angielsko-polskie tłumaczenie słowa "killer"

EN killer angielskie tłumaczenie

killer {rzecz.}

EN killer
volume_up
{rzeczownik}

killer (też: murderer, slayer, assassin)
So this is the infamous Caulerpa taxifolia, the so-called killer algae.
Oto osławiony glon Caulerpa Taxifolia, znana jako glon-zabójca.
The real killer behind the Fukushima disaster is therefore coal, to which they are now switching in Germany, for example.
Prawdziwym zabójcą ujawniającym się po katastrofie w Fukushimie jest więc węgiel, na który przestawiają się teraz na przykład Niemcy.
killer (też: murderer, assassin)
At any rate, at one point my brother-in-law, Leonard, decided to write a book about a serial killer.
W każdym razie, mój szwagier, Leonard, postanowił napisać książkę o seryjnym mordercy.
So my brother-in-law goes to interview this killer and he realizes when he meets him that this guy is absolutely terrifying.
No więc mój szwagier idzie porozmawiać z tym mordercą i kiedy go spotyka, uświadamia sobie, że ten facet jest niesłychanie przerażający.
Instead, he has been directing plays like Aki Kaurismäki’s “I Hired a Contract Killer”, another piece staged at the schmidtstraße in Frankfurt.
Zamiast teatru politycznego wyreżyserował adaptację filmu Akiego Kaurismäkiego „I hired a contract killer” („Wynająłem płatnego mordercę”).

trending_flat
"animal"

killer (też: predator)

Synonimy (angielski) dla "killer":

killer

Przykłady użycia - "killer" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishHe has now been released on the basis that Ashtiani's children forgave her father's killer.
Teraz został uwolniony, ponieważ dzieci Asztiani przebaczyły zabójcy ojca.
EnglishAnd how you end up with a psychopath, and a killer, depends on exactly when the damage occurs.
Jak to się ma do psychopaty i zabójcy, zależy od tego, gdzie uszkodzenie występuje.
EnglishAnd the tech term "killer application" takes on new meaning in this space.
Nazwa "killer app", określająca kluczową aplikację, dosłownie "zabójczą" nabiera nowego znaczenia.
EnglishThe killer app that got the world ready for appliances was the light bulb.
Hitem, który przygotował Świat na urządzenia była żarówka.
EnglishA tremendous thing that people refer to as a killer app is called the Internet.
Mamy teraz oczywiście niesamowicie potężne komputery.
EnglishShe showed the killer without using the clichés of monstrosity.
Barbara Frey zaprezentowała postać zabójcy bez uciekania się do klisz ludzkiej potworności.
EnglishChimpanzees, killer whales, these kinds of creatures, they have culture.
Zwierzęta takie jak szympansy albo wieloryby mają kulturę.
EnglishWhat do you think, what in your mind is the first killer app for this?
Jak myślisz, jakie zastosowanie będzie pierwszym przebojem?
EnglishIn Africa -- where it is a major killer -- it is totally ignored.
W Afryce, gdzie choroby kardiologiczne powodują największą śmiertelność, są całkowicie ignorowane.
EnglishThey're not going to do something like the dinosaur-killer did.
Nie zrobią tego co zrobiła śmiertelna dla dinozaurów asteroida.
EnglishWhat I mean by psychopathic killer are these people, these types of people.
Zabójcę psychopatę rozumiem jako ludzi tego typu.
EnglishI got to see the last case of killer smallpox in the world.
Zobaczyłem ostatni przypadek zabójczej ospy czarnej na świecie.
EnglishQuadrisol is a pain killer (an anti-inflammatory and analgesic) used in horses.
Preparat Quadrisol jest lekiem przeciwbólowym (wykazuje on działanie przeciwzapalne i znoszące ból) stosowanym u koni.
EnglishAnd the question is, "How do you end up with a psychopathic killer?"
A pytanie jest: "Skąd pochodzą zabójcy psychopaci?"
EnglishTerrifying guy -- agreed by many to be the killer of the Black Dahlia.
Przerażający gość -- podobno zabił Czarną Dalię.
EnglishThe recovery of cytotoxic T-lymphocytes and natural killer cells occurs within 3 to 12 months.
Odtworzenie cytotoksycznych limfocytów T i naturalnych komórek- zabójców występuje w ciągu 3 do 12 miesięcy.
EnglishLet me note that we have not had a giant impact like the dinosaur-killer for 65 million years.
Zwróćcie uwagę, że nie mamy do czynienia z tak gigantycznym uderzeniem, które zabiło dinozaury 65 mln lat temu.
EnglishAnd third, can China do without killer app number three?
I trzecie, czy Chiny poradzą sobie bez trzeciej aplikacji?
EnglishAnd we're going to look at that for about 30 seconds, which is a bit of a killer in an 18-minute talk.
I popatrzymy się na nią przez jakieś 30 sekund, co jest strasznym samobójem przy 18 minutowym wykładzie.
EnglishThe second wave was the mutated, super-killer wave.
Druga fala, ze zmutowanym wirusem, zabiła najwięcej.