angielsko-polskie tłumaczenie słowa "invoice"

EN invoice angielskie tłumaczenie

invoice {rzecz.}
to invoice {czas.}
voice {rzecz.}

EN invoice
play_circle_outline
{rzeczownik}

invoice (też: texture)
Therefore, it avoids fraud arrangements that are based on non-payment of the VAT by the supplier followed by deduction of the VAT by the customer, who is in possession of a valid invoice.
W ten sposób unika się udogodnień sprzyjających oszustwom, które polegają na niepłaceniu VAT przez dostawców po odliczeniu VAT przez konsumenta, który dysponuje ważną fakturą.
invoice (też: account, bill, calculation, chit)
This is to remind you that the above invoice is still unpaid.
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Our records show that the invoice still has not been paid.
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Back home, she received an invoice for the treatment, which was not refunded by her national health insurer: the doctor had treated her as a private patient.
Po powrocie do domu otrzymała rachunek za leczenie, którego kosztu nie pokryto z jej krajowego ubezpieczenia zdrowotnego: lekarz potraktował ją jako prywatnego pacjenta.

Przykłady użycia - "invoice" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt is our company policy to invoice only in Euros.