"May" po polsku

EN

"May" - polskie tłumaczenie

volume_up
May {rzecz.}
PL
volume_up
may {rzecz.}
PL
volume_up
May {przym.}
PL
volume_up
may {czas.}

EN May
volume_up
{rzeczownik}

May
volume_up
maj {m.}

Synonimy (angielski) dla "may":

may

Przykłady użycia - "May" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishConstitution of May 3, 1791
EnglishConstitution of May 3, 1791
Englishne’er cast a clout till May be out
kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata
Englishcome what may
Englishmay God bless you
Englishmay God's grace be with you
Englishto whom it may concern
Englishto whomsoever it may concern
Englishto whomever it may concern
Englishmay God bless you
EnglishSticks and stones may break my bones but words will never hurt me
Kije i kamienie kości mi połamią, ale twoje słowa nigdy mnie nie zranią
EnglishApril showers bring May flowers
EnglishApril showers bring May flowers
EnglishCommission Vice-President Kallas will send the proposal to the college on 5 May.
Pan wiceprzewodniczący Komisji Kallas przekaże wniosek kolegium w dniu 5 maja.
EnglishTreatment should be supportive and may include haemodialysis (see Section 5.2).
Należy prowadzić leczenie objawowe, w tym również hemodializę (patrz punkt 5. 2).
EnglishIn this respect, in particular, no measure restricting imports may be laid down.
W tym przypadku, w szczególności, nie stosuje się środków ograniczających przywóz.
EnglishThe doctor may continue to increase your dose at monthly intervals if necessary.
W razie potrzeby można kontynuować zwiększanie dawki w miesięcznych odstępach.