaniem barbarzyńskiego okaleczania narządów płciowych.

It's as though the mystery of the person they're interacting with and connecting allows them to be themselves just a bit more.

Jakby tajemniczość osoby, z którą wchodzą w kontakt i interakcję, pozwalała im być sobą trochę bardziej.

So much for the wonder, now for the mystery.

I to tyle, jeśli mowa o cudzie.

And in fact, today, this is what we're trying to figure out, this mystery of how do you get -- how do you resolve this contradiction.

Prowadzą oni badania, które kiedyś przeniosą nas w kolejny etap.
 

Wyniki z forum

"mystery" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

myopia · myopic · myosis · myositis · myriad · myrrh · myrtle · myself · mysterious · mysteriously · mystery · mystic · mystical · mysticism · mystification · mystified · mystique · myth · mythic · mythical · mythmaker

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-rosyjski.