"to let it go" po polsku

EN

"to let it go" - polskie tłumaczenie

EN to let it go
volume_up
{czasownik}

1. przenośny

to let it go (też: to forget, to let go, to oneself)
volume_up
zapomnieć {czas. dk}
to let it go (też: to forgive, to remit, to let go)
You're just gonna have to let this go.
to let it go
volume_up
dać sobie spokój {czas. zwr. dk} [pot.]

Przykłady użycia - "to let it go" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishto let oneself go
EnglishThough he spare it, and will not let it go, But keep it still within his mouth;
Kocha się w niej, a nie opuszcza jej, zatrzymywając ją w pośrodku podniebienia swego:
EnglishI know we have got a good message to say, so let us go out there and spread the word.
Wiem, że będziemy mogli przekazać dobre wiadomości, niech więc się rozpowszechnią.
EnglishSo Matt Keenan, just any time you're -- all right -- ready to let her go.
Więc Matt Keenan, jak będziesz gotowy możesz zaczynać, w porządku zacznij pokaz.
EnglishHe let it go to seed, he took the seeds, he planted it on his 30 acres, all around.
Pozwolił jej zawiązać nasiona, zebrał je i posadził na swoich 30 akrach.
EnglishFirstly, let us go ahead with the tax, and then we will see how it is going to be implemented.
Najpierw zgódźmy się na ten podatek, a potem zobaczymy, jak zostanie wprowadzony.
EnglishI'll let you go this time... but you've got to promise never to come bothering me here again.
Puszczę cię teraz... ale obiecaj, że nigdy mnie nie będziesz nachodzić więcej.
EnglishWe would have let her go to the desert, but you had to put on your thinking cap!
Powinniśmy wypuścić ją na pustynie ale ty musiałeś się przyczepić
EnglishAnd on that day, when even was come, he saith unto them, Let us go over unto the other side.
I rzekł do nich w tenże dzień, gdy już był wieczór: Przeprawmy się na drugą stronę.
EnglishLet us go the whole hog and apply it to the whole of the foodstuffs industry!
Pójdźmy na całość i rozszerzmy zakres stosowania tego rozwiązania na cały przemysł spożywczy!
EnglishYou've probably heard all this before, but let's just go back over it.
Prawdopodobnie słyszeliście o tym wcześniej lecz cofnijmy się raz jeszcze do początku.
EnglishCome, my beloved, let us go forth into the field; Let us lodge in the villages.
Przyjdź, miły mój; wyjdziemy na pole, a przenocujemy we wsiach.
EnglishOnce he was there, [we] let him go to experience what weightlessness was truly like.
Po pierwszej paraboli wszystko było w porządku, a Hawking uśmiechał się, więc to powtórzyliśmy.
EnglishLet's just go into the brain for a moment, and see where does happiness arise from in evolution.
Zajrzyjmy na moment do mózgu, zobaczmy, jakie są ewolucyjne źródła szczęścia.
EnglishAnd when they had taken security from Jason and the rest, they let them go.
Ale oni wziąwszy słuszną sprawę od Jazona i od innych, puścili je.
EnglishThe call is being set up now and that is why you have to forgive me and let me go.
Obecnie nawiązywane jest połączenie i właśnie dlatego muszą mi Państwo wybaczyć i pozwolić odejść.
EnglishLet us go on working together to prove that we are indeed worthy of that trust.
Współpracujmy, aby dowieść, że jesteśmy godni tego zaufania.
EnglishBecause it would have been a disaster for them and for the community if he had let them go.
Ponieważ katastrofą dla nich i dla społeczności byłoby ich zwolnienie.
EnglishSo the captain of the guard gave him victuals and a present, and let him go.
I dał mu hetman żołnierski na drogę i upominek, i odprawił go.
EnglishThen after this he saith to the disciples, Let us go into Judaea again.
Lecz potem rzekł do uczniów swoich: Idźmy zasię do Judzkiej ziemi.