×Czy chodziło Ci o marimba?

Streszczenie

Nasz zespół został poinformowany o brakującym tłumaczeniu.

Search for the most beautiful word
escrow
recreancy

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "marry me"

Tłumaczenie

"marry me" tłumaczenie polskie

Czy chodziło Ci o marimba?
 

Podobne tłumaczenia

"marry me" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "marry me" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

That's my father's letter to me, telling me to marry the woman I first married when I was 20.

To list od mojego ojca, który radził mi, żebym ożenił sie z kobietą, z którą się ożeniłem, gdy miałem 20 lat.

The next poem is "If No One Ever Marries Me."

Następny wiersz to "Jeśli nikt mnie nie poślubi".

♫ Well, if no one marries me ♫ Thank you.

♫ Ach, jeśli nikt mnie nie poślubi ♫ Dziękuję.

♫ Well, if no one marries me ♫

♫ Ach, jeśli nikt mnie nie poślubi ♫

♫ ~~~ ♫ If no one marries me ♫

♫ Jeśli nikt mnie nie poślubi ♫

♫ If no one marries me ♫

♫ Nikt mnie nie poślubi ♫

♫ If no one marries me ♫

♫ Jeśli nikt mnie nie poślubi ♫

I asked her to marry me.

Oświadczyłem się jej.

♫ Marries me ♫

♫ Nie poślubi ♫

People all around me will be falling in love and making love... and getting married and having kids.

Wszyscy dookoła będą się zakochiwać i kochać się... i beda się pobierać and having kids.

Are we going to eartag people like me who live in a rural area and are married to a woman in a rural area?

Czy zamierzamy znakować osoby, takie jak ja, które mieszkają na wsi i są żonate z wiejskimi kobietami?

Are you mad at me or at yourself about getting married?

Jesteś zły na siebie czy na mnie z powodu tego ślubu?

Before I married your aunt, I had many women all over me.

Zanim poślubiłem twoja ciocię, miałem mnóstwo kobiet.

That's my father's letter to me, telling me to marry the woman I first married when I was 20.

To list od mojego ojca, który radził mi, żebym ożenił sie z kobietą, z którą się ożeniłem, gdy miałem 20 lat.

She makes about two dollars a day, is creating an education fund, and told me she is not marrying nor having children until these things are completed.

Zarabia 2 dolary dziennie, zakłada fundusz edukacyjny i nie zamierza wyjść za mąż ani mieć dzieci, dopóki wszystkiego nie skończy.

Let me give you another example: A young married couple, friends of mine, have just had a baby and the parents share one job, that of looking after their baby.

Podam kolejny przykład. Młode, zaprzyjaźnione ze mną małżeństwo właśnie doczekało się dziecka i rodzice wspólnie wykonują jedną pracę, polegającą na opiece nad potomkiem.
 

Wyniki z forum

"marry me" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także angielsko-polski słownik bab.la.