Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "to mislead"

 

"to mislead" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-32 z 52

to mislead {czasownik}

to mislead [misled|misled] {czas.} (też: to lead astray, to fox, to bluff)

zwieść {czas.}

to mislead [misled|misled] {czas.} (też: to mistake, to bluff)

zmylić {czas.}
ściemniać (zmyślać, kręcić) {czas.} [pot.]

to mislead [misled|misled] {czas.} (też: to misguide, to misinform, to bluff, to mistell)

This would allow citizens to make an enlightened choice, which means that we cannot mislead anyone.

To umożliwiłoby konsumentom dokonanie świadomego wyboru, co oznacza, że nie możemy nikogo wprowadzić w błąd.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "mislead":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to mislead" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

We should not mislead European citizens in the European internal transport market.

Na wspólnym rynku transportu nie powinniśmy wprowadzać obywateli Europy w błąd.

In addition, reconstituted meat could mislead consumers seeking to buy meat.

Ponadto rekonstruowane mięso może wprowadzać w błąd konsumentów kupujących mięso.

Furthermore, novel foods must not endanger or mislead consumers.

Ponadto nowa żywność nie może zagrażać konsumentom ani wprowadzać ich w błąd.

One important aspect is that advertisements should inform consumers and not mislead them.

Kolejną istotną kwestią jest, że reklama powinna informować, a nie wprowadzać w błąd konsumentów.

This is a blatant attempt to mislead our citizens and so I rejected the report.

Jest to jawna próba wprowadzenia w błąd naszych obywateli, a wobec tego odrzucam to sprawozdanie.

This is a poisonous slander, designed to confuse and mislead.

To obrzydliwe oszczerstwo, które ma na celu dezorientację i wprowadzenie w błąd.

I would like all food to be labelled in such a way that it is not possible to mislead consumers.

Chciałbym, aby cała żywność była oznaczana w sposób uniemożliwiający wprowadzanie konsumentów w błąd.

In other words, I expect Copenhagen not to mislead Europe.

Innymi słowy oczekuję, że Kopenhaga nie sprowadzi Europy na manowce.

Let us not confuse the issue, but do not mislead the MEPs either: that is my request to the Commission.

Nie mylmy tych dwóch rzeczy, ale też nie wprowadzajmy posłów w błąd - o to właśnie proszę Komisję.

But in fact, this metaphor of decline is often very misleading.

Płyty tektoniczne światowej polityki się przemieszczają.

We don't allow impersonation of others or other behavior that is misleading or intended to be misleading.

Zabronione jest podszywanie się pod inne osoby oraz zachowania mające na celu wprowadzenie w błąd.

The use of flavourings should not mislead the consumer about the nature or quality of his or her food.

Zastosowanie środka aromatyzującego nie powinno wprowadzać konsumenta w błąd co do natury czy jakość żywności.

"Bring these kids home because they are misled."

"Zaprowadźcie te dzieci z powrotem do domu, bo wprowadzono je w błąd".

This is all the more true given that this practice could mislead consumers.

Jest to tym bardziej prawda przy uwzględnieniu faktu, że przedmiotowa praktyka może wprowadzać konsumentów w błąd.

Don’t let the first impression be misleading.

Nie powinniśmy pozwalać, by zmyliło nas pierwsze wrażenie.

And it really helps me to understand how we see, how we hear, how we breathe, how our brain can inform or mislead us.

Bardzo pomaga mi to zrozumieć jak widzimy, słyszymy, oddychamy, jak mózg informuje nas i zwodzi.

I think that as part of the revision we should rethink how we can mislead our citizens less.

Myślę, że w ramach obecnej rewizji powinniśmy znów się zastanowić, w jaki sposób możemy mniej zwodzić naszych obywateli.

And they said, "These kids are misled."

I stwierdzili: "Te dzieciaki zostały oszukane".

They continue to mislead the consumer.

Nadal wprowadzają w błąd konsumentów.

This kind of health claim may mislead consumers and have undesirable effects on their children's health.

Tego rodzaju oświadczenie zdrowotne może wprowadzać konsumentów w błąd i może mieć niepożądany wpływ na zdrowie ich dzieci.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także niemiecko-polski słownik bab.la.