angielsko-polskie tłumaczenie słowa "ladder"

EN ladder angielskie tłumaczenie

ladder {rzecz.}
PL

EN ladder
volume_up
{rzeczownik}

ladder (też: stepladder)
Abuse trickles down from the top of the ladder to the bottom.
Nadużycia ściekają z czubka drabiny na sam dół.
A child of today can climb right to the top of the social ladder or fall right down to the bottom.
W dzisiejszych czasach dziecko może wspiąć się na sam szczyt drabiny społecznej albo spaść na sam dół.
And here she comes down the ladder.

Synonimy (angielski) dla "ladder":

ladder
English

Przykłady użycia - "ladder" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI would like to bring those who are in the very low category up the ladder.
Chciałabym zbliżyć tych, którzy znajdują się w bardzo niskim przedziale do lidera.
English. ~~~ You're obviously keen to go up the corporate ladder.
Będąc w dużej korporacji chcemy piąć się na wyższe szczeble.
EnglishWoman: I would create a ladder to use to get up on top of the tree.
Stworzyłbym drabinę, aby dostać się na szczyt drzewa.
EnglishWe collected data on problems with social gradients, the kind of problems that are more common at the bottom of the social ladder.
Zebraliśmy dane dotyczące problemów, które dotykają częściej dolnych warstw społecznych.
EnglishHe climbed up the ladder. ~~~ He said, "Just -- just get in the back."
Troy - Troy wypalił papierosa na lodzie, zrobiliśmy sobie parę zdjęć, wspięliśmy się po drabince, i powiedział "Idź, idź na tył".
EnglishThis step, albeit painful, seems to be another inevitable rung on the ladder towards settlement in the Balkans.
Ten krok, aczkolwiek bolesny, wydaje się być kolejnym nieuniknionym etapem drogi wiodącej do porozumienia na Bałkanach.
EnglishSo he went to the Church of Nativity and brought back an old ladder that was so old that it could have seen Jesus being born.
Poszli do Bazyliki Narodzenia Pańskiego i przynieśli jakąś starą drabinę -- była tak stara, że mogła widzieć jak rodzi się Jezus.
EnglishIn the first we try to tackle the presence of women at all levels of the career ladder and the gender differences in various principal areas.
W pierwszym aspekcie próbujemy stawić czoła obecności kobiet na wszystkich szczeblach kariery i różnicom pod względem płci w różnych głównych obszarach.
EnglishNot very long ago, moving into a home made of prefabricated concrete was seen by many millions of people as a move up the social ladder and an improvement in standard of living.
na piśmie. - Jeszcze niedawno zamieszkanie w domu z wielkiej płyty stanowiło awans społeczny i cywilizacyjny dla wielu milionów ludzi.
EnglishTemporary work is widely and correctly recognised as a ladder back into permanent employment for those workers who for some reason have been temporarily out of the labour market.
Pracę tymczasową powszechnie i słusznie uznaje się za drabinę do stałego zatrudnienia dla tych pracowników, którzy z różnych powodów znaleźli się poza rynkiem pracy.