Search for the most beautiful word
best girl
douses

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "July"

 

"July" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-22 z 485

July {rzeczownik}

July {rzecz.}

lipiec {m.}

(Monthly Bulletin article July 2005: The Lisbon strategy – five years on).

artykuł The Lisbon strategy – five years on, Biuletyn Miesięczny, lipiec 2005).

It expects to inform Ireland of its results in July of this year.

Oczekiwany termin zawiadomienia Irlandii o wynikach to lipiec tego roku.

At that time, in July 2007, fishermen were in a fairly bad state as regards the whole industry.

W tym czasie, był to lipiec 2007 roku, miejscowy przemysł rybny był w całkiem kiepskim stanie.

We're planning another one in July in the north of the country.

Kolejną planujemy na lipiec w północnej części kraju.

We, the European Parliament, would like an agreement with the Council on the procedure for June/July.

My, mam na myśli Parlament Europejski, oczekujemy porozumienia z Radą w sprawie procedur na czerwiec/lipiec.

July {przymiotnik}

July (modif) {przym.}

lipcowy {przym. m.}

I do not believe that the Commission's July foray into the wasps' nest will really produce systemic changes in the digital content market.

Nie wierzę, że lipcowy nalot na gniazdo os przyniesie faktycznie systemowe zmiany na rynku treści cyfrowych.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"July" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "July" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Southern Sudan is set to become the fifty-fourth state in Africa on 9 July.

W dniu 9 lipca Południowy Sudan ma się stać pięćdziesiątym czwartym krajem Afryki.

In this context, a public consultation was launched at the end of July 2008.

W tym kontekście pod koniec lipca 2008 r. rozpoczęto konsultacje społeczne.

In July this year, I asked the Council about the status of this procedure.

W lipcu tego roku zwróciłem się do Rady z pytaniem o status tej procedury.

There was only one objection with respect to 15 July, which came from you.

Był tylko jeden głos sprzeciwu - sprzeciw pani poseł - wobec terminu 15 lipca.

The latter is to be initiated on 13 July in Paris during the French Presidency.

Wniosek ten ma zostać wdrożony dnia 13 lipca w Paryżu podczas francuskiej prezydencji.

My friends, I hope that there will be many more of us souverainistes here in July.

Przyjaciele, mam nadzieję, że w lipcu będzie tu nas souverainistes więcej.

It would be best to postpone the non-legislative reports to the July part-session.

Najrozsądniej byłoby odłożyć sprawozdania nielegislacyjne na lipcową sesję miesięczną.

That is why I invite you to attend the event for young people on 10 July.

Dlatego zapraszam wszystkich do uczestnictwa w spotkaniu z młodymi ludźmi 10 lipca.

In July of the same year, the Member States supported the extension of ENISA's mandate.

W lipcu tego samego roku państwa członkowskie poparły przedłużenie mandatu ENISA.

I would remind you that the interim agreement came into force on 1 July.

Pragnę państwu przypomnieć, że umowa tymczasowa weszła w życie dnia 1 lipca.

We actually pushed very hard for this event, which took place in July in Geneva.

Tak naprawdę bardzo nawoływaliśmy do tego spotkania, które odbyło się w lipcu w Genewie.

On 30 July 2008 these incumbents beat up my colleague Dimitar Stoyanov.

30 lipca 2008 r. obecna władza pobiła mojego kolegę Dimitara Stoyanova.

Parliament completed its first reading of this Regulation in July 2007.

Pierwsze czytanie tego rozporządzenia w Parlamencie zakończyło się w lipcu 2007 roku.

The Commission made its proposal for aid worth EUR one billion in July.

W lipcu Komisja złożyła wniosek w sprawie pomocy w kwocie 1 miliarda euro.

This day also serves to commemorate the London bombings of 7 July 2005.

W tym dniu wspominamy również ofiary zamachów bombowych w Londynie z 7 lipca 2005 r.

Can we work in France on 14 July as we commemorate the French Revolution?

Czy możemy pracować we Francji 14 lipca, skoro obchodzimy rocznicę Rewolucji Francuskiej?

Full implementation of the upgraded system will take place by 1 July 2009.

Pełne wdrożenie ulepszonego systemu odbędzie się w dniu 1 lipca 2009 r.

In July 2008, they indicated their intention to negotiate on parental leave.

W lipcu 2008 r. wyrazili oni chęć przeprowadzenia rozmów na temat urlopu rodzicielskiego.

Following the blocking by the administration, this obligation has not been met since July.

W związku z blokadą administracyjną obowiązku tego nie wykonano od lipca.

The request made by the Republic of Moldova in July 2010 is justified.

Wniosek złożony przez Republikę Mołdowy w lipcu 2010 roku jest uzasadniony.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

juiciness · juicy · juju · jujuba · jujube · juke · jukebox · julep · Julian · Juliet · july · jumble · jumbled · jumbo · jump · jumper · jumprope · jumpsuit · jumpy · Jun. · junction

Więcej tłumaczeń w słowniku polsko-niemieckim.