Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "intellectual property"

 

"intellectual property" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-21 z 223

intellectual property {rzeczownik}

intellectual property {rzecz.} [komp.]

Frankly, intellectual property and its sanctity are not an issue here.

Szczerze mówiąc, własność intelektualna i jej nienaruszalność nie są tu problemem.

In the fashion industry, there's very little intellectual property protection.

Świat mody w niewielkim stopniu chroni własność intelektualną.

So it was an early exercise of intellectual property rights.

To był wczesny przypadek sporu o własność intelektualną.

Intellectual property shall be protected.

    Własność intelektualna podlega ochronie.

Intellectual property is a precious asset.

Własność intelektualna jest cennym aktywem.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"intellectual property" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "intellectual property" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

First of all, it is a legal issue: the violation of intellectual property right.

Po pierwsze, jest to problem prawny: naruszanie praw własności intelektualnej.

Millions of jobs in Europe depend on respect for intellectual property rights.

Miliony miejsc pracy w Europie zależą od respektowania praw własności intelektualnej.

Particular attention must therefore be given to protecting intellectual property.

Szczególną uwagę należy zatem zwrócić na ochronę własności intelektualnej.

Secondly, ACTA is only about enforcement of intellectual property rights.

Po drugie, w umowie ACTA chodzi tylko o egzekwowanie praw własności intelektualnej.

The issue of counterfeit medicines is unrelated to intellectual property.

Sprawa podrabianych produktów leczniczych nie ma związku z własnością intelektualną.

These include the problems connected with intellectual property rights and innovation.

Obejmują one problemy związane z prawami własności intelektualnej oraz innowacyjnością.

I would also underline what the report says about intellectual property.

Podkreśliłbym także, co mówi sprawozdanie na temat własności intelektualnej.

I support the idea that intellectual property rights are worth protecting.

Popieram koncepcję, zgodnie z którą prawa własności intelektualnej zasługują na ochronę.

The attention devoted to the subject of intellectual property protection is significant.

Istotne jest także poświęcenie uwagi kwestii ochrony własności intelektualnej.

It has nothing to do with intellectual property rights and their protection.

Nie ma to nic wspólnego z prawem własności intelektualnej i jej ochroną.

This is a good balance between intellectual property rights and the rights of consumers.

To jest dobra równowaga między prawami własności intelektualnej a prawami konsumentów.

We still lack intellectual property rights and Europe has no rules on patents.

Wciąż brakuje nam praw własności intelektualnej, a Europa nie posiada reguł patentowych.

However, there is still a great deal to be done in the area of intellectual property.

Wszelako wciąż jeszcze pozostaje wiele do zrobienia w obszarze własności intelektualnej.

On matters of intellectual property, product safety or capital management.

W kwestiach własności intelektualnej, bezpieczeństwa produktów czy zarządzania kapitałem.

Any delay will open the gates to the plain theft of intellectual property.

Każda zwłoka będzie oznaczać otwarcie drzwi zwyczajnej kradzieży własności intelektualnej.

European intellectual property rights will gain increased protection.

Europejskie prawa własności intelektualnej uzyskają większą ochronę.

What text is on the table with regard to intellectual property rights?

O jakim tekście rozmawiamy w obszarze praw własności intelektualnej?

I am very concerned that we are putting our intellectual property at risk.

Jestem bardzo zaniepokojony tym, że tworzymy zagrożenie dla naszej własności intelektualnej.

There are obviously differences of opinion in this House on intellectual property rights.

Bezsprzecznie w tej Izbie występują rozbieżne opinie na temat praw własności intelektualnej.

We must formulate adequate procedures for the protection of intellectual property.

Musimy tworzyć nowe procedury dla ochrony własności intelektualnej.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje niemiecko-polski słownik bab.la.