angielsko-polskie tłumaczenie słowa "invoice"

EN invoice angielskie tłumaczenie

invoice {rzecz.}
to invoice {czas.}
voice {rzecz.}

EN invoice
volume_up
{rzeczownik}

invoice (też: account, bill, calculation, chit)
This is to remind you that the above invoice is still unpaid.
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Our records show that the invoice still has not been paid.
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Back home, she received an invoice for the treatment, which was not refunded by her national health insurer: the doctor had treated her as a private patient.
Po powrocie do domu otrzymała rachunek za leczenie, którego kosztu nie pokryto z jej krajowego ubezpieczenia zdrowotnego: lekarz potraktował ją jako prywatnego pacjenta.
invoice (też: texture)
This VAT will not be shown in the invoice.
Ta kwota VAT nie będzie wykazana na fakturze.
In March 2008, the group received an invoice for five years' electricity use totalling GBP 7 540.37, pushing them into debt.
W marcu 2008 roku, grupa otrzymała fakturę za energię elektryczną za pięć lat na kwotę 7 540,37 funtów brytyjskich, co spowodowało jej zadłużenie.
However, customers very frequently sign the registration form or invoice without even reading the contractual clauses overleaf.
Konsumenci natomiast bardzo często podpisują formularz rejestracyjny lub fakturę, nawet nie czytając klauzul umowy znajdujących się na odwrocie tych dokumentów.

Przykłady użycia - "invoice" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt is our company policy to invoice only in Euros.