Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "insomnia"

 

"insomnia" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-21 z 33

insomnia {rzeczownik}

insomnia {rzecz.} [med.]

bezsenność (chroniczna) {f.} [med.]

abnormal dreams nightmares, depression, insomnia, sleep disorder, euphoric mood

niezwykłe sny koszmary nocne, depresja, bezsenność, zaburzenia snu, euforia

In these studies, patients were diagnosed with primary (psychophysiological) insomnia.

W badaniach tych stwierdzono u chorych pierwotną bezsenność (psychofizjologiczną).

Hallucinations Dizziness, somnolence, insomnia, psychomotor hyperactivity, seizures

Omamy Zawroty głowy, senność, bezsenność, nadmierna aktywnośc psychomotoryczna, drgawki

drowsiness, difficulties to fall asleep (insomnia), nervousness, vertigo,

senność, trudności w zasypianiu (bezsenność), nerwowość, zawroty głowy pochodzenia

Nervous System Disorders: abnormal gait, dysphonia, insomnia, somnolence

Zaburzenia układu nerwowego: nieprawidłowy chód, dysfonia, bezsenność, senność
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "insomnia" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Zerene is indicated for the treatment of patients with insomnia who have difficulty falling asleep.

Preparat Zerene wskazany jest w leczeniu pacjentów z bezsennością, mających trudności z zasypianiem.

Sonata is indicated for the treatment of patients with insomnia who have difficulty falling asleep.

Preparat Sonata wskazany jest w leczeniu pacjentów z bezsennością, mających trudności z zasypianiem.

Depression, emotional lability, insomnia Suicidal ideation, aggressive reaction, confusion, behaviour

Myśli samobójcze, reakcje agresywne, splątanie, zaburzenia Często:

Zerene is used for the treatment of adults with insomnia who have difficulty falling asleep.

Preparat Zerene stosuje się w leczeniu pacjentów z bezsennością, którzy mają trudności z zasypianiem.

Sonata is used for the treatment of adults with insomnia who have difficulty falling asleep.

Preparat Sonata stosuje się w leczeniu pacjentów z bezsennością, którzy mają trudności z zasypianiem.

Common Bone marrow disorder* Thrombocytopenia* Insomnia

Zaburzenia dotyczące szpiku kostnego * Małopłytkowość *

Abnormal dreams Confusional state Hallucinations Insomnia

Niezwykłsny e Stany splątania Halucynacje Bezsennoś ć

Psychiatric disorders Common: somnolence, insomnia.

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia Często: ziewanie.

Changes in sleep pattern, such as sleeplessness (insomnia) and sleepiness

Zaburzenia snu, takie jak bezsennoś oraz sennoś

Insomnia Depression Ejection fraction decreased

Pęcherze Reakcje skórne Hiperkeratoza Trądzik

Dizziness, somnolence, insomnia, confusion, seizure (see section 4.4) Rare:

Neutropenia, małopłytkowość Niezbyt często:

Psychiatric Disorders Insomnia (10.4 %) 1

(10, 4 %) Zmniejszenie Dezorientacja Apatia

Confusion Anxiety Depression Somnolence Insomnia

Depersonalizacja Zaburzenia osobowości

Nervous system disorders Uncommon Headache Rare Dizziness Very rare Drowsiness, insomnia, fainting, reduced sense of taste

Zaburzenia układu nerwowego Niezbyt często Ból głowy Rzadko Bardzo rzadko

Dizziness, sensory disturbances (including paraesthesia), sleep disturbances (including insomnia and

Przypadki agresji i przejawów gniewu zgłaszane były szczególnie w początkowym okresie leczenia lub po zakończeniu leczenia.

Depression, emotional lability, insomnia Suicidal ideation, aggressive reaction, confusion, behaviour

pu Myśli samobójcze, reakcje agresywne, splątanie, zaburzenia Często: zachowania, pobudzenie, somnambulizm, niepokój, nerwowość,

Depression*, anxiety, insomnia*

ból głowy, zawroty *, zaburzenia koncentracji

Psychiatric Disorders Insomnia

(10, 4 %) Zmniejszenie Dezorientacja

Nervousness Sleep disorders Insomnia

Zmiany nastroju z objawami

nervousness, insomnia,

błędnikowego, senność,
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

W słowniku polsko-rosyjskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.