Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "launch"

 

"launch" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-36 z 489

launch {rzeczownik}

launch {rzecz.} [żegl.] (też: launching)

wodowanie {n.} [żegl.]

launch {rzecz.} [biz.]

to launch {czasownik}

to launch [launched|launched] {czas.} [komp.]

startować {czas.} [komp.]

She launches this thing above the Spanish Steps and sets off for an aerial tour of the city.

Startuje tym ustrojstwem nad Hiszpańskimi Schodami, wyruszając na powietrzną wycieczkę po mieście.

to launch [launched|launched] {czas.} (też: to start)

odpalić (uruchomić) {czas.} [pot.]

to launch [launched|launched] {czas.} (też: to start)

odpalać [odpalam|odpalał] (uruchomić) {czas.} [pot.]

By his own writing, this man was either asleep, at a prayer meeting with Al and Tipper or learning how to launch a nuclear missile out of a suitcase.

Z jego własnych opisów wynika, że albo spał, na spotkaniu modlitewnym z Alem i Tipperem albo uczył się jak odpalać pociski nuklearne z walizki.

to launch [launched|launched] {czas.} [żegl.]

wodować {czas.} [żegl.]
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "launch":

 

Podobne tłumaczenia

"launch" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "launch" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Therefore, the Commission intends to launch negotiations regarding its renewal.

Dlatego Komisja zamierza podjąć negocjacje dotyczące odnowienia tego protokołu.

The Greek Government must secure the capital to launch this programme immediately.

Rząd Grecji musi zapewnić środki na niezwłoczne zapoczątkowanie tego programu.

(Laughter) In working out how you could re-launch Shreddies, he came up with this.

(Śmiech) Pracując nad tym, jak ponownie wprowadzić Shreddies na rynek, wymyślił to.

They had a 12-page supplement in the Wall Street Journal the day it launched.

W dniu premiery w Wall Street Journal ukazał się 12 stronicowy dodatek o tym.

This is one of the seven surviving Sputniks that was not launched into space.

To jest jeden z siedmiu istniejących Sputników, który nie został wysłany w kosmos.

Who should be contacted for information if one wants to launch an initiative?

Do kogo należy zwrócić się po informacje, jeżeli pragniemy uruchomić inicjatywę?

Those who launch these bombs are usually not able to target them very specifically.

Osoby, które zrzucają bomby najczęściej nie są w stanie precyzyjnie ich wycelować.

So these are some newer projects that actually aren't even launched publicly yet.

To jest kilka projektów, które nie zostały jeszcze udostępnione publicznie.

The Commission has a lot of room to act here, and it can launch a lot of initiatives.

Komisja ma tutaj duże pole do działania i może wystąpić z wieloma inicjatywami.

And from these, I can drill into the web page and just launch them again.

A stąd mogę się zagłębić w tę stronę WWW i po prostu otworzyć ją ponownie.

Since its launch in 2005, Frontex's capacity has been progressively expanded.

Agencja Frontex stopniowo zwiększała swój potencjał od czasu jej założenia w 2005 roku.

There was no reason to launch a specific consultation under the former article.

Nie było powodu przeprowadzać specjalnych konsultacji na mocy tego pierwszego artykułu.

Can you help us?" ~~~ So, we launched some tools, we let them track their blood levels.

Pomożecie nam?" Uruchomiliśmy parę narzędzi, by pozwolić im śledzić stany krwi.

We are now planning to launch eurobonds, but we are putting together a sensible package.

Teraz planujemy wdrożyć euroobligacje, ale konstruujemy sensowny pakiet.

I support the Commission's initiative to launch the European Donor Card.

Popieram inicjatywę Komisji dotyczącą wprowadzenia europejskiej karty dawcy.

And we gave Lisbon a fresh impetus with the launch of an ambitious new cycle.

Inicjując ambitny nowy cykl, nadaliśmy strategii lizbońskiej nowy impet.

Since the launch of negotiations more than two years ago, we have made good progress.

Od czasu rozpoczęcia negocjacji przed ponad dwoma laty dokonaliśmy obiecującego postępu.

In the more immediate future, the French Presidency is about to launch the Social Agenda.

W najbliższej przyszłości prezydencja francuska ogłosi agendę społeczną.

We should launch the debate on European minimum standards in this area too.

Powinniśmy zacząć debatę nad europejskimi normami minimalnymi również i w tej dziedzinie.

And that's why we will not launch this without five to 10 million units in the first run.

I dlatego projekt nie ruszy, póki nie będziemy mieć 5-10 mln laptopów.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-rosyjski.