Codziennie nowe artykuły językowe na LexioPhiles

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "my sister"

Tłumaczenie

"my sister" tłumaczenie polskie

 

Podobne tłumaczenia

"my sister" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "my sister" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

but now hold thy peace, my sister: he is thy brother; take not this thing to heart.

Milczże, siostro moja; brat twój jest, nie przypuszczaj tego do serca swego.

For whosoever shall do the will of God, the same is my brother, and sister, and mother.

Albowiem ktobykolwiek czynił wolę Bożą, ten jest brat mój, i siostra moja, i matka moja.

I sent a birthday card to my sister in Durham and it took six weeks.

Wysłałem życzenie urodzinowe mojej siostrze w Durham i szły sześć tygodni.

Say unto wisdom, Thou art my sister; And call understanding [thy] kinswoman:

Mów mądrości: Siostraś ty moja, a roztropność przyjaciółką nazywaj,

If I have said to corruption, Thou art my father; To the worm, [Thou art] my mother, and my sister;

Do dołu rzekę: Ojcem moim jesteś; a do robaków: Wy jesteście matką moją, i siostrą moją.

Now I put my sister on my back -- burning -- and I walked 10 kilometers with her strapped on my back.

Miała wysoką gorączkę. ~~~ Przeszłam 10 km, niosąc ją na plecach.

And my little sister wanted to be a pilot -- God help her.

Moja młodsza siostra chciała być pilotem - niech Bóg ma ją w opiece.

A garden shut up is my sister, [my] bride; A spring shut up, a fountain sealed.

Ogrodem zamknionym jesteś, siostro moja, oblubienico moja

And he had a sip of this beer and he gave some to my sister and she had some, and they offered it to me.

Brat wziął łyk piwa, poczęstował siostrę i ona też się napiła, następnie poczęstowali mnie.

And there really wasn't much to do there for the summer, except get beaten up by my sister or read books.

Nie było tam wiele do roboty w wakacje, nie licząc bijatyk z siostrą i czytania książek.

Ask my sister, she is the witch, she knows everything.

Zapytajcie moją siostrę, ona jest wiedźmą, ona wie wszystko.

Girl: Well sometimes my sister can be kind of annoying.

Dziewczyna: Moja siostra potrafi być czasem irytująca.

In order to write the book, I asked my sister questions.

Aby napisać książkę, zadawałam mojej siostrze pytania.

And Abraham said of Sarah his wife, She is my sister.

A ziemia była niekształtowna i próżna, i ciemność była nad przepaścią, a Duch Boży unaszał się nad wodami.

It's a mile high, and I grew up there with my 10 brothers and sisters and two adoring parents.

"Miasto na Wysokości Mili"] gdzie byłam wychowywana wraz z 10 rodzeństwa przez dwójką wspaniałych rodziców.

That's me and my sister, Esther, who's a frequent TEDster.

To moja siostra, Esther, często przemawia dla TED...

My parents got divorced, and my sister was arrested.

Moi rodzice się rozwiedli, moja siostra została aresztowana.

Three of my grandfather's sisters were Catholic nuns in the then Rhodesia and in South Africa.

Trzy siostry mojego dziadka były zakonnicami katolickimi w ówczesnej Rodezji i Republice Południowej Afryki.

I was so happy -- (Applause) -- that my sister was alive!

Byłam szczęśliwa. ~~~ (Oklaski) Moja siostra żyła!

I had to crawl in between the legs of these people with my sister strapped on my back, find a way to a window.

Musiałam przeczołgać się pod ich nogami, z siostrą na plechach, dotarłam do okna.
 

Wyniki z forum

"my sister" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

mutual · mutualism · mutuality · mutually · muumuu · Muzak · muzzle · muzzy · MVP · my · my-sister · myalgic · Myanmar · mycelia · mycelium · mycobacterium · mycologist · mycoplasma · mycorrhiza · mycosis · mydriasis

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik rosyjsko-polski.