Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "kite"

 

"kite" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-27 z 27

kite {rzeczownik}

kite {rzecz.}

latawiec {m.}

So this is actually a 3,000-square-foot kite, which also happens to be a minimal energy surface.

To jest zasadniczo latawiec o powierzchni 3 tysięcy stóp kwadratowych (278m2), co tak się składa jest powierzchnią minimalnej energii.

kite {rzecz.} [orn.]

kania {f.} [orn.]

There shall the dart-snake make her nest, and lay, and hatch, and gather under her shade; yea, there shall the kites be gathered, every one with her mate.

Tam sobie sęp gniazdo uczyni, zniesie jajka, i wylęże, a schowa pod cień swój; tamże się zlecą kanie jedna do drugiej.

kite {rzecz.} [Bryt.] [pot.] (też: secret message smuggled in or out of prison)

gryps {m.} [pot.]

kita {rzeczownik}

tail {rzecz.}

kita {f.} [pot.] (też: ogon, poła)
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (polski) dla "kita":

 

Podobne tłumaczenia

"kite" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "kite" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

But unfortunately, it relegated kites once again to be considered children's toys.

Lecz niestety, po raz kolejny latawce zostały zdegradowane do rangi dziecięcych zabawek.

For example, last winter I began with kite surfing -- so new things.

Na przykład, w zimie był to kitesurfing, Na przykład, w zimie był to kitesurfing, czyli coś nowego.

I wanted it all -- home office, sit down dinner for 10, room for guests, and all my kite surfing gear.

Chciałem tam mieć wszystko: biuro, stół na 10 osób, pokój gościnny i miejsce na sprzęt do kite surfingu.

Here, he's pointing out a rare Black-shouldered Kite. ~~~ Now, he's mentioning the mineral needs of phytoplankton.

Albo pokazuje rzadkiego kaniuka, albo opowiada, jakich minerałów potrzebuje fitoplankton.

And we're also doing a movie called "The Kite Runner," based on the book "The Kite Runner," also about Afghanistan.

Kręcimy także film "Chłopiec z latawcem" oparty na książce pt."Chłopiec z latawcem", także o Afganistanie.

and the glede, and the falcon, and the kite after its kind,

I sokoła, i sępa, i kani wedle rodzaju jej.

But kites aren't just toys like this.

Ale latawce to nie tylko zabawki takie jak ta.

Kites: I'm going to give you a brief history, and tell you about the magnificent future of every child's favorite plaything.

Przedstawię wam teraz krótką historię latawców i opowiem o świetlanej przyszłości tej ulubionej zabawki każdego dziecka.

So, kites are more than a thousand years old, and the Chinese used them for military applications, and even for lifting men.

Zatem, latawce mają już ponad tysiąc lat, Chińczycy znaleźli w nich zastosowanie militarne, a nawet unosili ludzi.

So this is the dawn of the new age of kites.

Oto początek nowej ery latawców.

and the kite, and the falcon after its kind,

A jeźliby z ptastwa całopalenia ofiarę chciał kto ofiarować Panu, tedy niech przyniesie z synogarlic, albo z gołąbiąt ofiarę swoję.

Well, along comes Benjamin Franklin, and he comes close to convulsing himself with a bolt of electricity off the end of his kite.

No i tu pojawia się Benjamin Franklin, który o mało co sam nie doznał drgawek po tym jak został porażony prądem ze swojego latawca.

It becomes kite-shaped.

Otrzyma kształt latawca.

In 1827, a fellow called George Pocock actually pioneered the use of kites for towing buggies in races against horse carriages across the English countryside.

W 1827, człowiek o imieniu George Pocock był pionierem w użyciu latawców do powożenia wózków w wyścigach po angielskiej wsi przeciw zaprzęgom konnym.

Then these two fellows came along, and they were flying kites to develop the control systems that would ultimately enable powered human flight.

Potem pojawili się ci dwaj panowie, i zaczęli używać latawców aby rozwinąć system kontroli, który ostatecznie pozwoliłby na lot człowieka z wykorzystaniem silnika.

And their experiments with kites led to this momentous occasion, where we powered up and took off for the first-ever 12-second human flight.

Ich eksperymenty z latawcami doprowadziły do tej wzniosłej chwili, kiedy to ludzkość po raz pierwszy, dzięki silnikowi, wzbiła się w powietrze na dwanaście sekund.

And here we're actually generating about 10 kilowatts -- so, enough to power probably five United States households -- with a kite not much larger than this piano.

W tym przypadku wytwarzamy 10 kilowatów -- tyle żeby zasilić pięć przeciętnych amerykańskich gospodarstw domowych -- i to za pomocą latawca niewiele większego pianina.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik polsko-rosyjski.