Top 100 International Exchange & Expats Blogs 2016

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "mystery"

 

"mystery" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-24 z 86

mystery {rzeczownik}

mystery {rzecz.} (też: enigma, puzzle, riddle, conundrum)

zagadka {f.}

We can't figure that out -- that's an unsolved mystery.

Nie możemy tego rozgryźć -- to nierozwiązana zagadka.

The third mystery is this: At the University of Utah, they started tracking finishing times for people running the marathon.

To trzecia zagadka: Na Uniwersytecie w Utah śledzi się czasy ludzi biegających w maratonach.

This is a real mystery.

To prawdziwa zagadka.

And why we can't institute that policy in every school and in every city and every town remains a mystery to me.

A to, dlaczego nie możemy zastosować takiego podejścia w każdej szkole, w każdym mieście i w każdym miasteczku, pozostaje dla mnie zagadką.

And this is truly the most amazing thing in the world. ~~~ It's the greatest mystery confronting human beings: How does this all come about?

I to naprawdę najbardziej zadziwiająca rzecz na świecie i największa zagadka stojąca przed ludźmi: Jak to wszystko działa?

mystery {rzecz.}

misterium {n.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "mystery":

 

Podobne tłumaczenia

"mystery" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "mystery" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

What fascism has to do with climate change is a complete mystery to me.

Zupełną tajemnicą jest dla mnie związek między faszyzmem a zmianą klimatu.

whereby, when ye read, ye can perceive my understanding in the mystery of Christ;

Skąd czytając możecie obaczyć wiadomość moję w tajemnicy Chrystusowej).

These mysteries are only revealed to those who get the opportunity to play with it.

Te tajemnice odkrywają tylko ci, którzy mają okazję się nimi pobawić.

And the mystery existed because of a gentleman named Hardy Rodenstock.

Tajemnica istniała z powodu dżentelmena nazwiskiem Hardy Rodenstock.

This mystery is great: but I speak in regard of Christ and of the church.

Tajemnica to wielka jest; lecz ja mówię o Chrystusie i o kościele.

This is a mystery that has really been extremely hard to elucidate.

Teraz tajemnica. ~~~ To tajemnica, którą bardzo trudno wyjaśnić.

So, there's a kind of British understatement, murder-mystery theme that I really love very much.

Jest tu to brytyjskie niedopowiedzenie, temat tajemniczego morderstwa, które tak uwielbiam.

Let a man so account of us, as of ministers of Christ, and stewards of the mysteries of God.

Tak niechaj o nas człowiek rozumie, jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych.

The measures needed for this, however, have remained a mystery.

Jednakże nadal nieznane są działania, które są potrzebne dla osiągnięcia tego celu.

I started my career with trying to understand the mysteries of forests with the tools of science.

Rozpoczęłam swoją karierę od próby zrozumienia tajemnic lasów przy pomocy nauki.

Anyway, so one of the things that I bought at the magic store was this: Tannen's Mystery Magic Box.

W tym sklepiku kupiłem między innymi to: "Tajemnicza skrzynka magii".

So there's this thing with mystery boxes that I started feeling compelled.

Ale jest też tajemnica wyobraźni, wstrzymywanie informacji.

Maybe it was the mystery of if all that made it so exciting.

Być może to było sekretem tego, to było takie podniecające.

making known unto us the mystery of his will, according to his good pleasure which he purposed in him

Oznajmiwszy nam tajemnicę woli swojej według upodobania swego, które był postanowił w samym sobie;

I'm here to talk about the wonder and the mystery of conscious minds.

Jestem tu, by omówić cud i tajemnicę świadomych umysłów.

The premise behind the mystery magic box was the following: 15 dollars buys you 50 dollars worth of magic.

Reklamowali to tak: "15 dolarów za magię wartą 50 dolarów."

We should not, however, make a mystery out of debt.

Nie powinniśmy jednak robić tajemnicy z zadłużenia.

[even] the mystery which hath been hid for ages and generations: but now hath it been manifested to his saints,

To jest, tajemnicę onę, która była zakryta od wieków i od rodzajów, ale teraz objawiona jest świętym jego.

What is it about mystery that I seem to be drawn to?

(Śmiech) ~~~ Czemu tak mnie ciągnie do tajemnic?

You got the droids; they meet the mysterious woman. ~~~ Who's that? ~~~ We don't know. ~~~ Mystery box!

W "Gwiezdnych Wojnach" droidy spotykają kobietę.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: izentropa, fotoreceptor, międzywęźla, międzywęźle, brać w żyłę

Podobne słowa

myopathy · myopia · myopic · myosis · myriad · myrrh · myrtle · myself · mysterious · mysteriously · mystery · mystic · mystical · mysticism · mystification · mystified · mystique · myth · mythic · mythical · mythmaker

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-rosyjski.