Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "to move on"

 

"to move on" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-38 z 321

to move on {czasownik}

to move on (keep moving) {czas.} (też: to go beyond, to transfer, to go, to undergo)

przejść {czas.}

At the same time, however, we cannot simply move on to the business of the day.

Jednocześnie jednak nie możemy przejść tak po prostu do porządku dziennego.

For this reason you must move on from discoveries to coordinated public intervention.

Dlatego też muszą państwo przejść od odkryć do skoordynowanej interwencji publicznej.

We have to move on from words to deeds, and that also holds true for sport.

Musimy przejść od słów do czynów - stwierdzenie to dotyczy również sportu.

I cannot just move on to the agenda without mentioning the crisis.

Nie mogę po prostu przejść do omawiania punktu porządku dziennego bez wspominania o kryzysie.

I would like to move on to a second subject, in other words, financing in the crisis.

Chciałbym przejść do drugiego tematu, czyli finansowania kryzysu.

to move on (busker, street trader) {czas.} [Bryt.] (też: to drop, to dispose of, to ax, to excise)

usuwać [usuwam|usuwał] {czas. ndk}

to move on (busker, street trader) {czas.} [Bryt.] (też: to depart, to go away, to leave, to remove)

usunąć {czas. dk}

to move on (keep moving) {czas.} (też: to go, to go over, to get by)

to move on to sth

przechodzić do czegoś

The truth is that one page has been wiped and we are now moving on to a new one.

Prawda jest taka, że jedna karta została wymazana, a my przechodzimy obecnie do kolejnej.

Moving on, I would like to emphasise the issue of fiscal policy.

Przechodząc do następnego punktu chciałabym położyć nacisk na zagadnienie polityki fiskalnej.

Moving on to what I wanted to say, as I understand it, then, the matter is still being dealt with.

Przechodząc do sprawy, którą chciałam poruszyć, jak rozumiem sprawa jest jeszcze w toku.

Moving on to Mr Grosch's report, I would have liked to have seen a clarification, not a restriction.

Przechodząc do sprawozdania pana posła Groscha, rad byłbym zobaczyć tam wyjaśnienia, a nie ograniczenia.

to move on {czas.} (też: to go by, to recede, to elapse, to overshoot)

minąć {czas.}

Time has moved on, so it needs to be put in the past tense.

Czas minął, a zatem należy sformułować zdanie w czasie przeszłym.

to move on {czas.} (też: to set off, to set forth, to head out, to embark on)

wyruszyć {czas.}

to move on {czas.} (też: to progress)

posuwać się {czas. zwr.}

However, we must move on.

Musimy jednak posuwać się naprzód.

to move on {czas.} (też: to pass by, to go by, to elapse, to overshoot)

mijać [mijam|mijał] {czas. ndk}

to move on {czas.} (też: to get going, to set forth, to head out, to embark on)

to move on {czas.} (też: to leave, to draw out, to haul away, to ride away)

to move on {czas.} (też: to depart, to pull away (of train), to leave)

odjechać {czas. dk}

to move on {czas.} (też: to scootch, to progress, to advance, to continue)

posunąć się {czas. zwr. dk}

to move on (keep moving) {czas.}

to move on {czas.}

  żyć dalej {czas.}

to move on {czas.} [Bryt.]

to move on {czas.} [Bryt.]

to move on {czas.} [Bryt.]

to move on {czas.} [Bryt.]

 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "move on":

 

Podobne tłumaczenia

"to move on" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to move on" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

And I think as long as I keep grieving, and weeping, and then moving on, I'm fine.

I myślę, że dopóki czuję żal i płaczę po czym idę dalej, to wszystko w porządku.

That environment needs to move on from Bali, which was a great talking shop.

To środowisko naturalne wymaga teraz czegoś więcej niż tylko gadaniny na Bali.

That is why we now need to move on from this report and take practical action.

Dlatego też musimy teraz przełożyć zapisy tego sprawozdania na praktyczne działania.

Let us hope that he has relaxed his position and will move forward on that.

Miejmy nadzieję, że jego opinia nieco złagodniała i że zmieni zdanie w tej kwestii.

This is why I am appealing to the Council and the Member States to move on this.

Dlatego też apeluję do Rady i państw członkowskich o postęp w tej kwestii.

You mentioned, on human rights, that it is time to take stock and move on.

Wspomniała Pani, mówiąc o prawach człowieka, że czas na ocenę i na dalsze działania.

Mr President, Europe needs to move on from its taboo on writing off debt.

Panie Przewodniczący! Europa musi porzucić tabu, jakim jest umorzenie długu.

It is complementary to the flagship 'Youth on the move' adopted in September.

Jest ona uzupełnieniem przyjętej we wrześniu inicjatywy przewodniej "Mobilna młodzież”.

I do not forget where I have come from, but time is moving on so quickly.

Nie zapominam o tym, skąd przyszedłem, ale czas biegnie szybko do przodu.

And we kept telling the people in London that Linus Pauling's going to move on to DNA.

I nie przestawaliśmy mówić ludziom w Londynie że Linus Pauling zacznie zajmować się DNA.

So there is enlightened self-interest for Turkey to move on this issue.

A zatem kontynuowanie tej kwestii leży w dobrze pojętym interesie własnym Turcji.

I understand the rawness and the sense of grievance, but things must move on rapidly.

Rozumiem surowość i istotę żalu, ale niezbędne jest szybkie działanie.

So let us move on from soul-searching about Copenhagen and take the initiative once again.

Przestańmy więc rozmyślać o Kopenhadze i raz jeszcze podejmijmy inicjatywę.

Mr President, Youth on the Move contains many encouraging initiatives.

Panie Przewodniczący! Program "Mobilna młodzież” obejmuje wiele zachęcających inicjatyw.

Please be assured that the European Union will not move on this point.

Pragnę zapewnić, że Unia Europejska nie zmieni swojego stanowiska w tej sprawie.

We must take all that into consideration before we move on to further regulation.

Wszystko to musimy wziąć pod uwagę zanim przystąpimy do dalszych prac nad rozporządzeniem.

However, as we have moved on, Parliament has called repeatedly for a revision.

Jednakże wraz z rozwojem sytuacji Parlament wielokrotnie wzywał do przeprowadzenia zmiany.

I move on now to explain my vote on the Directive on Consumer Rights.

Teraz pragnę wyjaśnić sposób, w jaki głosowałam nad dyrektywą w sprawie praw konsumentów.

The only solution is to move forward on the issue of political union.

Jedynym rozwiązaniem jest popchnąć do przodu sprawę unii politycznej.

The presidency has shown not only that it has moved but that it has moved the debate on.

Prezydencja pokazała nie tylko, że podjęła tę kwestię, ale także posunęła do przodu debatę.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

mouth-watering · mouthful · mouthpiece · mouthwash · mouthwatering · mouting · MOV · movability · movable · move · move-on · moveable · moved · movement · movements · mover · moves · movie · movie-goer · moviegoer · movies

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-rosyjski.