Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "keg"

 

"keg" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-9 z 9

keg {rzeczownik}

keg {rzecz.}

beczułka {f.}

keg {rzecz.} (też: small cask)

  antałek {m.} [starom.]
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "keg":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "keg" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Just like 100 years ago, the Balkan Peninsula is sitting on a powder keg.

Tak jak 100 lat temu, Półwysep Bałkański jest beczką prochu.

In this respect, we in Europe, especially in the larger urban agglomerations, are sitting on a powder keg that cannot be underestimated.

Pod tym względem my w Europie, szczególnie w dużych aglomeracjach miejskich, siedzimy na beczce z prochem, której nie wolno niedoceniać.

Well, if the EU goes on meddling with powder kegs like Georgia or Ukraine, you might just need that sort of protection again.

No cóż, jeżeli UE dalej będzie mieszać się w sprawy tak niestabilnych krajów jak Gruzja lub Ukraina, to być może tego rodzaju obrona znów okaże się potrzebna.

I think a minimum requirement is better arms controls, so that these countries and these governments do not become powder kegs which then turn against their populations.

Myślę, że minimalnym wymogiem jest lepsza kontrola zbrojeń, aby te kraje i te rządy nie stały się beczką prochu, która potem zostanie wykorzystana przeciwko ich ludności.

This will guarantee peace and bring democracy to an area which, unfortunately, has only had its reputation reinforced by recent history as the 'powder keg of the European Union'.

Zagwarantuje to pokój i przyniesie demokrację w regionie, którego reputacja "beczki prochu Unii Europejskiej” została niestety wzmocniona przez najnowszą historię.
 

Wyniki z forum

"keg" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

keen-edged · keenly · keenness · keep · keep-fit · keeper · keeping · keepsake · keepsakes · keffiyeh · keg · keirin  · Keith · Kelly · keloid · kelp · kelson · kelt · Keltic · kelvin · kempt

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także polsko-angielski słownik bab.la.