Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "internship"

 

"internship" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-9 z 9

internship {rzeczownik}

internship {rzecz.} (też: probation, training period, placement, work placement)

staż {m.}

When I finished, I went to the Ituri Forest for my internship.

Po studiach wyjechałem na staż do lasu Ituri.

I'm going to do a summer internship at Time Warner.

Planuję odbyć letni staż w Time Warner.

I did internships in college, I was building things, and I also had to learn how to do assignments.

Na studiach robiłam staże. ~~~ Budowałam różne rzeczy.

internship {rzecz.} (też: apprenticeship, practice, praxis)

praktyka {f.}

Internship at…

Praktyka w...

intern {rzeczownik}

intern {rzecz.} [Amer.] (też: trainee)

stażysta {m.}

So I became my own intern.

Stałem się swoim własnym stażystą.

And by the time I was an intern house officer, I could barely afford to maintain my mother's 13-year-old car -- and I was a paid doctor.

Kiedy byłem lekarzem stażystą, ledwo było mnie stać na utrzymanie 13-letniego auta mojej matki, a byłem lekarzem na etacie.

There was a young intern at Ogilvy Canada called Hunter Somerville, who was working in improv in Toronto, and got a part-time job in advertising, and was given the job of advertising Shreddies.

W Ogilvy Canada pracował młody stażysta - nazywał się Hunter Somerville.

intern {rzecz.} (też: apprentice)

You may want to take note of this before your hearing, Mr Barnier, but there is one intern running the organisation in one large Member State.

Może powinien pan sobie to zanotować przed swoim przesłuchaniem, panie komisarzu Barnier, bo w pewnym dużym państwie członkowskim organizację tę obsługuje obecnie jeden praktykant.

intern {rzecz.} [Amer.] (też: trainee)

Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "intern":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "internship" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Karim, who is French, has moved to Belgium for a 1-year internship.

Karim, który jest Francuzem, wyjechał do Belgii w celu odbycia rocznego stażu.

But what you see here is the result of, actually, internships that we hosted with Linkoping University in Sweden.

To, co tu widzicie, jest wynikiem pracy stażystów, których gościliśmy wraz z Uniwesytetem Linkoping w Szwecji.

This is a practical necessity which enables an intern to take part in the activities carried out by our services, taking full advantage of his/her internship.

Jest to praktyczna konieczność, która umożliwia stażyście udział w działaniach prowadzonych przez nasze służby i pełne wykorzystanie stażu.

On the other hand, the rules governing the internship program are available in all the official languages of the Union in force on the day of adoption of the Commission's decision.

Z drugiej strony, reguły dotyczące programu stażowego są dostępne we wszystkich oficjalnych językach Unii obowiązujących w dniu przyjęcia decyzji Komisji.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Więcej w słowniku niemiecko-polskim.