Codziennie nowe artykuły językowe na LexioPhiles

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "to move on"

 

"to move on" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-38 z 329

to move on {czasownik}

to move on (keep moving) {czas.} (też: to go beyond, to transfer, to cross, to go)

przejść {czas.}

At the same time, however, we cannot simply move on to the business of the day.

Jednocześnie jednak nie możemy przejść tak po prostu do porządku dziennego.

For this reason you must move on from discoveries to coordinated public intervention.

Dlatego też muszą państwo przejść od odkryć do skoordynowanej interwencji publicznej.

We have to move on from words to deeds, and that also holds true for sport.

Musimy przejść od słów do czynów - stwierdzenie to dotyczy również sportu.

I cannot just move on to the agenda without mentioning the crisis.

Nie mogę po prostu przejść do omawiania punktu porządku dziennego bez wspominania o kryzysie.

I would like to move on to a second subject, in other words, financing in the crisis.

Chciałbym przejść do drugiego tematu, czyli finansowania kryzysu.

to move on (busker, street trader) {czas.} [Bryt.] (też: to drop, to dispose of, to ax, to excise)

to move on (busker, street trader) {czas.} [Bryt.] (też: to depart, to go away, to leave, to remove)

usunąć {czas.}

to move on (keep moving) {czas.} (też: to go, to come, to go over, to get by)

przechodzić {czas.}

to move on to sth

przechodzić do czegoś

The truth is that one page has been wiped and we are now moving on to a new one.

Prawda jest taka, że jedna karta została wymazana, a my przechodzimy obecnie do kolejnej.

Moving on, I would like to emphasise the issue of fiscal policy.

Przechodząc do następnego punktu chciałabym położyć nacisk na zagadnienie polityki fiskalnej.

Moving on to what I wanted to say, as I understand it, then, the matter is still being dealt with.

Przechodząc do sprawy, którą chciałam poruszyć, jak rozumiem sprawa jest jeszcze w toku.

Moving on to Mr Grosch's report, I would have liked to have seen a clarification, not a restriction.

Przechodząc do sprawozdania pana posła Groscha, rad byłbym zobaczyć tam wyjaśnienia, a nie ograniczenia.

to move on {czas.} (też: to set off, to set forth, to head out, to embark on)

wyruszyć {czas.}

to move on {czas.} (też: to be over, to go by, to recede, to elapse)

minąć {czas.}

Time has moved on, so it needs to be put in the past tense.

Czas minął, a zatem należy sformułować zdanie w czasie przeszłym.

to move on {czas.} (też: to progress, to advance, to continue)

posuwać się {czas. zwr.}

However, we must move on.

Musimy jednak posuwać się naprzód.

to move on {czas.} (też: to scootch, to progress, to advance, to continue)

posunąć się {czas. zwr.}

to move on {czas.} (też: to get going, to set forth, to head out, to embark on)

wyruszać {czas.}

to move on {czas.} (też: to pass by, to go by, to elapse, to overshoot)

mijać {czas.}

to move on {czas.} (też: to leave, to draw out)

odjeżdżać {czas.}

to move on {czas.} (też: to depart, to pull away (of train), to leave, to go)

odjechać {czas.}

to move on (keep moving) {czas.}

to move on {czas.} [Bryt.]

to move on {czas.} [Bryt.]

to move on {czas.} [Bryt.]

to move on {czas.} [Bryt.]

to move on {czas.}

  żyć dalej {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "move on":

 

Podobne tłumaczenia

"to move on" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to move on" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

And I think as long as I keep grieving, and weeping, and then moving on, I'm fine.

I myślę, że dopóki czuję żal i płaczę po czym idę dalej, to wszystko w porządku.

But the paradigm here, it seems like a very simple thing: 10 in a row, you move on.

Z pozoru zasada jest banalna: 10 poprawnych odpowiedzi pod rząd i ruszamy dalej.

That environment needs to move on from Bali, which was a great talking shop.

To środowisko naturalne wymaga teraz czegoś więcej niż tylko gadaniny na Bali.

That is why we now need to move on from this report and take practical action.

Dlatego też musimy teraz przełożyć zapisy tego sprawozdania na praktyczne działania.

Let us move on and get these institutional issues settled once and for all.

Posuńmy sprawy do przodu i rozstrzygnijmy te kwestie instytucjonalne raz na zawsze.

Ladies and gentlemen, it is time to move on from our knee-jerk reactions of the past.

Panie i Panowie! Czas wyjść poza nasze odruchowe reakcje, prezentowane w przeszłości.

Let us hope that he has relaxed his position and will move forward on that.

Miejmy nadzieję, że jego opinia nieco złagodniała i że zmieni zdanie w tej kwestii.

I shall move on now, but we shall resume this argument in another context.

Teraz muszę iść dalej, ale powrócimy do tego argumentu w innym kontekście.

This is why I am appealing to the Council and the Member States to move on this.

Dlatego też apeluję do Rady i państw członkowskich o postęp w tej kwestii.

You mentioned, on human rights, that it is time to take stock and move on.

Wspomniała Pani, mówiąc o prawach człowieka, że czas na ocenę i na dalsze działania.

Mr President, Europe needs to move on from its taboo on writing off debt.

Panie Przewodniczący! Europa musi porzucić tabu, jakim jest umorzenie długu.

It is complementary to the flagship 'Youth on the move' adopted in September.

Jest ona uzupełnieniem przyjętej we wrześniu inicjatywy przewodniej "Mobilna młodzież”.

I do not forget where I have come from, but time is moving on so quickly.

Nie zapominam o tym, skąd przyszedłem, ale czas biegnie szybko do przodu.

And we kept telling the people in London that Linus Pauling's going to move on to DNA.

I nie przestawaliśmy mówić ludziom w Londynie że Linus Pauling zacznie zajmować się DNA.

So there is enlightened self-interest for Turkey to move on this issue.

A zatem kontynuowanie tej kwestii leży w dobrze pojętym interesie własnym Turcji.

I understand the rawness and the sense of grievance, but things must move on rapidly.

Rozumiem surowość i istotę żalu, ale niezbędne jest szybkie działanie.

So let us move on from soul-searching about Copenhagen and take the initiative once again.

Przestańmy więc rozmyślać o Kopenhadze i raz jeszcze podejmijmy inicjatywę.

Mr President, Youth on the Move contains many encouraging initiatives.

Panie Przewodniczący! Program "Mobilna młodzież” obejmuje wiele zachęcających inicjatyw.

Please be assured that the European Union will not move on this point.

Pragnę zapewnić, że Unia Europejska nie zmieni swojego stanowiska w tej sprawie.

We must take all that into consideration before we move on to further regulation.

Wszystko to musimy wziąć pod uwagę zanim przystąpimy do dalszych prac nad rozporządzeniem.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: kłębek nerwów, rozwijać się, rezultat, rozrachunek, sedno sprawy

Podobne słowa

mouth-watering · mouthful · mouthpiece · mouthwash · mouthwatering · mouting · MOV · movability · movable · move · move-on · moveable · moved · movement · movements · mover · moves · movie · movie-goer · moviegoer · movies

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-rosyjski.