Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "to move on"

 

"to move on" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-38 z 360

to move on {czasownik}

to move on (keep moving) {czas.} (też: to go beyond, to transfer, to cross, to go)

przejść {czas.}

At the same time, however, we cannot simply move on to the business of the day.

Jednocześnie jednak nie możemy przejść tak po prostu do porządku dziennego.

For this reason you must move on from discoveries to coordinated public intervention.

Dlatego też muszą państwo przejść od odkryć do skoordynowanej interwencji publicznej.

We have to move on from words to deeds, and that also holds true for sport.

Musimy przejść od słów do czynów - stwierdzenie to dotyczy również sportu.

I cannot just move on to the agenda without mentioning the crisis.

Nie mogę po prostu przejść do omawiania punktu porządku dziennego bez wspominania o kryzysie.

I would like to move on to a second subject, in other words, financing in the crisis.

Chciałbym przejść do drugiego tematu, czyli finansowania kryzysu.

to move on (busker, street trader) {czas.} [Bryt.] (też: to drop, to dispose of, to ax, to excise)

to move on (busker, street trader) {czas.} [Bryt.] (też: to absent onself, to depart, to go away, to leave)

usunąć {czas.}

to move on (keep moving) {czas.} (też: to go, to come, to go over, to get by)

przechodzić {czas.}

They moved on to some other situation.

Przechodzili do jakiejś następnej sytuacji.

And that exam, whether you get a 70 percent, an 80 percent, a 90 percent or a 95 percent, the class moves on to the next topic.

I niezależnie, czy dostaniemy 70 procent, 80 procent, 90 procent, czy też 95 procent, przechodzimy do następnego tematu.

to move on {czas.} (też: to be over, to go by, to recede, to elapse)

minąć {czas.}

to move on {czas.} (też: to set off, to set forth, to head out, to embark on)

wyruszyć {czas.}

to move on {czas.} (też: to pass by, to go by, to elapse, to overshoot)

mijać {czas.}

to move on {czas.} (też: to progress, to advance, to continue)

posuwać się {czas. zwr.}

However, we must move on.

Musimy jednak posuwać się naprzód.

to move on {czas.} (też: to leave, to draw out)

odjeżdżać {czas.}

to move on {czas.} (też: to scootch, to progress, to advance, to continue)

posunąć się {czas. zwr.}

to move on {czas.} (też: to depart, to pull away (of train), to leave, to go)

odjechać {czas.}

to move on {czas.} (też: to get going, to set forth, to head out, to embark on)

wyruszać {czas.}

to move on (keep moving) {czas.}

to move on {czas.} [Bryt.]

to move on {czas.} [Bryt.]

to move on {czas.} [Bryt.]

to move on {czas.} [Bryt.]

move {rzeczownik}

move {rzecz.}

Move with her family from West Berlin to East Berlin

przeprowadzka z rodziną z Berlina Zachodniego do Berlina Wschodniego

Usually, if you move to another country to work, you’ll also have to pay tax there.

Zazwyczaj przeprowadzka do innego kraju w celu podjęcia tam pracy oznacza, że będziesz musiał płacić tamtejsze podatki.

The ECB’s move to the Grossmarkthalle site constitutes one key component in the urban development of the Ostend district.

Przeprowadzka EBC do Grossmarkthalle jest jednym z kluczowych czynników rozwoju urbanistycznego Ostendu.

Move to the Federal Republic of Germany

przeprowadzka do Republiki Federalnej

Before you move to another country, please check with the authorities of this country whether shorter periods apply there.

Przed przeprowadzką za granicę skontaktuj się z odpowiednim urzędem w danym kraju i zapytaj, czy nie obowiązują w nim krótsze terminy.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "move on":

Synonimy (angielski) dla "move":

 

Podobne tłumaczenia

"to move on" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to move on" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

(DA) Mr President, everywhere in the world, streams of refugees are on the move.

(DA) Panie Przewodniczący! Wszędzie na świecie przepływają strumienie uchodźców.

And I think as long as I keep grieving, and weeping, and then moving on, I'm fine.

I myślę, że dopóki czuję żal i płaczę po czym idę dalej, to wszystko w porządku.

But the paradigm here, it seems like a very simple thing: 10 in a row, you move on.

Z pozoru zasada jest banalna: 10 poprawnych odpowiedzi pod rząd i ruszamy dalej.

To move rows:Select the row you would like to move by clicking on its number.

dane do nowej lokalizacji i zwolnij przycisk myszy, aby je tam upuścić.Uwaga:

And so I then moved on into my design career and began to find some exciting things.

Potem rozpocząłem karierę projektanta, i zacząłem odkrywać ekscytujące zjawiska.

That environment needs to move on from Bali, which was a great talking shop.

To środowisko naturalne wymaga teraz czegoś więcej niż tylko gadaniny na Bali.

That is why we now need to move on from this report and take practical action.

Dlatego też musimy teraz przełożyć zapisy tego sprawozdania na praktyczne działania.

Let us move on and get these institutional issues settled once and for all.

Posuńmy sprawy do przodu i rozstrzygnijmy te kwestie instytucjonalne raz na zawsze.

Ladies and gentlemen, it is time to move on from our knee-jerk reactions of the past.

Panie i Panowie! Czas wyjść poza nasze odruchowe reakcje, prezentowane w przeszłości.

Let us hope that he has relaxed his position and will move forward on that.

Miejmy nadzieję, że jego opinia nieco złagodniała i że zmieni zdanie w tej kwestii.

I hope that we will be able to move forward on that over the coming weeks and months.

Liczę, że uda się nam poczynić postępy w nadchodzących tygodniach i miesiącach.

I shall move on now, but we shall resume this argument in another context.

Teraz muszę iść dalej, ale powrócimy do tego argumentu w innym kontekście.

In line with the agenda, we shall close this item and move on to the next.

Zgodnie z porządkiem obrad zamykamy ten punkt i przechodzimy do następnego.

You mentioned, on human rights, that it is time to take stock and move on.

Wspomniała Pani, mówiąc o prawach człowieka, że czas na ocenę i na dalsze działania.

This is why I am appealing to the Council and the Member States to move on this.

Dlatego też apeluję do Rady i państw członkowskich o postęp w tej kwestii.

Mr President, Europe needs to move on from its taboo on writing off debt.

Panie Przewodniczący! Europa musi porzucić tabu, jakim jest umorzenie długu.

It is complementary to the flagship 'Youth on the move' adopted in September.

Jest ona uzupełnieniem przyjętej we wrześniu inicjatywy przewodniej "Mobilna młodzież”.

We were ready to move on... but then the other survivors started to die.

Więc chcieliśmy zrobić jakiś postęp...... ale nagle ocaleni zaczęli umierać.

And we kept telling the people in London that Linus Pauling's going to move on to DNA.

I nie przestawaliśmy mówić ludziom w Londynie że Linus Pauling zacznie zajmować się DNA.

So there is enlightened self-interest for Turkey to move on this issue.

A zatem kontynuowanie tej kwestii leży w dobrze pojętym interesie własnym Turcji.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

mouth · mouth-watering · mouthful · mouthpiece · mouthwatering · mouting · MOV · movability · movable · move · move-on · moveable · moved · movement · movements · mover · moves · movie · movies · movies-on-demand · moving

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-rosyjski.