Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "ladder"

 

"ladder" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-16 z 16

ladder {rzeczownik}

ladder {rzecz.} (też: stepladder)

drabina {f.}

So we arrived with just our ladders and we realized that they were not high enough.

W prawdzie mieliśmy swoje drabiny, jednak na miejscu okazało się, że są za krótkie.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "ladder":

 

Podobne tłumaczenia

"ladder" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "ladder" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

I would like to bring those who are in the very low category up the ladder.

Chciałabym zbliżyć tych, którzy znajdują się w bardzo niskim przedziale do lidera.

So, you're in a big corporation. ~~~ You're obviously keen to go up the corporate ladder.

Będąc w dużej korporacji chcemy piąć się na wyższe szczeble.

We cross on aluminum ladders with safety ropes attached.

Przechodzimy przez nie po aluminiowych drabinach, przywiązani linami.

Woman: I would create a ladder to use to get up on top of the tree.

Stworzyłbym drabinę, aby dostać się na szczyt drzewa.

This step, albeit painful, seems to be another inevitable rung on the ladder towards settlement in the Balkans.

Ten krok, aczkolwiek bolesny, wydaje się być kolejnym nieuniknionym etapem drogi wiodącej do porozumienia na Bałkanach.

He climbed up the ladder. ~~~ He said, "Just -- just get in the back."

Troy - Troy wypalił papierosa na lodzie, zrobiliśmy sobie parę zdjęć, wspięliśmy się po drabince, i powiedział "Idź, idź na tył".

So he went to the Church of Nativity and brought back an old ladder that was so old that it could have seen Jesus being born.

Poszli do Bazyliki Narodzenia Pańskiego i przynieśli jakąś starą drabinę -- była tak stara, że mogła widzieć jak rodzi się Jezus.

We collected data on problems with social gradients, the kind of problems that are more common at the bottom of the social ladder.

Zebraliśmy dane dotyczące problemów, które dotykają częściej dolnych warstw społecznych.

In the first we try to tackle the presence of women at all levels of the career ladder and the gender differences in various principal areas.

W pierwszym aspekcie próbujemy stawić czoła obecności kobiet na wszystkich szczeblach kariery i różnicom pod względem płci w różnych głównych obszarach.

(Laughter) We did Face 2 Face with only six friends, two ladders, two brushes, a rented car, a camera and 20,000 square feet of paper.

(Śmiech) Tworzyliśmy Face 2 Face z sześcioosobową grupą, dwoma drabinami, dwoma pędzlami, wynajętym samochodem, aparatem i 2 000 metrów kwadratowych papierów.

Not very long ago, moving into a home made of prefabricated concrete was seen by many millions of people as a move up the social ladder and an improvement in standard of living.

na piśmie. - Jeszcze niedawno zamieszkanie w domu z wielkiej płyty stanowiło awans społeczny i cywilizacyjny dla wielu milionów ludzi.

Temporary work is widely and correctly recognised as a ladder back into permanent employment for those workers who for some reason have been temporarily out of the labour market.

Pracę tymczasową powszechnie i słusznie uznaje się za drabinę do stałego zatrudnienia dla tych pracowników, którzy z różnych powodów znaleźli się poza rynkiem pracy.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

lacrosse · lactate · lactation · lacteal · lactic · lactose · lacuna · lacunar · lacy · lad · ladder · laddie · laddish · laden · ladette · ladieswear · lading · ladle · lads · lady · lady-bird

Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-rosyjski słownik bab.la.