EN lead
play_circle_outline
{rzeczownik}

  1. ogólne
  2. Chemia
  3. Teatr
  4. Brytyjski angielski

1. ogólne

lead (też: initiation, management, conducting, prosecution)
It is the role of the Roman Catholic Church to lead the faithful, not to be led.
Rolą kościoła rzymskokatolickiego jest prowadzenie wiernych, a nie bycie prowadzonym.
However, the EU could take the lead and set the standard by demanding more stringent rules.
Jednak UE mogło przejąć prowadzenie i wyznaczyć standardy, domagając się surowszych przepisów.
This industry represents a growing global market in which Europe should take the lead and achieve its independence.
Przemysł ten stanowi globalny rosnący rynek, na którym Europa powinna objąć prowadzenie i osiągnąć niezależność.
lead (też: the poop)
lead (też: egress, exit, way out, resort)
lead (też: elite, forefront, leaders, opening)
lead (też: clue, scent, track, trail)
I think I've got a really hot lead, Bernard.
lead (też: leadership)
play_circle_outline
przodownictwo {n.}

trending_flat
"for pencil"

lead (też: graphite)

2. Chemia

lead
In addition to heavy metals such as mercury and lead, a number of brominated flame retardants are banned.
Poza metalami ciężkimi, takimi jak rtęć i ołów, zakazem objęto szereg bromowanych środków zmniejszających palność.
Lead in toy cars?
This was not the case, for example, in the case of lead paint on toys produced by the American manufacturer.
Nie było tak, na przykład, w przypadku zabawek malowanych zawierającą ołów farbą, wytwarzanych przez amerykańskiego producenta.

3. Teatr

lead

4. Brytyjski angielski

lead (też: leash)

Przykłady użycia - "lead" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishto lead a dog’s life
Englishto lead sb a dog’s life
Englishto lead a cat-and-dog life
Englishto get the lead out
Englishto shake the lead out
Englishto shake the lead out
Englishto go down like a lead balloon
Englishto go down like a lead balloon
Englishto go over like a lead balloon
Englishto go over like a lead balloon
Englishto lead sb up the garden path
Englishyou can lead a horse to water but you can't make it drink
Englishto have an unassailable lead
EnglishThe dictator's fear and obstinacy may lead to a loss of sovereignty for Belarus.
Strach i upór dyktatora mogą doprowadzić do utraty suwerenności przez Białoruś.