Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "Mercury"

 

"Mercury" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-22 z 64

Mercury {rzeczownik}

Mercury {rzecz.} [astron.]

Merkury {m.} [astron.]

It's three times hotter than Mercury, which is right next to the Sun.

Jest trzy razy gorętsza niż Merkury, który znajduje się obok Słońca.

mercury {rzeczownik}

mercury {rzecz.}

rtęć {f.}

Dental mercury also infiltrates the atmosphere during communal waste incineration.

Rtęć dentystyczna przenika do atmosfery także podczas spalania odpadów komunalnych.

The European Union should do all it can to ensure mercury is safely stored.

UE powinna dołożyć wszelkich starań, aby rtęć była bezpiecznie składowana.

in writing. - (PL) Mercury is one of the most powerful environmental poisons.

na piśmie. - Rtęć należy do najsilniejszych trucizn środowiskowych.

We must first note that mercury is a toxic and dangerous heavy metal.

Po pierwsze musimy zwrócić uwagę na to, że rtęć jest toksycznym i niebezpiecznym metalem ciężkim.

, in writing. - (HU) Mercury is one of the best known and most dangerous of the heavy metals.

, na piśmie. - (HU) Rtęć jest jednym z najbardziej znanych i najbardziej niebezpiecznych metali ciężkich.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "mercury":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "Mercury" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Sufficient regulation of metallic mercury compounds and mercury has been arranged.

Uzgodniona została wystarczająca kontrola związków rtęci metalicznej i samej rtęci.

This proposal contributes significantly to the aim of reducing exposure to mercury.

Wniosek ten w znaczny sposób przyczyni się do zmniejszenia kontaktu z rtęcią.

· The safe and economically advantageous final disposal of metallic mercury.

· Bezpieczne i korzystne ze względów ekonomicznych końcowe usuwanie rtęci metalicznej.

This is despite agreeing very much with the ban on the export of mercury from Europe.

Czynię tak pomimo tego, że całym sercem zgadzam się z zakazem eksportu rtęci z Europy.

And they called Barnabas, Jupiter; and Paul, Mercury, because he was the chief speaker.

I nazwali Barnabasza Jowiszem, a Pawła Merkuryjuszem, ponieważ on prowadził rzecz.

This programme is examining safe disposal methods for metallic mercury.

Program ten obejmuje analizę metod bezpiecznego usuwania rtęci metalicznej.

The banning of exports and the safe storage of metallic mercury (vote)

Bezpieczne składowanie i zakaz wywozu rtęci metalicznej (głosowanie)

Our citizens walk around with more than 1 100 tonnes of mercury in their mouths.

Nasi obywatele w swoich zębach mają w sumie ponad 1 100 ton rtęci.

I also support the extension of the types of mercury covered within the ban.

Popieram także poszerzenie listy rodzajów rtęci objętych zakazem.

Banning of exports and the safe storage of metallic mercury (debate)

Bezpieczne składowanie i zakaz wywozu rtęci metalicznej (debata)

It seems difficult to eliminate the use of mercury in the production of low-energy light bulbs.

Stosowanie rtęci do produkcji energooszczędnego oświetlenia wydaje się trudne do wyeliminowania.

Stomatologists in the European Union use 125 tonnes of mercury each year.

Stomatolodzy w Unii Europejskiej używają 125 ton rtęci rocznie.

The export ban on mercury, fully supported by this House, showed us the right reaction.

Wprowadzenie zakazu wywozu rtęci, w pełni popierane przez Parlament, wskazało nam właściwą drogę.

The ban on exports of mercury and certain mercury compounds has been brought forward.

Wprowadzono zakaz wywozu rtęci i niektórych składników rtęci.

I would like to mention one further matter: the mercury strategy is not yet complete.

Chciałbym wspomnieć o jeszcze jednym aspekcie: strategia w sprawie rtęci nie jest jeszcze kompletna.

At the same time, the Commission is implementing the other procedures covered by the mercury strategy.

W tym samym czasie Komisja wdraża inne procedury wchodzące w skład strategii dotyczącej rtęci.

In the 1950s they tried their best to muffle this sound with mercury switches and silent knob controls.

w 1950 próbowano jak najskuteczniej stłumić ten dźwięk przełącznikami rtęciowymi i cichymi pokrętłami.

Banning of exports and the safe storage of metallic mercury (

Bezpieczne składowanie i zakaz wywozu rtęci metalicznej (

The Commission understands the likely economic impact on the region if the mercury mine is closed.

Komisja zdaje sobie sprawę z potencjalnego ekonomicznego wpływu zamknięcia kopalni rtęci na dany region.

An express prohibition has been imposed against mixing metallic mercury with other substances for export.

Nałożono wyraźny zakaz mieszania rtęci metalicznej z innymi substancjami przeznaczonymi na eksport.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

W słowniku angielsko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.