×Wyniki dla "isle". "isles" nie jest obecnie dostępny w słowniku

Streszczenie

isle {rzeczownik}
wyspa · ostrów

pokaż szczegóły

Synonimy

isle: islet

Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "isles"

Wyniki dla "isle". "isles" nie jest obecnie dostępny w słowniku
 

"isles" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-20 z 20

isle {rzeczownik}

isle {rzecz.} (też: island)

wyspa {f.}

Then there are the Channel Islands and the Isle of Man, which are part of the British Isles but not part of the UK... confused yet?

Są też Wyspy Normandzkie i wyspa Man, które wchodzą w skład Wysp Brytyjskich, ale nie są częścią Zjednoczonego Królestwa ... Wystarczająco skomplikowane?

We must also have the humility to accept the advice that Don Quixote gave to Sancho Panza when he recommended humility in his fantasy about governing the Isle of Barataria.

Musimy również pokornie pójść za radą, jaką Don Kichot dał Sancho Pansie, doradzając mu ostrożność w fantazjowaniu na temat rządzenia wyspą Barataria.

And I will send a fire on Magog, and on them that dwell securely in the isles; and they shall know that I am Jehovah.

I puszczę ogień na Magoga, i na tych, co bezpiecznie na wyspach mieszkają; a dowiedzą się, żem Ja Pan.

All the inhabitants of the isles are astonished at thee, and their kings are horribly afraid; they are troubled in their countenance.

Wszyscy na wyspach mieszkający zdumieją się nad tobą, a królowie ich strachem zdjęci będąc, bardzo się zatrwożą.

and say unto Tyre, O thou that dwellest at the entry of the sea, that art the merchant of the peoples unto many isles, thus saith the Lord Jehovah: Thou, O Tyre, hast said, I am perfect in beauty.

A rzecz do Tyru, który leży nad portami morskiemi i handluje z narodami na wielu wyspach: Tak mówi panujący Pan: O Tyrze

isle {rzecz.} (też: eyot, ait)

ostrów {m.}
Nie do końca to, czego szukasz? Poinformuj nas, że brakuje tłumaczenia hasła "isles".
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "isle":

 

Podobne tłumaczenia

"isles" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "isles" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

The isles have seen, and fear; the ends of the earth tremble; they draw near, and come.

Widziały wyspy, i ulękły się; kończyny ziemi zdumiały się; zgromadziły się, i zeszły się.

Jehovah reigneth; let the earth rejoice; Let the multitude of isles be glad.

Pan króluje; wyskakuj ziemio, a wesel się mnóstwo wysep

The kings of Tarshish and of the isles shall render tribute: The kings of Sheba and Seba shall offer gifts.

Królowie od morza i z wysep dary mu przyniosą; królowie Sebejscy i Sabejscy upominki oddadzą.

He will not fail nor be discouraged, till he have set justice in the earth; and the isles shall wait for his law.

Nie zamroczy się, ani ustanie, dokąd nie wykona sądu na ziemi, a nauki jego wyspy oczekiwać będą.

Now shall the isles tremble in the day of thy fall; yea, the isles that are in the sea shall be dismayed at thy departure.

Tedy się zatrwożą wyspy w dzień upadku twego; zatrwożą się mówię wyspy morskie nad zginieniem twojem.

Of the oaks of Bashan have they made thine oars; they have made thy benches of ivory inlaid in boxwood, from the isles of Kittim.

Z dębów Basańskich czynili wiosła twoje, ławy twoje urobili z kości słoniowych i z bukszpanu z wysep Cytymskich.

Of these were the isles of the nations divided in their lands, every one after his tongue, after their families, in their nations.

I nazwał Bóg światłość dniem a ciemność nazwał nocą; i stał się wieczór, i stał się zaranek, dzień pierwszy.

For pass over to the isles of Kittim, and see; and send unto Kedar, and consider diligently; and see if there hath been such a thing.

Przejdźcie przynajmniej wyspy Cytym, a obaczcie; i do Kedar poślijcie a uważajcie pilnie, i przypatrzcie się, jeźli się stało co takowego;

The men of Dedan were thy traffickers; many isles were the mart of thy hand: they brought thee in exchange horns of ivory and ebony.

Synowie Dedanowi, kupcy twoi, i wiele wysep przekupowali towary ręki twojej, rogi, kości słoniowe, i drzewo hebanowe dawali na zamianę za zapłatę twoję.

Behold, the nations are as a drop of a bucket, and are accounted as the small dust of the balance: Behold, he taketh up the isles as a very little thing.

Oto narody są jako kropla z wiadra, a jako proszek na szalach poczytane są; wyspy jako najmniejszą rzecz porywa.

Of fine linen with broidered work from Egypt was thy sail, that it might be to thee for an ensign; blue and purple from the isles of Elishah was thine awning.

Bisior haftowany egipski bywał płótnem twojem, z któregoś żagle miewał; hijacynt i szarłat z wysep Elisa był nakryciem twojem.

Listen, O isles, unto me; and hearken, ye peoples, from far: Jehovah hath called me from the womb; from the bowels of my mother hath he made mention of my name:

Słuchajcie mię wyspy, a narody dalekie pilnujcie

Thus saith the Lord Jehovah to Tyre: shall not the isles shake at the sound of thy fall, when the wounded groan, when the slaughter is made in the midst of thee?

Tak mówi panujący Pan do Tyru: Izali się od trzasku upadku twego, gdy ranni wołać będą, gdy okrutne morderstwo będzie w pośrodku ciebie, wyspy się nie poruszą?

Sing unto Jehovah a new song, and his praise from the end of the earth; ye that go down to the sea, and all that is therein, the isles, and the inhabitants thereof.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, chwała jego jest od kończyn ziemi, którzy się pławicie po morzu, i wszystko, co w niem jest, wyspy i obywatele ich.

Jehovah will be terrible unto them; for he will famish all the gods of the earth; and men shall worship him, every one from his place, even all the isles of the nations.

Straszny im będzie Pan, bo sprawi, że schudną wszyscy bogowie ziemi; i będzie mu się kłaniał każdy z miejsca swego, wszystkie wyspy narodów.

Within this context I fully support, for example, the return of the Lewis chessmen to a location in the Western Isles of Scotland and, likewise, the St Ninian's Isle treasure to Shetland.

Dlatego w pełni popieram, na przykład zwrot szachów z Lewis na Hebrydy i tak samo skarbów z wyspy St Ninian na Szetlandy.

After this shall he turn his face unto the isles, and shall take many: but a prince shall cause the reproach offered by him to cease; yea, moreover, he shall cause his reproach to turn upon him.

Zatem obróci twarz swoję do wysep, i wiele ich pobierze; ale wódz wstręt uczyni hańbieniu jego, owszem, ono hańbienie jego nań obróci.
 

Wyniki z forum

"isles" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Więcej w słowniku angielsko-polskim.