Jak napisać list po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "launch"

 

"launch" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-36 z 939

launch {rzeczownik}

launch {rzecz.} [żegl.] (też: launching)

wodowanie {n.} [żegl.]

launch {rzecz.} [biz.]

to launch {czasownik}

to launch [launched|launched] {czas.} [komp.]

startować {czas.} [komp.]

She launches this thing above the Spanish Steps and sets off for an aerial tour of the city.

Startuje tym ustrojstwem nad Hiszpańskimi Schodami, wyruszając na powietrzną wycieczkę po mieście.

to launch [launched|launched] {czas.} (też: to start)

odpalić (uruchomić) {czas.} [pot.]

to launch [launched|launched] {czas.} (też: to start)

odpalać [odpalam|odpalał] (uruchomić) {czas.} [pot.]

By his own writing, this man was either asleep, at a prayer meeting with Al and Tipper or learning how to launch a nuclear missile out of a suitcase.

Z jego własnych opisów wynika, że albo spał, na spotkaniu modlitewnym z Alem i Tipperem albo uczył się jak odpalać pociski nuklearne z walizki.

to launch [launched|launched] {czas.} [żegl.]

wodować {czas.} [żegl.]
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "launch":

 

Podobne tłumaczenia

"launch" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "launch" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Therefore, the Commission intends to launch negotiations regarding its renewal.

Dlatego Komisja zamierza podjąć negocjacje dotyczące odnowienia tego protokołu.

This rebel attack was launched shortly before the start of the EUFOR deployment.

Atak rebeliantów rozpoczął się tuż przed rozmieszczeniem oddziałów misji EUFOR.

We are launching a pilot programme aimed at 10 countries on different continents.

Rozpoczynamy program pilotażowy skierowany do 10 krajów na różnych kontynentach.

The Greek Government must secure the capital to launch this programme immediately.

Rząd Grecji musi zapewnić środki na niezwłoczne zapoczątkowanie tego programu.

It was in 2000 that the idea of creating a virtual European library was launched.

To w 2000 roku ogłoszono pomysł stworzenia europejskiej wirtualnej biblioteki.

Every Member State is doing its own thing and launching national support measures.

Każde państwo członkowskie działa na swoją rękę i uruchamia krajowe środki pomocy.

Those who launch these bombs are usually not able to target them very specifically.

Osoby, które zrzucają bomby najczęściej nie są w stanie precyzyjnie ich wycelować.

Who should be contacted for information if one wants to launch an initiative?

Do kogo należy zwrócić się po informacje, jeżeli pragniemy uruchomić inicjatywę?

You know that in February, we launched a public consultation on this subject.

W lutym, jak Państwu wiadomo, ogłosiliśmy konsultacje społeczne w tej sprawie.

The Commission launched the review process with its communication of November 2007.

Komisji zapoczątkowała proces przeglądu poprzez komunikat z listopada 2007 roku.

They had a 12-page supplement in the Wall Street Journal the day it launched.

W dniu premiery w Wall Street Journal ukazał się 12 stronicowy dodatek o tym.

This is one of the seven surviving Sputniks that was not launched into space.

To jest jeden z siedmiu istniejących Sputników, który nie został wysłany w kosmos.

The Commission has a lot of room to act here, and it can launch a lot of initiatives.

Komisja ma tutaj duże pole do działania i może wystąpić z wieloma inicjatywami.

GALILEO, Europe's satellite navigation and positioning system, is launched.

Uruchomienie europejskiego systemu nawigacji i pozycjonowania satelitarnego GALILEO.

So these are some newer projects that actually aren't even launched publicly yet.

To jest kilka projektów, które nie zostały jeszcze udostępnione publicznie.

In this context, a public consultation was launched at the end of July 2008.

W tym kontekście pod koniec lipca 2008 r. rozpoczęto konsultacje społeczne.

Commissioner Dimas, you have launched the right kind of initiative at the right time.

Komisarzu Dimas, wyszedł pan z bardzo trafioną inicjatywą w odpowiednim momencie.

About five operators launched global satellite services in the late 1990s.

Blisko pięciu operatorów świadczyło globalne usługi satelitarne pod koniec lat 90.

In the course of the Summit, Nigeria launched an animated discussion of the elections.

Podczas spotkania na szczycie, Nigeria rozpoczęła ożywioną dyskusję na temat wyborów.

They were credible at the time when the Decade of Roma Inclusion was launched in 2005.

Cele te były wiarygodne, kiedy w 2005 roku rozpoczynała się Dekada Integracji Romów.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: rezultat, rozrachunek, sedno sprawy, wzorzec, dozwolona ilość

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-rosyjski.