Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "to interrogate"

 

"to interrogate" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-13 z 13

to interrogate {czasownik}

to interrogate [interrogated|interrogated] {czas.} (też: to question, to examine, to audition, to play)

przesłuchać {czas. dk}

The march organisers were also detained and interrogated along with Mr Milinkiewicz and Mrs Kazulin, who had not participated in the march.

Oprócz Milinkiewicza i Kozuliny, która nie brała udziału w marszu, zatrzymano i przesłuchano również jego organizatorów.

to interrogate [interrogated|interrogated] {czas.} (też: to examine, to question, to audition, to play)

przesłuchiwać {czas. ndk}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "interrogate":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to interrogate" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Well, again, the schematic view is that the eye visually interrogates what we look at.

Więc, schematycznie wygląda to tak, że oko bada, to na co patrzymy.

They are arrested, interrogated and sentenced to prison.

Aresztuje się ich, przesłuchuje i skazuje na więzienie.

You let me do the interrogating, son, we'll get along fine.

Jak ja będę pytał, to wszystko pójdzie jak z płatka.

There's a lot more to be said about van Meegeren, but I want to turn now to Goering, who's pictured here being interrogated at Nuremberg.

Można powiedzieć wiele więcej o van Meegrenie, ale chcę wrócić do Goeringa, którego widać tutaj podczas przesłuchania w Norymberdze.

Well, I would like to ask the following question: have any changes been made in terms of the techniques used to house and interrogate prisoners?

Otóż moje pytanie jest następujące: czy nastąpiły zmiany, jeśli chodzi o techniki przetrzymywania i przesłuchiwania więźniów.

So after being interrogated by this Japanese manager for a half an hour, he finally said, "So, Miss Yang, do you have any questions to ask me?"

Po tym jak zostałam przepytywana przez japońskiego menadżera przez pół godziny, ostatecznie powiedział on: "Panno Yang, czy ma Pani jakieś pytania?"

Citizens complain that they are being stopped for no reason by plainclothes policemen, checked and even interrogated about the aim and purpose of their trip to Germany.

Obywatele skarżą się, że są bez powodu zatrzymywani przez ubranych po cywilnemu policjantów, kontrolowani, a nawet przesłuchiwani w sprawie celu ich wyjazdu do Niemiec.

At 11, he was interrogated by the Sri Lankan military, accused of being a terrorist, and his parents sent him on his own to Britain as a refugee seeking political asylum.

W wieku 11 lat był przesłuchiwany przez żołnierzy Sri Lanki, został oskarżony o terroryzm i rodzice wysłali go samego do Brytanii jako uchodźcę starającego się o azyl polityczny.

He had previously already been interrogated on a number of occasions in connection with his activities in the field of human rights and efforts to defend people arrested for political reasons.

Wcześniej był już kilkakrotnie przesłuchiwany w związku ze swoją działalnością w zakresie praw człowieka i obrony osób aresztowanych z przyczyn politycznych.
 

Wyniki z forum

"to interrogate" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik rosyjsko-polski.