Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "lucid"

 

"lucid" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-17 z 17

lucid {przymiotnik}

lucid {przym.} (też: clear, limpid, lucent, transparent)

przejrzysty {przym. m.}

This should be done in a lucid way, with information about the impact, potential and limitations of each of the different types of energy.

Należy ją przeprowadzić w sposób przejrzysty, zapewniając społeczeństwu informacje na temat skutków, potencjału i ograniczeń każdego rodzaju energii.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "lucid":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "lucid" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

We did this realistically and lucidly, in the Council's opinion.

Według opinii Rady zrobiliśmy to w sposób realistyczny i klarowny.

When will the European Council have such a burst of lucidity?

Kiedy Rada Europejska pozwoli sobie na taki wyraz przejrzystości?

I should like to congratulate Mrs Angelilli on this lucid report.

w imieniu grupy IND/DEM. - (NL) Chciałbym pogratulować pani poseł Angelilli klarownego sprawozdania.

(IT) Mr President, ladies and gentlemen, I should like to thank the Commissioner for his lucid analysis.

(IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Chciałbym podziękować komisarzowi za jego analizę wyjaśniającą.

I would in this respect refer you to the lucid report in last Monday's Frankfurter Allgemeine.

W tej kwestii chciałbym odesłać państwa do przejrzystego sprawozdania prasowego w poniedziałkowym "Frankfurter Allgemeine”.

Quite the contrary, I think that the Commission has even been a point of stability at a time when lucidity was in short supply.

Wręcz przeciwnie - uważam, że Komisja była wręcz punktem oparcia w czasie, gdy trudno było o trzeźwe spojrzenie.

Their endeavour was visionary and all that we see in today's world confirms their lucidity.

Ich dążenia miały charakter wizjonerski, a wszystko to, co widzimy w dzisiejszym świecie jest potwierdzeniem ich światłych idei.

We should wish him luck and lucidity and give our support to this extraordinary figure who is the interim president in that country.

Życzmy mu szczęścia i jasności umysłu oraz poprzyjmy tego niezwykłego człowieka, która pełni obowiązki prezydenta kraju.

Starting in Copenhagen, we must be able to expect more lucidity and more responsibility from the major powers of this world.

Począwszy od konferencji w Kopenhadze powinniśmy móc oczekiwać więcej przejrzystości i odpowiedzialności od największych potęg tego świata.

I find it unacceptable that this House should not have the courage or the lucidity to vote in favour of a resolution after our debate.

Uważam, że nie do przyjęcia jest, by ta Izba nie miała dość odwagi, a może świadomości, żeby zagłosować za przyjęciem tej rezolucji po naszej debacie.

The new European Neighbourhood Policy that we have been promised is just more of the same, with a few extra glimmers of democratic lucidity.

Nowa europejska polityka sąsiedztwa, którą nam obiecano, to ta sama polityka, tylko w nowym wydaniu - przyozdobiona kilkoma dodatkowymi sloganami o demokracji.

It was evident straight away that she was perfectly sane and lucid and of good intelligence, but she'd been very startled and very bewildered, because she'd been seeing things.

Kiedy się z nią zobaczyłem, od razu było oczywiste, że jest całkowicie poczytalna, od razu było oczywiste, że jest całkowicie poczytalna, przytomna i inteligentna.

Madam President, I should like to say this to Cathy Ashton: you spoke lucidly of the problems of getting agreement amongst 27 Foreign Ministers.

Pani Przewodnicząca! Chciałbym powiedzieć następującą rzecz pani Catherine Ashton: jasno mówiła Pani o problemie z uzyskaniem porozumienia między 27 ministrami spraw zagranicznych.

(DE) Mr President, Commissioner, President-in-Office of the Council, Mr Onyszkiewicz has spoken very lucidly on the importance of human rights in cooperation with Russia, for which I thank him.

(DE) Panie przewodniczący, pani komisarz, panie urzędujący przewodniczący Rady! Poseł Onyszkiewicz bardzo jasno podkreślił wagę praw człowieka we współpracy z Rosją, za co mu dziękuję.

What conclusions do you draw, Mr President, from this apparent lucidity about the crisis of legitimacy that the Union is experiencing today, in particular its economic model and its operating mode?

Jakie wnioski wyciąga pan, panie przewodniczący, z oczywistego kryzysu prawomocności, jakiego doświadcza dziś Unia, a w szczególności jej model gospodarczy i metody działania?
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność

Podobne słowa

lubricants · lubrication · lubricative · lubricity · Lucas · lucency · lucent · lucerne · Lucian · Luciano · lucid · lucidity · Lucifer · luck · luckily · luckiness · luckless · lucky · lucrative · lucratively · lucre

Więcej tłumaczeń w słowniku niemiecko-polskim.