Jak napisać list po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "malignant"

 

"malignant" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-30 z 99

malignant {przymiotnik}

malignant {przym.} (też: malicious, mischievous, vicious, nasty)

złośliwy {przym. m.}

if you have ever had neuroleptic malignant syndrome (NMS – this is a rare reaction to

jeżeli u pacjenta kiedykolwiek stwierdzono złośliwy zespół neuroleptyczny (ang.

if you have a previous history of Neuroleptic Malignant Syndrome Symptom Complex (NMS)

u pacjenta stwierdzano w przeszłości złośliwy zespół neuroleptyczny (NMS) i (lub)

A previous history of neuroleptic malignant syndrome (NMS) and/ or non-traumatic

Stwierdzony w wywiadzie złośliwy zespół neuroleptyczny (Neuroleptic Malignant Syndrome –

Recurrent or progressive malignant glioma

Glejak złośliwy wykazujący wznowę lub progresję

Neuroleptic Malignant Syndrome (NMS):

Złośliwy Zespół Neuroleptyczny (NMS):

malignant {przym.} (też: noisome, noxious, pernicious, harmful)

szkodliwy {przym. m.}

malignant {przym.} (też: vitriolic, biting, searing, virulent)

zjadliwy {przym. m.}

malign {przymiotnik}

malign {przym.} (też: angry, evil, bad, miserable)

zły {przym. m.}

Weakness, faintness, fatigue, headache, hoarseness, malaise, hot flushes, sense of stimulation, bizarre breathing patterns, neuroleptic malignant syndrome, malignant melanoma.

Różne: osłabienie, omdlenia, zmęczenie, ból głowy, chrypka, złe samopoczucie, uderzenie gorąca, poczucie pobudzenia, dziwne wzorce oddychania, złośliwy zespół neuroleptyczny, czerniak złośliwy.

malign {przym.} (też: noisome, noxious, pernicious, harmful)

szkodliwy {przym. m.}

We're at best ignored and maligned and abused, at worst, by negligent regulatory agencies, pernicious zoning and lax governmental accountability.

W najlepszym wypadku, jesteśmy ignorowani i szkalowani, ale bywa też że krzywdzeni przez najrozmaitsze instytucje rządowe, przez szkodliwe planowanie i bezkarność urzędników.

malign {przym.} (też: pernicious, malefic, diabolical, calamitous)

zgubny {przym. m.}

malign {przym.} (też: antagonistic, hostile, inimical, adverse)

wrogi {przym. m.}

to malign {czasownik}

oczernić (kogoś/coś) {czas.}

to malign [maligned|maligned] {czas.} (też: to slander, to vilify, to asperse, to besmear)

szkalować {czas. ndk}

Hungarians and Slovaks live in peace in our area and it does not occur to anyone to malign or attack one another on grounds of nationality.

Węgrzy i Słowacy żyją w pokoju na naszym terytorium i nie zdarza się nikomu szkalować czy atakować się nawzajem ze względu na narodowość.

This amendment maligns the head of the Catholic Church.

Ta poprawka to szkalowanie głowy kościoła katolickiego.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "malign":

 

Podobne tłumaczenia

"malignant" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "malignant" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

If more than a quarter of your bone marrow contains malignant abnormal cells.

jeśli więcej niż jedna czwarta szpiku kostnego zawiera komórki nowotworowe,

21/ 24 Sevoflurane may trigger episodes of malignant hyperthermia in susceptible dogs.

U podatnych psów sewofluran może wyzwalać epizody hipertermii złośliwej.

a stomach ulcer with Lansoprazol-CT, the possibility of a malignant stomach tumour should

w przypadku choroby wrzodowej żołądka należy wykluczyć możliwość występowania

if your blood pressure is continuing to rise despite treatment (malignant hypertension).

Jeśli ciśnienie krwi pacjenta nadal zwiększa się pomimo stosowania leczenia (nadciśnienie

If the solitary pulmonary nodule is labelled with NeoSpect, it is likely to be malignant.

Jeżeli pojedynczy guzek w płucach zostanie wyznakowany preparatem NeoSpect,

a stomach ulcer with Lansoprazol-ratiopharm, the possibility of a malignant stomach tumour

w przypadku choroby wrzodowej żołądka należy wykluczyć możliwość występowania

a stomach ulcer with Lansoprazol AbZ, the possibility of a malignant stomach tumour should

w przypadku choroby wrzodowej żołądka należy wykluczyć możliwość występowania

Rhabdomyolysis secondary to severe dyskinesias or neuroleptic malignant syndrome (NMS) has

Rzadko obserwowano rabdomiolizę wtórną do ciężkich dyskinez lub złośliwego zespołu

A few cases of neuroleptic malignant syndrome (NMS) and rhabdomyolysis have been reported.

Odnotowano kilka przypadków złośliwego zespołu neuroleptycznego (NMS) i rabdomiolizy.

patients with active malignant disease receiving neither chemotherapy nor radiation therapy.

pacjentów z nowotworami złośliwymi, nie otrzymujących chemioterapii ani radioterapii.

Sufficient case load (at least 10 patients per year) of malignant gliomas (WHO grade III and

Odpowiednią liczbą przypadków (przynajmniej 10 pacjentów rocznie) z glejakami

Neoplasms benign, malignant and unspecified (including cysts and polyps)

Zakażenia grzybicze, zakażenia bakteryjne, zakażenia płuc,

These receptors are found in large numbers on some malignant tumours such as lung tumours.

Receptory te występują w dużych ilościach na niektórych guzach nowotworowych, takich jak nowotwory płuc.

vaginitis, gastroenteritis Neoplasms benign, malignant and unspecified (including cysts and polyps) Common:

pospolita, zakażenia układu moczowego, zapalenie pochwy, zapalenie żołądka i jelit od

Safety in malignant hypertension is not established.

W przypadku nadciśnienia złośliwego nie ustalono bezpieczeństwa stosowania.

th are considered to be potentially malignant or pre-malignant.

do to być zmiany nowotworowe lub przednowotworowe.

Neoplasms benign, malignant and unspecified (incl cysts and polyps)

Niedociśnienie, nadciśnienie, rozszerzenie naczyń

You should inform your doctor if you have any malignant condition(s).

Zachować szczególną ostrożność stosując REGRANEX:

Neoplasms benign, malignant and unspecified (incl cysts and polyps)

Zaburzenia krwi Trombocytopen Gorączka i układu

Azacitidine is contraindicated in patients with advanced malignant hepatic tumours (see section 4.3).

Azacytydyna jest przeciwwskazana dla pacjentów z zaawansowanymi nowotworami złośliwymi wątroby (patrz punkt 4. 3).
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

malformation · malformed · malfunction · Mali · Malibu · malice · malicious · maliciousness · malign · malignancy · malignant · mall · mallard · malleability · malleable · mallet · malleus · Mallorca · mallow · mallows · malnourished

Więcej tłumaczeń w słowniku angielsko-polskim.