Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "to mislead"

 

"to mislead" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-38 z 228

to mislead {czasownik}

to mislead [misled|misled] {czas.} (też: to lead astray, to fox, to lead on)

zwieść {czas.}

to mislead [misled|misled] {czas.} (też: to mistake, to fool, to misdirect)

zmylić {czas.}
ściemniać [ściemniam|ściemniał] (zmyślać, kręcić) {czas. ndk} [pot.]

to mislead [misled|misled] {czas.} (też: to misguide, to misinform, to mistell, to misdirect)

This would allow citizens to make an enlightened choice, which means that we cannot mislead anyone.

To umożliwiłoby konsumentom dokonanie świadomego wyboru, co oznacza, że nie możemy nikogo wprowadzić w błąd.

to mislead [misled|misled] {czas.} (też: to misinform, to misdirect)

One important aspect is that advertisements should inform consumers and not mislead them.

Kolejną istotną kwestią jest, że reklama powinna informować, a nie wprowadzać w błąd konsumentów.

to mislead [misled|misled] {czas.} (też: to scam, to fool, to deceive, to con)

wydymać [wydymam|wydymał] {czas. dk} [pot.]
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "mislead":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to mislead" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

We should not mislead European citizens in the European internal transport market.

Na wspólnym rynku transportu nie powinniśmy wprowadzać obywateli Europy w błąd.

Misleading the consumer at the time of purchase must also be prevented at all costs.

Należy za wszelką cenę zapobiec wprowadzeniu konsumenta w błąd w momencie zakupu.

These directory companies are clearly not only deceptive and misleading.

na piśmie - Firmy katalogowe nie tylko działają zwodniczo i wprowadzają w błąd.

Such equations are inappropriate, because they cast the directive in a misleading light.

Takie równania są niewłaściwe, ponieważ stawiają dyrektywę w mylącym świetle.

The transparency which is proposed in the report risks becoming illusory and misleading.

Przejrzystość, którą proponuje sprawozdanie, może okazać się iluzoryczna i zwodnicza.

The jargon of 'social Europe' or a 'Europe of solidarity' is misleading to our people.

Określenia takie, jak "europejski model społeczny” czy "solidarność europejska”, są mylące.

This is spurious and misleading, and it will ruin our whole common future.

To nieuzasadnione i mylące, i pogrzebie to naszą wspólną przyszłość.

However, such regulations do not encompass misleading contracts in other Member States.

Przepisy te jednak nie obejmują wprowadzających w błąd umów w innych państwach członkowskich.

Businesses must avoid misleading consumers about the advantages related to the brand of goods.

Przedsiębiorstwom nie wolno wprowadzać konsumentów w błąd co do zalet związanych z daną marką.

Therefore, this is not the right term to use as it is misleading.

Dlatego też nie jest to właściwe określenie, ponieważ wprowadza w błąd.

We must not allow the foods in question to be open to misleading consumers.

Nie możemy dopuścić, aby w przypadku przedmiotowej żywności konsumenci byli wprowadzani w błąd.

Furthermore, novel foods must not endanger or mislead consumers.

Ponadto nowa żywność nie może zagrażać konsumentom ani wprowadzać ich w błąd.

The word 'smart' could not be more misleading or more inappropriate.

Nie ma nic bardziej mylącego i niestosownego niż używanie w tym kontekście słowa "inteligentny”.

This is a blatant attempt to mislead our citizens and so I rejected the report.

Jest to jawna próba wprowadzenia w błąd naszych obywateli, a wobec tego odrzucam to sprawozdanie.

Dear furious fellow Members, you have been deliberately misled.

Drodzy zacietrzewieni posłowie, zostaliście rozmyślnie wprowadzeni w błąd.

The Misleading Directory Companies report (short presentation)

Nieuczciwe przedsiębiorstwa oferujące wpisy do katalogów biznesowych (krótka prezentacja)

This is a poisonous slander, designed to confuse and mislead.

To obrzydliwe oszczerstwo, które ma na celu dezorientację i wprowadzenie w błąd.

The amendments that have been tabled are a kind of bluff and we have been manipulated and misled.

Wprowadzone poprawki noszą znamiona sprytnych uników, a nami manipulowano i wprowadzono nas w błąd.

Similarly, statistics in other Member States are misleading.

Podobnie dane statystyczne w innych państwach członkowskich są mylące.

One point mentioned by Madam de Veyrac is, of course, people being misled.

Jednym z problemów wskazanych przez panią poseł De Veyrac jest oczywiście wprowadzanie ludzi w błąd.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także niemiecko-polski słownik bab.la.