Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "missile"

 

"missile" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-24 z 98

missile {rzeczownik}

missile {rzecz.} [wojsk.]

rakieta {f.} [wojsk.]

So that's what we call the misguided missile.

Ta rakieta miała wystrzelić w górę, ale poleciała w bok.

Missile hits, bodies burst into the air with the explosion.

Rakieta uderza, ludzie wyparowują.

missile {rzecz.} [sport.]

Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "missile":

 

Podobne tłumaczenia

"missile" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "missile" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

The mission of the two squadrons was to get rid of all the Scud missile launchers.

Zadaniem tych dwóch dywizjonów było pozbyć się wszystkich wyrzutni rakiet Scud.

(Laughter) And they use motors that literally are used on cruise missile boosters.

Używają silników, których używa się jako dopalaczy w pociskach rakietowych.

Others are discussing their own approach to missile defence with the Americans.

Inne omawiają wspólnie z Amerykanami własne podejście do obrony rakietowej.

Three batteries each comprising eight missiles will be stationed on Romanian territory.

Na terytorium Rumunii rozlokowane będą trzy baterie po osiem pocisków każda.

What we must do is to say clearly that we do not want this anti-missile system.

Musimy jasno stwierdzić, że nie chcemy tego systemu przeciwrakietowego.

Was the United States happy years ago about the close proximity of Soviet missiles in Cuba?

Czy dawniej Stany Zjednoczone były zadowolone z bliskości sowieckich rakiet na Kubie?

Firstly, with regard to the question by Mr Rouček concerning the anti-missile shield.

Po pierwsze, w odniesieniu do pytania pana posła Roučeka, dotyczącego tarczy antyrakietowej.

Second, you need a missile to launch, and, third, you need the actual detonator of the bomb.

Po drugie, potrzebny jest pocisk do wystrzelenia, a po trzecie - detonator bomby.

The US acted quickly to reassure Russia that the missiles were in fact not targeted at them.

Stany Zjednoczone szybko zapewniły Rosję, że rakiety nie były w nią wymierzone.

- (CS) Mr President, who would not experience anguish on seeing children killed by a missile?

- (CS) Panie przewodniczący! Któż nie doznałby udręki, widząc dzieci zabite pociskiem?

The second part is the missile and you know that the technology on missiles is moving rapidly.

Drugi aspekt to pocisk, a wiedzą państwo, że technologia w tej dziedzinie szybko się rozwija.

What will be the European Union's position on the missile shield?

Jakie będzie stanowisko Unii Europejskiej w sprawie tarczy antyrakietowej?

Disarmament, arms control and a possible anti-missile shield are also on the agenda.

Agenda obejmuje także kwestię rozbrojenia, kontroli zbrojeń i ewentualnej tarczy antyrakietowej.

But then also, just to celebrate that, we started an event at JPL for "Miss Guided Missile."

Tzw. pocisk nienakierowany. ~~~ Żeby to uczcić, obchodziliśmy "Dzień Pocisków Nienakierowanych".

Now we are talking about anti-missile batteries set up in Poland and also in the Czech Republic.

Teraz rozmawiamy o montażu tarczy antyrakietowej w Polsce i też w Czechach.

I believe that we will have to discuss at EU level the effectiveness of this anti-missile shield.

Sądzę, że musimy na szczeblu UE przedyskutować skuteczność tarczy przeciwrakietowej.

(Laughter) There was some bomb shelter built, apparently in the '60s Cuban missile crisis.

(Śmiech) Powstał schron przeciwbombowy, najwidoczniej podczas kryzysu kubańskiego w latach 60-tych.

It does not criticise NATO's plan for a European anti-missile shield.

Nie ma w nim ani słowa krytyki planów NATO dotyczących stworzenia europejskiej tarczy antyrakietowej.

Finally, what are your thoughts on the subject of the anti-missile shield?

Po trzecie wreszcie, co Pani sądzi o tarczy antyrakietowej?

I also welcome that the European Union has raised the issue of anti-missile technology for discussion.

Z zadowoleniem przyjmuję też fakt, że UE poruszyła kwestię technologii przeciwrakietowej.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje niemiecko-polski słownik bab.la.