"light blue" po polsku

EN

"light blue" - polskie tłumaczenie

EN light blue
volume_up
{przymiotnik}

light blue (też: baby blue)
You see the transducer, the light blue.
Widzicie jasnoniebieski przetwornik.
Hard capsule (capsule) The capsule body is caramel opaque, printed with ‘ 250’ axially in black ink The capsule cap is light blue opaque printed ‘ M’ axially in black ink.
Korpus kapsułki jest karmelowy, nieprzezroczysty, oznakowany czarnym napisem „ 250 ”, Wieczko kapsułki: jasnoniebieski, nieprzezroczysty, oznakowany czarnym napisem „ M ”.
light blue (też: azure, azure (color), azure blue)
volume_up
lazurowy {przym. m.}
light blue (też: azure blue)
volume_up
lazurowe {przym.}
light blue (też: azure blue)
volume_up
lazurowa {przym. f.}

Podobne tłumaczenia polskie dla słowa "light blue"

light rzeczownik
light przymiotnik
to light czasownik
light-
Polish
blue rzeczownik
Polish
blue przymiotnik
to blue czasownik

Przykłady użycia - "light blue" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishA light blue, biconvex, oval tablet, with the inscription “ OL 15 ” on one side.
Biała, obustronnie wypukła, okrągła tabletka, z napisem „ OL 15 ” po jednej stronie.
EnglishViread 245 mg film-coated tablets are almond-shaped and light blue in colour.
Tabletki Viread 245 mg mają kształt migdała i jasnoniebieską barwę.
EnglishEmtriva hard capsules have a white opaque body with a light blue opaque cap.
Kapsułki twarde Emtriva mają biały nieprzezroczysty korpus z jasnoniebieskim nieprzezroczystym wieczkiem.
EnglishRitchie: Yeah, look, it's got a little blue light in it too.
Ritchie: Dokładnie tak, spójrz, ma wbudowane małe niebieskie światło.
EnglishThe bottle is in an off-white plastic casing with a light blue cap and side-actuated lever.
Butelka jest umieszczona w białej plastikowej obudowie z jasnobłękitną nasadką i przyciskiem z boku.
EnglishThis is East Asia, and the light blue there is South Asia.
To jest Azja Wschodnia. ~~~ A tu, błękitna, Azja południowa.
EnglishIt is available as white and light blue capsules (200 mg) and as an oral solution (10 mg/ ml).
Jest on dostępny w postaci białych i jasnoniebieskich kapsułek (200 mg) oraz w postaci roztworu doustnego (10 mg/ ml).
EnglishNow, every LED that is made these days gives blue light.
Każda LED robiona dzisiaj daje niebieskie światło.
EnglishScientist: Yeah, look, it's got a little blue light in it too.
Naukowiec: Popatrz, ma niebieskie światełko.
EnglishOlanzapine Teva 15 mg film-coated tablet is a light blue, biconvex, oval tablet, with the inscription “OL 15” on one side.
Tabletka powlekana Olanzapine Teva 15 mg jest jasnoniebieska, obustronnie wypukła, owalna, z
EnglishAnd that's shown here in the the very light blue.
Widać to tutaj, w bardzo jasnoniebieskim kolorze.
EnglishIt is available as prolonged- release oval 4 mg tablets (light blue) and 8 mg tablets (blue).
Preparat dostępny jest pod postacią tabletek 4 mg o przedłużonym uwalnianiu (w kolorze jasnoniebieskim) i tabletek 8 mg (niebieskim).
EnglishZYPREXA 15 mg coated tablets are light blue.
ZYPREXA 15 mg tabletki powlekane są niebieskie.
EnglishMaybe not surprisingly, in the deep ocean, where it's mostly blue, the photoreceptors tend to see blue light.
Może nie jest zaskoczeniem, że w głębokim oceanie, gdzie jest głównie niebiesko, fotoreceptory dostrzegają światło niebieskie.
EnglishThis animal's going to go to the right-hand side and poke his nose there, and he gets a flash of blue light every time he does that.
Zwierzę podchodzi z prawej strony i wsadza nos. ~~~ Dostaje za każdym razem impuls niebieskiego światła.
EnglishAnd they do the opposite thing of the molecule I told you about before with the blue light activator channelrhodopsin.
Zachowują się odwrotnie od cząsteczek, o których już mówiłem, zawierających aktywator niebieskiego światła, rodopsynę kanałową.
EnglishSo if you brush up against it, any place you brushed against it, you get this twinkling blue-green light that's just breathtaking.
Więc jeśli otrzesz się o niego, każde dotknięte miejsce migocze niebiesko-zielnym światłem co po prostu zapiera dech w piersiach.
Englishmg; light blue and blue:
EnglishImprinted capsules with light blue, opaque cap and cream-coloured, opaque body of size 2 filled with yellowish pellets.
Kapsułki z nadrukiem, z jasnoniebieskim, nieprzezroczystym wieczkiem i kremowym, nieprzezroczystym korpusem rozmiaru 2, wypełnione żółtawymi peletkami.
EnglishImprinted capsules with light blue, opaque cap and cream-coloured, opaque body of size 1 filled with yellowish pellets.
Kapsułki z nadrukiem, z jasnoniebieskim, nieprzezroczystym wieczkiem i kremowym, nieprzezroczystym korpusem rozmiaru 1, wypełnione żółtawymi peletkami.