Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "Mercury"

 

"Mercury" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-8 z 8

Mercury {rzeczownik}

Mercury {rzecz.} [astron.]

Merkury {m.} [astron.]

It's three times hotter than Mercury, which is right next to the Sun.

Jest trzy razy gorętsza niż Merkury, który znajduje się obok Słońca.

mercury {rzeczownik}

mercury {rzecz.}

rtęć {f.}

The European Union should do all it can to ensure mercury is safely stored.

UE powinna dołożyć wszelkich starań, aby rtęć była bezpiecznie składowana.

in writing. - (PL) Mercury is one of the most powerful environmental poisons.

na piśmie. - Rtęć należy do najsilniejszych trucizn środowiskowych.

We must first note that mercury is a toxic and dangerous heavy metal.

Po pierwsze musimy zwrócić uwagę na to, że rtęć jest toksycznym i niebezpiecznym metalem ciężkim.

, in writing. - (HU) Mercury is one of the best known and most dangerous of the heavy metals.

, na piśmie. - (HU) Rtęć jest jednym z najbardziej znanych i najbardziej niebezpiecznych metali ciężkich.

In addition to heavy metals such as mercury and lead, a number of brominated flame retardants are banned.

Poza metalami ciężkimi, takimi jak rtęć i ołów, zakazem objęto szereg bromowanych środków zmniejszających palność.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "mercury":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "Mercury" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

This proposal contributes significantly to the aim of reducing exposure to mercury.

Wniosek ten w znaczny sposób przyczyni się do zmniejszenia kontaktu z rtęcią.

And they called Barnabas, Jupiter; and Paul, Mercury, because he was the chief speaker.

I nazwali Barnabasza Jowiszem, a Pawła Merkuryjuszem, ponieważ on prowadził rzecz.

In the 1950s they tried their best to muffle this sound with mercury switches and silent knob controls.

w 1950 próbowano jak najskuteczniej stłumić ten dźwięk przełącznikami rtęciowymi i cichymi pokrętłami.

They carry out more than 200 million mercury fillings each year.

W ciągu roku robią ponad 200 milionów wypełnień rtęcią.

For this reason, we not only have a global responsibility to reduce mercury pollution in the developing world; it is also in our interest.

Z tego względu odpowiadamy nie tylko globalnie za zmniejszenie zanieczyszczenia wywołanego rtęcią w rozwijającym się świecie; jest to również w naszym interesie.

Taking all the above into account, dental practices rank only second or third in the production of mercury waste in the European Union.

Biorąc pod uwagę powyższe przykłady, praktyki dentystyczne klasyfikowane są w Unii Europejskiej zaledwie na drugiej bądź trzeciej pozycji w produkcji odpadów rtęciowych.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność

Podobne słowa

W słowniku angielsko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.