Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "meanwhile"

 

"meanwhile" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-22 z 101

meanwhile {przysłówek}

meanwhile {przysł.} (też: all the time, in the meantime)

tymczasem {przysł.}

I cannot therefore ignore the words of Mr Clark, who has meanwhile left the room.

Dlatego też nie mogę lekceważyć słów pana Clarka, który tymczasem opuścił salę.

Meanwhile, though, I think a major priority should be securing the southern borders.

Tymczasem uważam, że sprawą pierwszorzędną jest zabezpieczenie granic południowych.

Day in day out you decide to save banks; meanwhile, the Irish are sinking.

Dzień w dzień podejmujecie decyzje o ratowaniu banków, a tymczasem Irlandia tonie.

Meanwhile, we should not neglect the need to protect natural resources.

Tymczasem nie powinniśmy zaniedbywać potrzeby ochrony zasobów naturalnych.

Russia, meanwhile, is far from democratic and far from being a reliable partner.

Tymczasem Rosji daleko jest do demokracji i daleko do tego, by być wiarygodnym partnerem.

meanwhile {przysł.}

w międzyczasie {przysł.}

Meanwhile, in September of last year, Parliament adopted a report on this very matter.

W międzyczasie, we wrześniu ubiegłego roku Parlament przyjął sprawozdanie w tej sprawie.

Meanwhile, the Commission can accept certain amendments while rejecting others.

W międzyczasie Komisja może zaakceptować niektóre poprawki, jednocześnie odrzucając inne.

Meanwhile, you have spoken about bringing the guilty parties to justice.

W międzyczasie mówiła Pani o pociągnięciu winnych do odpowiedzialności.

Meanwhile, we have illegal immigrants doing all the work, but we don't have any robots.

W międzyczasie prace te wykonują nielegalni imigranci, a robotów jak nie było tak nie ma.

In the meanwhile, of course, there is a great deal of homework we can be doing ourselves.

W międzyczasie oczywiście istnieje ogromna paleta działań, które możemy samodzielnie podjąć.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "meanwhile":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "meanwhile" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Meanwhile, may I wish Mrs Gräßle success in completing her reports before midnight.

Natomiast pani Ingeborg Gräßle życzę, aby skończyła swoje raporty przed północą.

Meanwhile, the oil gushing from the bottom of the sea destroyed all living creatures.

Przez ten czas ropa buchająca z dna morza zniszczyła wszystkie żywe stworzenia.

Meanwhile, these activities remain an important part of our core business.

Jednocześnie działania te pozostają ważnym elementem naszej podstawowej aktywności.

Meanwhile, the constitutional and social contexts have evolved radically.

W okresie tym konteksty konstytucyjne i społeczne uległy dramatycznej zmianie.

Meanwhile, how is the corps of the European External Action Service being created?

Tym czasem w jaki sposób tworzony jest korpus Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych?

The European Union, meanwhile, should concentrate on supporting and guiding innovation.

Unia Europejska natomiast powinna skupić się na wspieraniu i kreowaniu innowacyjności.

And it ignores the fact that, in the meanwhile, people still need to drink water.

Nie jest również brane pod uwagę, że ludzie nadal potrzebują pitnej wody.

Meanwhile I strongly advise the Commission to study the OSCE action plan.

Zdecydowanie zalecam, aby Komisja przeanalizowała plan działania OBWE.

Meanwhile, the heads of the begging mafia are living in luxury villas.

W tym samym czasie szefowie mafii żebraków żyją sobie w luksusowych willach.

Meanwhile anti-Gypsyism has increased and, apparently, the public acceptance of racism too.

Tym czasem postawy antycygańskie nasiliły się, podobnie, jak publiczna akceptacja rasizmu.

Meanwhile 28% of residents would like better relations with Russia.

Równocześnie 28 % mieszkańców chciałoby poprawy stosunków z Rosją.

Meanwhile, countries like Lithuania are struggling to make ends meet.

Jednocześnie takie kraje jak Litwa z trudem wiążą koniec z końcem.

Meanwhile, we should find ways of checking fish catches promptly.

Jednocześnie powinniśmy jak najszybciej znaleźć sposób sprawdzania połowów ryb.

Meanwhile, the United States has agreed not to move to immediate retaliation.

Równocześnie Stany Zjednoczone zgodziły się nie podejmować natychmiastowych działań odwetowych.

Meanwhile, the common position against Cuba is being maintained.

Równocześnie w mocy pozostaje wspólne stanowisko przeciw Kubie.

Meanwhile, journalists are now also being threatened with the death penalty by the State.

W tym samym czasie dziennikarzom państwo grozi karą śmierci.

Meanwhile, investments should be made in more efficient aircrafts and airport infrastructure.

Jednocześnie należy inwestować w bardziej wydajne samoloty i skuteczniejszą infrastrukturę lotniczą.

Meanwhile, for all intents and purposes, space looks finite to us.

W rzeczywistości jednak obserwujemy ograniczoną przestrzeń.

(Laughter) Meanwhile, there's no scientific revolution anywhere else.

(Śmiech) Rewolucja naukowa nie zaistniała nigdzie indziej.

Meanwhile, around 3 million young people graduate from university every year in Europe.

Co roku w Europie studia kończy około 3 mln młodych ludzi.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń w słowniku polsko-niemieckim.