Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "lonely"

 

"lonely" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-15 z 15

lonely {przymiotnik}

lonely {przym.} (też: solitary, alone, lonesome, lone)

samotny {przym. m.}

At the same time, some top-down sort of stuff: might decide that it's lonely and look for skin tone, or might decide that it's bored and look for a toy to play with.

W tym samym czasie robot może zdecydować, że jest samotny i zaczyna szukać odcieni skóry, albo może zdecydować, że jest znudzony i rozejrzeć się za zabawką.

lonely {przym.} (też: reclusive)

samotniczy {przym. m.}

lonely {przym.} (też: desolate, isolated, outback)

odludny {przym. m.}

And it's -- the only thing that goes by is what's called America's loneliest highway, U.S. 50.

Jedyną droga, jaka tu biegnie, jest najbardziej odludna autostrada amerykańska, U.S. ~~~ 50.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "lonely":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "lonely" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Which is why in this vast and lonely cosmos, we are so wonderfully optimistic.

Dlatego w tym olbrzymim i osamotnionym kosmosie, jesteśmy tak wspaniale optymistyczni.

And this is one of many ways that we think other cultures offset this kind of lonely period.

I jest to jeden z wielu sposobów, którymi, jak sądzimy, inne kultury równoważą okres samotności.

The same religions who send their sages off to lonely mountain tops also teach us love and trust.

Te same religie wysyłające swoich mędrców na odosobnione szczyty gór uczą także miłości i zaufania.

Natalie Angier wrote a rather sad piece in the New Yorker, saying how lonely she felt as an atheist.

Natalie Angier napisała smutny artykuł w New Yorkerze, o wyobcowaniu, które czuje jako ateistka.

♫ We are pals, it's cool, 'cause we're not lonely, ♫

♫ Jesteśmy kumplami, nie jesteśmy sami, ♫

Of course it is a pity that we have to admit that there is no global binding target yet and we still are lonely riders.

Oczywiście szkoda, że musimy przyznać, iż nie istnieje jeszcze globalny i wiążący dla wszystkich cel, a my nadal jesteśmy samotnymi jeźdźcami.

If a woman chooses the security of working in a team or within the family instead of a lonely, stressful managerial role, we must accept this.

Jeśli kobieta zamiast pracy na samodzielnym i stresującym stanowisku kierowniczym wybiera bezpieczeństwo pracy w zespole lub na łonie rodziny, musimy to zaakceptować.

I'll get, "Baby, just give me the frickin' TV guide." ~~~ I'll get a lonely, little sentence with real error in it, "Yeah, I guess I could come inside, but only for a minute."

Zdobędę: "Kochanie, po prostu daj mi ten cholerny program telewizyjny." Zdobędę jedno, pojedyńcze zdanie z poważnym błędem: "Ta, chyba wejdę, ale tylko na chwilkę."

Theodor Geisel, better known as Dr. Seuss, he dreamed up many of his amazing creations in a lonely bell tower office that he had in the back of his house in La Jolla, California.

Theodor Geisel, znany jako Dr Seuss, wiele ze swoich historii wymyślił w odosobnionym biurze w dzwonnicy, na tyłach jego domu w miejscowości La Jolla w Kalifornii.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

lolly · lollypop · lollypops · Lombardy · Lomé · loncha · London · Londoner · lone · loneliness · lonely · loner · lonesome · long · long-awaited · long-distance · long-haired · long-haul · long-lasting · long-life · long-lived

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik rosyjsko-polski.