Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "to let it go"

 

"to let it go" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-23 z 113

to let it go {czasownik}

to let it go {czas.} [przen.] (też: to oneself, to forget, to let go)

zapomnieć {czas. dk}

to let it go {czas.} [przen.] (też: to remit, to let go, to forgive)

odpuścić {czas.}

to let it go {czas.} [przen.]

  dać sobie spokój {czas. zwr. dk} [pot.]
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"to let it go" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to let it go" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Though he spare it, and will not let it go, But keep it still within his mouth;

Kocha się w niej, a nie opuszcza jej, zatrzymywając ją w pośrodku podniebienia swego:

He let it go to seed, he took the seeds, he planted it on his 30 acres, all around.

Pozwolił jej zawiązać nasiona, zebrał je i posadził na swoich 30 akrach.

(Laughter) And we're just not going to let it go that way.

(śmiech) I po prostu nie pozwolimy, żeby to się rozwinęło.

My righteousness I hold fast, and will not let it go: My heart shall not reproach [me] so long as I live.

Sprawiedliwości mojej trzymać się będę, a nie puszczę się jej; nie zawstydzi mię serce moje, pókim żyw.

And you let it go, and then right when you see the tail, you grab it by the tail, then you bring it back in.

Potem puść, a kiedy widzisz ogon, złap go za ten ogon i przyciągnij go z powrotem.

You hug your database, you don't want to let it go until you've made a beautiful website for it.

Ściskacie swoją bazę w ramionach, nie chcecie jej puścić, dopóki nie przygotujecie dla niej pięknej witryny www.

And why not just take someone like Keith Wilkes and let it go at that.

Może weźmy jako przykład Keitha Wilkesa.

So realizing the truth gave me a position to choose: should I continue to hate, or let it go?

To był ktoś siedzący sobie gdzieś manipulując tym systemem, i wykorzystujący religię, żeby dostać to co chcą nam wyrwać.

She stopped about 10 feet away from me, and she sat there with this penguin, the penguin's flapping, and she let's it go.

Zatrzymała się 3 metry ode mnie z tym pingwinem pingwin wymachuje, a ona go puszcza wolno.

But this taping business, fine, let it go.

Ale to nagrywanie, OK, dajmy spokój.

Just let it go, all right?

Podaruj sobie, już po wszystkim.

"You have not let it go."

"Nie puściłaś".

He's let it go.

Puszcza go.

Let it go!

Wypuść to!

Let it go.

Zjeżdzaj.

Let it go.

Puszczać.

Let it go.

Puśćcie.

And as I drive through a neighborhood, say, where people got-a-lotta, I'll take a mockingbird I caught in a neighborhood where folks ain't got nada and just let it go, you know.

I jak będę przejeżdżał przez osiedle, gdzieś, gdzie ludzie mają masę forsy, wezmę przedrzeźniacza, którego złapałem na osiedlu, gdzie ludzie nie mają nic i po prostu go wypuszczę.

This is part of labelling; let us sort it out and see where we are going on that.

To jest aspekt oznakowania; uporządkujmy to i zobaczmy, co przez to osiągniemy.

But when it was day, the magistrates sent the sergeants, saying, Let those men go.

A gdy był dzień, posłali hetmani sługi miejskie, mówiąc: Wypuść one ludzie.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

lessee · lessening · lesser · lesser-known · lesson · lessons · lessor · lest · let · let-down · let-it-go · let-up · letch · letcho · letdown · lethal · lethality · lethargic · lethargy · letter · letterbox

Na portalu bab.la znajduje się również słownik polsko-niemiecki.