×Czy chodziło Ci o to lurk, lyric, lark, larky, to lark?

Streszczenie

Nasz zespół został poinformowany o brakującym tłumaczeniu.

Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "lyrica"

Tłumaczenie

"lyrica" tłumaczenie polskie

Czy chodziło Ci o to lurk, lyric, lark, larky, to lark?
 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "lyrica" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

The effectiveness of Lyrica was measured using a pain score questionnaire.

Skuteczność preparatu Lyrica mierzono za pomocą kwestionariusza ze skalą bólu.

LYRICA is used to treat long lasting pain caused by damage to the nerves.

Lek Lyrica jest stosowany w leczeniu długotrwałego bólu spowodowanego uszkodzeniem nerwów.

LYRICA should not be taken during pregnancy, unless you are told otherwise by your doctor.

Lek LYRICA nie powinien być stosowany w czasie ciąży, chyba że lekarz zdecyduje inaczej.

LYRICA and certain other medicines may influence each other (interaction).

LYRICA i niektóre leki mogą wzajemnie wpływać na siebie (interakcje).

Do not use LYRICA after the expiry date which is stated on the carton or bottle.

Nie stosować leku Lyrica po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku lub butelce.

Like all medicines, LYRICA can have side effects, although not everyone gets them.

Jak każdy lek LYRICA może wywoływać działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

LYRICA 25, 50, 75, 100, 150, 200, 225 and 300mg hard capsules (Pregabalin)

LYRICA 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg, 300 mg kapsułki twarde (Pregabalina)

They recommended that Lyrica be given marketing authorisation.

Komitet zalecił przyznanie pozwolenia na dopuszczenie preparatu Lyrica do obrotu.

You should take LYRICA in addition to your current treatment.

Lek LYRICA powinien być zawsze stosowany jako lek dodany do aktualnie stosowanego leczenia.

Always take LYRICA exactly as your doctor has instructed you.

Należy zawsze przyjmować lek LYRICA zgodnie z zaleceniami lekarza.

LYRICA is used to treat Generalised Anxiety Disorder (GAD).

Lek LYRICA jest stosowany w leczeniu uogólnionych zaburzeń lękowych (ang.

Lyrica is indicated for the treatment of peripheral and central neuropathic pain in adults.

Lyrica jest wskazana w leczeniu bólu neuropatycznego pochodzenia obwodowego i ośrodkowego u dorosłych.

Lyrica has been studied in 21 studies, where it was compared with a placebo (a dummy treatment).

Preparat Lyrica badano w 21 badaniach, w których był on porównywany z placebo (nieaktywnym leczeniem).

Lyrica is a capsule for oral administration, containing the active substance pregabalin.

Preparat Lyrica ma postać kapsułki do podawania doustnego, zawierającej substancję czynną – pregabalinę.

Stopping treatment with Lyrica should also be done gradually, over at least one week.

Odstawienie preparatu Lyrica także powinno odbywać się stopniowo w okresie co najmniej jednego tygodnia.

Lyrica Lyrica Lyrica Lyrica Lyrica Lyrica Lyrica Lyrica

Lyrica Lyrica Lyrica Lyrica Lyrica Lyrica Lyrica Lyrica Lyrica

It is advised not to drink alcohol while taking LYRICA

Podczas stosowania leku Lyrica nie powinno się spożywać alkoholu.

Take your box or bottle of LYRICA capsules with you.

Należy zabrać ze sobą opakowanie lub butelkę po leku LYRICA.

For the full list of all side effects reported with Lyrica, see the Package Leaflet.

Pełny wykaz działań niepożądanych zgłaszanych po podaniu preparatu Lyrica znajduje się w ulotce dla pacjenta.

Taking other medicines Before taking any new medication with LYRICA you should talk to your doctor.

Stosowanie innych leków Przed zażyciem nowego leku wraz z preparatem LYRICA należy poinformować o tym lekarza.
 

Wyniki z forum

"lyrica" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

lynchpin · Lynn · Lynx · lynx-eyed · lyophilisated · Lyr · Lyra · Lyre · lyrebird · lyric · lyrica · lyrical · lyricism · lyricist · lyrics · lysate · lysergide · Lysithea · lysosome · M · M1

Więcej tłumaczeń w słowniku polsko-angielskim.