angielsko-polskie tłumaczenie słowa "my sister"

EN my sister angielskie tłumaczenie

my sister
Nasz zespół został poinformowany o brakującym tłumaczeniu.

Podobne tłumaczenia polskie dla słowa "my sister"

my zaimek
sister rzeczownik
Polish

Przykłady użycia - "my sister" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishbut now hold thy peace, my sister: he is thy brother; take not this thing to heart.
Milczże, siostro moja; brat twój jest, nie przypuszczaj tego do serca swego.
EnglishFor whosoever shall do the will of God, the same is my brother, and sister, and mother.
Albowiem ktobykolwiek czynił wolę Bożą, ten jest brat mój, i siostra moja, i matka moja.
EnglishSay unto wisdom, Thou art my sister; And call understanding [thy] kinswoman:
Mów mądrości: Siostraś ty moja, a roztropność przyjaciółką nazywaj,
EnglishI sent a birthday card to my sister in Durham and it took six weeks.
Wysłałem życzenie urodzinowe mojej siostrze w Durham i szły sześć tygodni.
EnglishA garden shut up is my sister, [my] bride; A spring shut up, a fountain sealed.
Ogrodem zamknionym jesteś, siostro moja, oblubienico moja
EnglishIf I have said to corruption, Thou art my father; To the worm, [Thou art] my mother, and my sister;
Do dołu rzekę: Ojcem moim jesteś; a do robaków: Wy jesteście matką moją, i siostrą moją.
EnglishI had to crawl in between the legs of these people with my sister strapped on my back, find a way to a window.
Musiałam przeczołgać się pod ich nogami, z siostrą na plechach, dotarłam do okna.
EnglishAnd there really wasn't much to do there for the summer, except get beaten up by my sister or read books.
Nie było tam wiele do roboty w wakacje, nie licząc bijatyk z siostrą i czytania książek.
EnglishAnd my little sister wanted to be a pilot -- God help her.
Moja młodsza siostra chciała być pilotem - niech Bóg ma ją w opiece.
EnglishAnd he had a sip of this beer and he gave some to my sister and she had some, and they offered it to me.
Brat wziął łyk piwa, poczęstował siostrę i ona też się napiła, następnie poczęstowali mnie.
EnglishNow I put my sister on my back -- burning -- and I walked 10 kilometers with her strapped on my back.
Miała wysoką gorączkę. ~~~ Przeszłam 10 km, niosąc ją na plecach.
EnglishBoth my brother and sister and I, all three of us own companies as well.
Mój brat, siostra i ja także mamy swoje firmy.
EnglishAsk my sister, she is the witch, she knows everything.
Zapytajcie moją siostrę, ona jest wiedźmą, ona wie wszystko.
EnglishMy parents got divorced, and my sister was arrested.
Moi rodzice się rozwiedli, moja siostra została aresztowana.
EnglishThat's me and my sister, Esther, who's a frequent TEDster.
To moja siostra, Esther, często przemawia dla TED...
EnglishIn order to write the book, I asked my sister questions.
Aby napisać książkę, zadawałam mojej siostrze pytania.
EnglishGirl: Well sometimes my sister can be kind of annoying.
Dziewczyna: Moja siostra potrafi być czasem irytująca.
EnglishI was so happy -- (Applause) -- that my sister was alive!
Byłam szczęśliwa. ~~~ (Oklaski) Moja siostra żyła!
EnglishAnd Abraham said of Sarah his wife, She is my sister.
A ziemia była niekształtowna i próżna, i ciemność była nad przepaścią, a Duch Boży unaszał się nad wodami.
EnglishFor instance, me and my sister, when we were little, we would compete to see who could eat the most squirrel brains.
Na przykład, kiedy byliśmy mali, organizowaliśmy z siostrą zawody w jedzeniu wiewiórczych móżdżków.