Search for the most beautiful word
evangelizes
reconquest

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "mound"

 

"mound" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-30 z 30

mound {rzeczownik}

mound {rzecz.}

jabłko (emblemat władzy królewskiej) {n.}

mound {rzecz.} (też: knoll, barrow, cairn)

kopiec {m.}

Environmental consideration was served with every plate, but it was served with a heaping mound of consideration for human interests at the same time.

Rozwaga o środowisko była serwowana z każdym talerzem, ale mi serwowano narastający kopiec uwagi dla ludzkiego interesu.

to mound {czasownik}

to mound [mounded|mounded] (up) {czas.} (też: to pile)

to mound [mounded|mounded] (up) {czas.}

to mound [mounded|mounded] (up) {czas.}

to mound [mounded|mounded] (up) {czas.}

 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "mound":

 

Podobne tłumaczenia

"mound" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "mound" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Mounds visualizes the entire dataset as large, gelatinous blobs which kind of jiggle.

Wzgórza przedstawiają cały zestaw danych jako duże, galaretowate, nieco chwiejące się pagórki.

If you go to Papua, New Guinea, and go down 300 feet, you're going to see these big mounds.

Jeśli pojedziecie do Papui-Nowej Gwinei i zejdziecie na 100 metrów, zobaczycie takie duże kopce.

I went for a walk on the beach, watching the fishermen bundle their nets into mounds on the sand.

Poszłam na spacer po plaży i obserwowałam rybaków, zwijających sieci w stosy na piasku.

There's also Murmurs, Montage, Mobs, Metrics and Mounds.

Są również Szepty, Montaż, Tłumy, Metryczki i Wzgórza.

Outside a mound of garbage formed the border between Southland and the adjacent legal neighborhood of Langata.

Granicę między nielegalnym slumsem Southland, a położoną obok dzielnicą Langata stanowiła góra śmieci.

And the nest maintenance workers just take all the toothpicks to the outer edge of the nest mound and leave them there.

Robotnice przeniosły wszystkie wykałaczki za granice kopca i zostawiły je tam.

Mound up those four plates with vegetables and then open up the very best bottle of Burgundy you have, light the candles and celebrate it.

Zakopcie te talerze warzywami potem otwórzcie najlepszą butelkę Burgunda jaką macie, zapalcie świeczki i świętujcie.

So they're mapping the social scaling onto the geometric scaling; it's a conscious pattern. ~~~ It is not unconscious like a termite mound fractal.

Odwzorowują więc skalę społeczną na skali geometrycznej; to świadomy wzór -- nie, jak fraktal termitiery.

Neither shall Pharaoh with his mighty army and great company help him in the war, when they cast up mounds and build forts, to cut off many persons.

Ani mu Farao z wielkim wojskiem i z ludem gęstym co pomoże na wojnie, gdy usypie wał, i porobi szańce, aby wykorzenił mnóstwo ludu,

and lay siege against it, and build forts against it, and cast up a mound against it; set camps also against it, and plant battering rams against it round about.

I sporządź na niej oblężenie, i zbuduj na niej szańce, i usyp na niej wał, a postaw na niej wojska, i zasadź na niej tarany w około;

He shall slay with the sword thy daughters in the field; and he shall make forts against thee, and cast up a mound against thee, and raise up the buckler against thee.

Córki twoje na polu mieczem pomorduje, i przeciwko tobie porobi baszty, i usypie wał przeciwko tobie, i postawi przeciwko tobie tarcz;

For thus hath Jehovah of hosts said, Hew ye down trees, and cast up a mound against Jerusalem: this is the city to be visited; she is wholly oppression in the midst of her.

Bo tak mówi Pan zastępów: Narąbcie drzewa, a usypcie przeciw Jeruzalemowi szańce; toć to miasto jest, które ma być nawiedzione; jakożkolwiek wielkie, niemasz jedno ucisk w pośrodku jego.

If you look closely, you'll see there's a little white fish and gray fish that hangs out near them. ~~~ Well, it turns out this little white fish builds these giant mounds, one pebble at a time.

Jeśli się przyjrzycie, zobaczycie małą białą rybę i szarą rybę, która kręci się koło kamieni. Okazało się, że te małe rybki budują te ogromne kopce kamyk po kamyku.

Therefore thus saith Jehovah concerning the king of Assyria, He shall not come unto this city, nor shoot an arrow there, neither shall he come before it with shield, nor cast up a mound against it.

A przetoż tak mówi Pan o królu Assyryjskim: Nie wnijdzie do miasta tego, ani tam dojdzie strzała jego, ani go ubieży tarcza, ani usypie szańców około niego;

Therefore thus saith Jehovah concerning the king of Assyria, He shall not come unto this city, nor shoot an arrow there, neither shall he come before it with shield, nor cast up a mound against it.

Przetoż tak mówi Pan o królu Assyryjskim: Nie wnijdzie do miasta tego, ani tam strzały wystrzeli, ani go zaprzątnie tarcza, ani usypie około niego szańców.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik angielsko-polski.