Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "lodged"

Bezokolicznik czasownika lodged: lodge
 

"lodged" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-45 z 50

lodge {rzeczownik}

lodge {rzecz.} [Amer.] (też: hotel)

hotel {m.}

lodge (for summer) {rzecz.} (też: chalet, summer house, holiday house, holiday cottage)

lodge {rzecz.}

loża (masońska) {f.}

lodge (Indian) {rzecz.} [Amer.] (też: wigwam)

wigwam {m.}

lodge {rzecz.} (też: door-keeper's room)

lodge (in castle) {rzecz.}

lodge (in castle) {rzecz.} (też: guardhouse)

wartownia {f.}

lodge {rzecz.}

lodge {rzecz.} [zool.] (też: beaver lodge)

żeremie {n.} [zool.]

to lodge {czasownik}

to lodge [lodged|lodged] (make statement) {czas.} (też: to assemble, to convey, to knit, to fold)

złożyć {czas.}

I lodged (Simple past)

ja (m) złożyłem (Czas przeszły)

you lodged (Simple past)

ty (m) złożyłeś (Czas przeszły)

he/she/it lodged (Simple past)

on złożył (Czas przeszły)

we lodged (Simple past)

my (m) złożyliśmy (Czas przeszły)

you lodged (Simple past)

wy (m) złożyliście (Czas przeszły)

they lodged (Simple past)

oni złożyli (Czas przeszły)

I lodged (Simple past)

ja (f) złożyłam (Czas przeszły)

you lodged (Simple past)

ty (f) złożyłaś (Czas przeszły)

he/she/it lodged (Simple past)

ona złożyła (Czas przeszły)

we lodged (Simple past)

my (f) złożyłyśmy (Czas przeszły)

you lodged (Simple past)

wy (f) złożyłyście (Czas przeszły)

they lodged (Simple past)

one złożyły (Czas przeszły)

he/she/it lodged (Simple past)

ono złożyło (Czas przeszły)

to lodge [lodged|lodged] (wedge) {czas.} (też: to insert, to fit, to locate, to invest)

umieścić {czas.}

to lodge [lodged|lodged] (make statement) {czas.} (też: to knit, to fold, to assemble, to put together)

I lodged (Simple past)

ja (m) składałem (Czas przeszły)

you lodged (Simple past)

ty (m) składałeś (Czas przeszły)

he/she/it lodged (Simple past)

on składał (Czas przeszły)

we lodged (Simple past)

my (m) składaliśmy (Czas przeszły)

you lodged (Simple past)

wy (m) składaliście (Czas przeszły)

they lodged (Simple past)

oni składali (Czas przeszły)

I lodged (Simple past)

ja (f) składałam (Czas przeszły)

you lodged (Simple past)

ty (f) składałaś (Czas przeszły)

he/she/it lodged (Simple past)

ona składała (Czas przeszły)

we lodged (Simple past)

my (f) składałyśmy (Czas przeszły)

you lodged (Simple past)

wy (f) składałyście (Czas przeszły)

they lodged (Simple past)

one składały (Czas przeszły)

he/she/it lodged (Simple past)

ono składało (Czas przeszły)

lodged (Past participle)

składany (Imiesłów przymiotnikowy przeszły bierny)

to lodge [lodged|lodged] (make statement) {czas.} (też: to report, to declare, to tender)

zgłosić {czas.}

to lodge [lodged|lodged] {czas.} (też: to propose, to table, to raise, to come forward with)

zgłaszać {czas.}

to lodge [lodged|lodged] (wedge) {czas.} (też: to allocate, to place, to put, to set)

umieszczać {czas.}

to lodge [lodged|lodged] (make statement) {czas.} (też: to carry in, to bring in, to bring, to carry)

I lodged (Simple past)

ja (m) wnosiłem (Czas przeszły)

you lodged (Simple past)

ty (m) wnosiłeś (Czas przeszły)

he/she/it lodged (Simple past)

on wnosił (Czas przeszły)

we lodged (Simple past)

my (m) wnosiliśmy (Czas przeszły)

you lodged (Simple past)

wy (m) wnosiliście (Czas przeszły)

they lodged (Simple past)

oni wnosili (Czas przeszły)

I lodged (Simple past)

ja (f) wnosiłam (Czas przeszły)

you lodged (Simple past)

ty (f) wnosiłaś (Czas przeszły)

he/she/it lodged (Simple past)

ona wnosiła (Czas przeszły)

we lodged (Simple past)

my (f) wnosiłyśmy (Czas przeszły)

you lodged (Simple past)

wy (f) wnosiłyście (Czas przeszły)

they lodged (Simple past)

one wnosiły (Czas przeszły)

he/she/it lodged (Simple past)

ono wnosiło (Czas przeszły)

lodged (Past participle)

wnoszony (Imiesłów przymiotnikowy przeszły bierny)

to lodge [lodged|lodged] (make statement) {czas.} (też: to bring, to carry in, to carry, to introduce)

wnieść {czas.}

I lodged (Simple past)

ja (m) wniosłem (Czas przeszły)

you lodged (Simple past)

ty (m) wniosłeś (Czas przeszły)

he/she/it lodged (Simple past)

on wniósł (Czas przeszły)

we lodged (Simple past)

my (m) wniesliśmy (Czas przeszły)

you lodged (Simple past)

wy (m) wnieśliście (Czas przeszły)

they lodged (Simple past)

oni wnieśli (Czas przeszły)

I lodged (Simple past)

ja (f) wniosłam (Czas przeszły)

you lodged (Simple past)

ty (f) wniosłaś (Czas przeszły)

he/she/it lodged (Simple past)

ona wniosła (Czas przeszły)

we lodged (Simple past)

my (f) wniosłyśmy (Czas przeszły)

you lodged (Simple past)

wy (f) wniosłyście (Czas przeszły)

they lodged (Simple past)

one wniosły (Czas przeszły)

he/she/it lodged (Simple past)

ono wniosło (Czas przeszły)

to lodge [lodged|lodged] (with sb) {czas.}

mieszkać [mieszkam|mieszkał] (u kogoś) {czas.}

I lodged (Simple past)

ja (m) mieszkałem (Czas przeszły)

you lodged (Simple past)

ty (m) mieszkałeś (Czas przeszły)

he/she/it lodged (Simple past)

on mieszkał (Czas przeszły)

we lodged (Simple past)

my (m) mieszkaliśmy (Czas przeszły)

you lodged (Simple past)

wy (m) mieszkaliście (Czas przeszły)

they lodged (Simple past)

oni mieszkali (Czas przeszły)

I lodged (Simple past)

ja (f) mieszkałam (Czas przeszły)

you lodged (Simple past)

ty (f) mieszkałaś (Czas przeszły)

he/she/it lodged (Simple past)

ona mieszkała (Czas przeszły)

we lodged (Simple past)

my (f) mieszkałyśmy (Czas przeszły)

you lodged (Simple past)

wy (f) mieszkałyście (Czas przeszły)

they lodged (Simple past)

one mieszkały (Czas przeszły)

he/she/it lodged (Simple past)

ono mieszkało (Czas przeszły)

to lodge [lodged|lodged] (with sb) {czas.}

zdeponować (u kogoś) {czas.}

I lodged (Simple past)

ja (m) zdeponowałem (Czas przeszły)

you lodged (Simple past)

ty (m) zdeponowałeś (Czas przeszły)

he/she/it lodged (Simple past)

on zdeponował (Czas przeszły)

we lodged (Simple past)

my (m) zdeponowaliśmy (Czas przeszły)

you lodged (Simple past)

wy (m) zdeponowaliście (Czas przeszły)

they lodged (Simple past)

oni zdeponowali (Czas przeszły)

I lodged (Simple past)

ja (f) zdeponowałam (Czas przeszły)

you lodged (Simple past)

ty (f) zdeponowałaś (Czas przeszły)

he/she/it lodged (Simple past)

ona zdeponowała (Czas przeszły)

we lodged (Simple past)

my (f) zdeponowałyśmy (Czas przeszły)

you lodged (Simple past)

wy (f) zdeponowałyście (Czas przeszły)

they lodged (Simple past)

one zdeponowały (Czas przeszły)

he/she/it lodged (Simple past)

ono zdeponowało (Czas przeszły)

to lodge [lodged|lodged] (accommodate) {czas.} (też: to pass the night, to spend the night, to let spend the night, to put up)

przenocować {czas.}

to lodge [lodged|lodged] (accommodate) {czas.} (też: to overnight)

nocować {czas.}

to lodge [lodged|lodged] (with sb) {czas.}

deponować [deponuję|deponował] (u kogoś) {czas.}

I lodged (Simple past)

ja (m) deponowałem (Czas przeszły)

you lodged (Simple past)

ty (m) deponowałeś (Czas przeszły)

he/she/it lodged (Simple past)

on deponował (Czas przeszły)

we lodged (Simple past)

my (m) deponowaliśmy (Czas przeszły)

you lodged (Simple past)

wy (m) deponowaliście (Czas przeszły)

they lodged (Simple past)

oni deponowali (Czas przeszły)

I lodged (Simple past)

ja (f) deponowałam (Czas przeszły)

you lodged (Simple past)

ty (f) deponowałaś (Czas przeszły)

he/she/it lodged (Simple past)

ona deponowała (Czas przeszły)

we lodged (Simple past)

my (f) deponowałyśmy (Czas przeszły)

you lodged (Simple past)

wy (f) deponowałyście (Czas przeszły)

they lodged (Simple past)

one deponowały (Czas przeszły)

he/she/it lodged (Simple past)

ono deponowało (Czas przeszły)

lodged (Past participle)

deponowany (Imiesłów przymiotnikowy przeszły bierny)

to lodge [lodged|lodged] (in sth) {czas.}

utkwić (w czymś) {czas.}

to lodge [lodged|lodged] (accommodate) {czas.}

to lodge [lodged|lodged] (accommodate) {czas.}

 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "lodge":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "lodged" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Only 9% of the complaints lodged with the Ombudsman concerned the European Parliament.

Tylko 9 % wniosków kierowanych do rzecznika dotyczyło Parlamentu Europejskiego.

Here you can see a bullet that has lodged just next to the spine on this person.

Tutaj można zobaczyć kulę, która utknęła tuż przy kręgosłupie tej osoby.

The response from the Irish Government was lodged on 28 September 2007.

Odpowiedź rządu irlandzkiego została złożona w dniu 28 września 2007 r.

The increase in the number of complaints lodged confirms the importance of this information.

Wzrost liczby skarg zgłaszanych rzecznikowi potwierdza znaczenie tych informacji.

(The sojourner hath not lodged in the street; But I have opened my doors to the traveller);

Bo gość nie nocował na dworze, a drzwi moje otwierałem podróżnemu.

Indeed, in this report we note the increasing number of complaints lodged with the Ombudsman.

W sprawozdaniu tym zauważamy rosnącą liczbę skarg składanych na ręce Rzecznika Praw Obywatelskich.

Criticism has been levelled at the police for failing to register complaints lodged by the public.

Krytykowana jest policja za nie odnotowywanie zażaleń zgłaszanych przez opinię publiczną.

And he left them, and went forth out of the city to Bethany, and lodged there.

A opuściwszy je, wyszedł z miasta do Betanii, i tam został;

If an objection is lodged, the interested parties have six months to reach agreement.

Jeżeli sprzeciw zostanie złożony, zainteresowana strona ma sześć miesięcy na osiągnięcie porozumienia.

In the first six months of 2007, no complaints meeting the requirements of the law were lodged.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2007 r. nie wpłynęło żadne roszczenie, które spełniłoby wymogi prawne.

So the merchants and sellers of all kind of wares lodged without Jerusalem once or twice.

Przetoż zostali przez noc kupcy, i sprzedawający towary rozmaite przed miastem Jeruzalemskiem, raz i drugi.

And he lodged there that night, and took of that which he had with him a present for Esau his brother:

I stał się wieczór, i stał się zaranek, dzień trzeci.

The Rapid Border Intervention Teams are set up in response to a request lodged by one or more Member States.

Zespoły szybkiej interwencji na granicy są tworzone na wniosek jednego lub więcej państw członkowskich.

It lodged as shards inside every aspect of the Creation.

Odłamki powbijały się w każdy aspekt Stworzenia.

And every day he was teaching in the temple; and every night he went out, and lodged in the mount that is called Olivet.

I nauczał we dnie w kościele; ale w nocy wychodząc, przebywał na górze, którą zowią oliwną.

So he called them in and lodged them.

Tedy zawoławszy ich do domu, przyjął je do gospody.

So he caused the ark of Jehovah to compass the city, going about it once: and they came into the camp, and lodged in the camp.

Tedy obeszła skrzynia Pańska miasto w około raz; i wrócili się do obozu, i zostali w obozie przez noc.

Appeals are lodged with the regional court which corresponds to the registered office or place of residence of the contracting authority.

progi unijne, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

I belong to those who were not given mass Hungarian citizenship, because this will be granted to those who lodged their application individually.

Należę do tych osób, które nie uzyskały masowo węgierskiego obywatelstwa, ponieważ jest ono przyznane tym, którzy wystąpili o nie indywidualnie.

And he came thither unto a cave, and lodged there; and, behold, the word of Jehovah came to him, and he said unto him, What doest thou here, Elijah?

I wszedł tam do jaskini, a przenocował tam.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: unoszący się na wodzie, filia, oddział, przeznaczyć, przydzielić

Podobne słowa

locular · loculate · loculated · loculus · locum · locus · locust · locution · lode · lodestar · lodge · lodgement · lodgepole · lodger · lodgings · lodgment · Lodz · loess · loft · loftier · loftiness

Więcej tłumaczeń zawiera słownik angielsko-polski.