Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "meal"

 

"meal" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-26 z 179

meal {rzeczownik}

meal {rzecz.} (też: nosh, repast)

posiłek {m.}

The patient should be given a meal as soon as consciousness is recovered.

Natychmiast po odzyskaniu świadomości, pacjent powinien otrzymać posiłek.

The oral bioavailability and Cmax are not influenced by a standard meal.

Standardowy posiłek nie wpływa na biodostępność ani na Cmax po doustnym podaniu preparatu.

Eat a meal or snack containing carbohydrates within 10 minutes of the injection.

Nale y spo y posiłek lub przek sk zawieraj c w glowodany w ci gu 10 minut od wstrzykni cia.

If we spend this money wisely, we will give them one meal every day.

Jeśli mądrze wydamy te pieniądze, zapewnimy im jeden posiłek dziennie.

Pre-meal blood glucose levels should be used to evaluate the adequacy of the preceding dose.

Glikemia przed posiłkiem powinna by podstaw oceny dostosowania dawki poprzedzaj cej posiłek.

meal {rzecz.} (też: flour)

mąka {f.}

Certified non-GM soya bean meal is currently only available for a small market segment.

Certyfikowana mąka pochodząca z niezmodyfikowanego genetycznie ziarna soi jest obecnie dostępna tylko dla niewielkiego segmentu rynku.

meal (from grain, fish) {rzecz.} (też: starch)

mączka {f.}

The next step we take to resolve the EU's protein deficit should be to relax the regulations banning the feeding of animals with meat and bone meal.

Kolejne rozwiązanie deficytu białka w UE to złagodzenie przepisów zakazujących skarmiania zwierząt mączką mięsno-kostną.

Another solution to the protein shortage issue in the EU would be the relaxation of regulations banning the feeding of animals with meat and bone meal.

Kolejne rozwiązanie problemu deficytu białka w UE to złagodzenie przepisów zakazujących skarmiania zwierząt mączką mięsno-kostną.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "meal":

 

Podobne tłumaczenia

"meal" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "meal" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

This resulted in a blood glucose-lowering effect throughout the meal period.

Powoduje to zmniejszenie stężenia glukozy we krwi w całym okresie okołoposiłkowym.

The elevated insulin levels did not persist beyond the time of the meal challenge.

Podwyższony poziom insuliny utrzymuje się tylko w okresie okołoposiłkowym.

Well, he mentioned some algaes and some fish meals, and then he said chicken pellets.

Wspomina coś o algach, potem o karmie dla ryb, i wreszcie mówi o granulacie z kurczaka.

Taking Clopidogrel BMS with food and drink Food/meals have no influence.

Stosowanie leku Clopidogrel BMS z jedzeniem i piciem Jedzenie/ posiłki nie mają wpływu.

Olanzapine can be given without regards for meals as absorption is not affected by food.

Należ rozważ stopniowe zmniejszanie dawki leku, w przypadku odstawiania olanzapiny.

Approximate Guidelines for Initial, Pre-Meal EXUBERA Dose (based on patient lo

Przybliżone zalecenia dotyczące dawek początkowych preparatu EXUBERA ia

So it would be difficult to think of a meal in which bees did not play an important role.

Ciężko zatem znaleźć pokarm, w produkcji którego pszczoły nie odgrywałyby ważnej roli.

Supper is at 6: 00 sharp, and no one is ever late for meals at this house.

Kolacja jest punkt 18: 00 i nikt się nie spóźnia w tym domu na posiłki.

Production of rapeseed meal and ethanol co-products has risen sharply.

Znacznie zwiększyła się produkcja śruty rzepakowej i produktów z koprodukcji etanolu.

Shelf-life when incorporated into meal feed and protected from light and moisture:

miesiące w postaci zmieszanej z mączną paszą i przechowywanej z dala od światła i wilgoci.

Approximate Guidelines for Initial, Pre-Meal EXUBERA Dose (based on patient

Przybliżone zalecenia dotyczące dawek początkowych preparatu EXUBERA

The daily intake of fat should be distributed over three main meals.

Dobowa podaż tłuszczów powinna być rozdzielona na trzy główne posiłki.

Your daily intake of fat, carbohydrate and protein should be distributed over three meals.

Dobowe spożycie tłuszczów, węglowodanów i białek, powinno być rozłożone na 3 główne posiłki.

Every meal you eat contains ingredients from all across the world.

Jesteśmy w uprzywilejowanej sytuacji -- możemy jeść, nie walcząc o jedzenie.

Traditional meals include potato dumplings with sheep’s cheese and cabbage soup with sausages.

Tradycyjne potrawy kuchni słowackiej to haluszki z bryndzą i kapuśniak z kiełbasą.

The daily intake of fat, carbohydrate and protein should be distributed over three main meals.

Dobowe spożycie tłuszczów, węglowodanów i białek powinno być rozłożone na 3 główne posiłki.

They need to show us how to cook quick, tasty, seasonal meals for people that are busy.

Niech nauczy jak gotować zdrowe szybkie, smaczne i sezonowe posiłki dla tak zabieganych ludzi.

ho Omission of a meal or unplanned, strenuous physical exercise may lead to hypoglycaemia.

pu do Zazwyczaj stan hipoglikemii udaje się wyrównać przez natychmiastowe podanie węglowodanów.

Taking Iscover with food and drink Food/meals have no influence.

Stosowanie leku Iscover z jedzeniem i piciem Jedzenie/ posiłki nie mają wpływu.

It stops about a quarter of the fat in your meals from being absorbed.

Blokuje wchłanianie około jednej czwartej tłuszczu z pożywienia.
 

Wyniki z forum

"meal" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

MDD · MDI · me · mead · meadow · meadowfoam · meadowlark · meadows · meager · meagre · meal · meals · mealy · mean · mean-looking · mean-spirited · meander · meanie · meaning · meaningful · meaningfulness

Na portalu bab.la znajduje się również słownik angielsko-polski.