angielsko-polskie tłumaczenie słowa "lonely"

EN lonely angielskie tłumaczenie

lonely {przym.}

EN lonely
play_circle_outline
{przymiotnik}

lonely (też: alone, lone, lonesome, solitary)
At the same time, some top-down sort of stuff: might decide that it's lonely and look for skin tone, or might decide that it's bored and look for a toy to play with.
W tym samym czasie robot może zdecydować, że jest samotny i zaczyna szukać odcieni skóry, albo może zdecydować, że jest znudzony i rozejrzeć się za zabawką.
lonely (też: reclusive)
lonely (też: desolate, isolated, outback)

Synonimy (angielski) dla "lonely":

lonely

Przykłady użycia - "lonely" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWhich is why in this vast and lonely cosmos, we are so wonderfully optimistic.
Dlatego w tym olbrzymim i osamotnionym kosmosie, jesteśmy tak wspaniale optymistyczni.
EnglishAnd this is one of many ways that we think other cultures offset this kind of lonely period.
I jest to jeden z wielu sposobów, którymi, jak sądzimy, inne kultury równoważą okres samotności.
EnglishNatalie Angier wrote a rather sad piece in the New Yorker, saying how lonely she felt as an atheist.
Natalie Angier napisała smutny artykuł w New Yorkerze, o wyobcowaniu, które czuje jako ateistka.
EnglishThe same religions who send their sages off to lonely mountain tops also teach us love and trust.
Te same religie wysyłające swoich mędrców na odosobnione szczyty gór uczą także miłości i zaufania.
English♫ We are pals, it's cool, 'cause we're not lonely, ♫
♫ Jesteśmy kumplami, nie jesteśmy sami, ♫
EnglishOf course it is a pity that we have to admit that there is no global binding target yet and we still are lonely riders.
Oczywiście szkoda, że musimy przyznać, iż nie istnieje jeszcze globalny i wiążący dla wszystkich cel, a my nadal jesteśmy samotnymi jeźdźcami.
EnglishIf a woman chooses the security of working in a team or within the family instead of a lonely, stressful managerial role, we must accept this.
Jeśli kobieta zamiast pracy na samodzielnym i stresującym stanowisku kierowniczym wybiera bezpieczeństwo pracy w zespole lub na łonie rodziny, musimy to zaakceptować.
English." ~~~ I'll get a lonely, little sentence with real error in it, "Yeah, I guess I could come inside, but only for a minute."
Zdobędę: "Kochanie, po prostu daj mi ten cholerny program telewizyjny." Zdobędę jedno, pojedyńcze zdanie z poważnym błędem: "Ta, chyba wejdę, ale tylko na chwilkę."
EnglishSeuss, he dreamed up many of his amazing creations in a lonely bell tower office that he had in the back of his house in La Jolla, California.
Theodor Geisel, znany jako Dr Seuss, wiele ze swoich historii wymyślił w odosobnionym biurze w dzwonnicy, na tyłach jego domu w miejscowości La Jolla w Kalifornii.