angielsko-polskie tłumaczenie słowa "to move on"

EN to move on angielskie tłumaczenie

to move on {czas.}

EN to move on
play_circle_outline
{czasownik}

  1. ogólne
  2. Brytyjski angielski

1. ogólne

to move on (też: to depart, to leave, to ride off, to pull away (of train))
to move on (też: to embark on, to get going, to head out, to set forth)
to move on (też: to blow over, to elapse, to go by, to go past)
to move on
to move on (też: to leave, to ride away, to haul away, to draw out)
to move on (też: to progress)
I think these are clear signals which enable us to move forward in a positive way.
Myślę, że są to wyraźne sygnały, które pozwalają nam w sposób pozytywny posuwać się naprzód.
This is how the European project must move forward.
W taki właśnie sposób należy działać, by projekt europejski mógł on posuwać się naprzód.
We need, therefore, to give specific thought to how we can move forwards in a targeted way.
Dlatego też potrzebujemy poświęcić szczególną uwagę temu, jak możemy posuwać się do przodu w celowy sposób.
to move on (też: to embark on, to head out, to set off, to set forth)
to move on (też: to elapse, to go by, to pass, to recede)
to move on (też: to advance, to continue, to move up, to progress)
It is only by knowing the truth, the whole truth, that we can move forward.
Jedynie poprzez poznanie prawdy, całej prawdy, możemy posunąć się naprzód.
We will still need a lot of measures to really move ahead.
Będziemy potrzebowali jeszcze wielu działań, aby posunąć się naprzód.
And to say that for me, the next stage of building this platform that now enables us to move forward -- and we mustn't make light of it.
Moim zdaniem następny etap tworzenia platformy, która pozwoli nam posunąć się do przodu, a nie wolno jej bagatelizować.

trending_flat
"keep moving"

to move on (też: to go, to go beyond, to go through, to pass)
Let me then move to a last point, looking forward on the humanitarian side.
Pozwolę sobie przejść do ostatniego punktu, dotyczącego przyszłości pomocy humanitarnej.
I would like to move on to a second subject, in other words, financing in the crisis.
Chciałbym przejść do drugiego tematu, czyli finansowania kryzysu.
We are going to have to move over to a system of own resources no matter what.
Będziemy musieli za wszelką cenę przejść na system oparty na własnych zasobach.
to move on (też: to go, to go over, to get by)
Now you can move from one result to the next with just your keyboard!
Teraz możesz przechodzić między wynikami za pomocą klawiatury.
In order to ensure that we do not move straight on to another debate, I propose a minute's silence in memory of the victims.
Aby nie przechodzić natychmiast do następnej debaty, proponuję uczcić ofiary minutą ciszy.
Now, that theater machine has ability to move between a whole series of configurations at the push of a button and a few stagehands in a short amount of time.
Jest ona zdolna przechodzić pomiędzy różnorakimi konfiguracjami za przyciskiem guzika i z pomocą kilku par rąk w bardzo krótkim czasie.

2. Brytyjski angielski

trending_flat
"busker, street trader"

to move on (też: to abolish, to delete, to depart, to go away)
To delete a message, tap the Folder icon and move the message to 'Trash.'
Aby usunąć wiadomość, wybierz ikonę folderu i przenieś wiadomość do folderu „Trash” (Kosz).
As I said, all the balconies can move, but they can also be disappeared completely.
Balkony są ruchome i da się je usunąć.
This feed yard was going to tear down their whole veterinary facility; all they needed to do was move the flag.
Krowy o mało co nie stratowały gabinetu, a wystarczyło usunąć flagę.
to move on (też: to drop, to zap, to extirpate, to ax)

Podobne tłumaczenia polskie dla słowa "to move on"

move rzeczownik
to move czasownik
on przymiotnik
on przysłówek
on przyimek

Przykłady użycia - "to move on" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishto get a move on
Englishto move in with sb
Englishto move in with sb
Englishto move along
Englishto move the goalposts
Englishmove your feet, lose your seat
Englishmove your meat, lose your seat
Englishto move slowly
Englishto move slowly
Englishto move as slow as molasses in January
Englishto move as slow as molasses in January