Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "incontinence"

 

"incontinence" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-25 z 44

incontinence {rzeczownik}

Incontinence, water retention, uncontrolled urination, abnormal menstruation, disorder of the

Nietrzymanie moczu, zatrzymanie płynów, niekontrolowane oddawanie moczu, nieprawidłowe

Haematuria Urinary incontinence Urine flow decreased Polyuria Renal function abnormal

Krwiomocz Nietrzymanie moczu Zmniejszenie odpływu moczu Wielomocz Nieprawidłowa czynność nerek

The term urinary incontinence is used to describe the condition of involuntary leakage of urine.

Nazwę „ nietrzymanie moczu ” stosuje się w celu opisania stanu mimowolnego oddawania moczu.

Not known: renal failure, haematuria, urinary incontinence.

Częstość nieznana: niewydolność nerek, krwiomocz, nietrzymanie moczu.

urinary frequency, urinary incontinence, urinary urgency

częste oddawanie moczu, nietrzymanie moczu, nagłe parcie na mocz

incontinence {rzecz.} [przen.]

incontinence {rzecz.}

continence {rzeczownik}

continence {rzecz.} [form.] (też: abstinence, abstaining)

Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "incontinence":

Synonimy (angielski) dla "continence":

 

Podobne tłumaczenia

"incontinence" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "incontinence" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Abdominal pain Faecal incontinence Liquid stools Increased defaecation

ból brzucha nietrzymanie stolca płynne stolce wzmożone oddawanie kału

The main measure was the effect of the treatment on the number of incontinence episodes per week.

Najważniejszym czynnikiem oceny leczenia była ilość epizodów nietrzymania moczu na tydzień.

Common adverse events: urinary tract disorders (cystitis, urinary incontinence, urinary retention,

Częste działania niepożądane: zaburzenia dróg moczowych (zapalenie pęcherza moczowego,

YENTREVE is a medicine to be taken by mouth to treat Stress Urinary Incontinence (SUI) in women.

YENTREVE jest doustnym lekiem stosowanym w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu (WNM) u kobiet.

Abdominal distension, fecal incontinence, gastrointestinal disorder (NOS), gastroenteritis, haemorrhoids

nietrzymanie kału, zaburzenia żołądkowo- jelitowe (nieokreślone), zapalenie żołądka i jelit, guzki krwawicze

Yentreve is used to treat moderate to severe stress urinary incontinence (SUI) in women.

Preparat Yentreve stosuje się w leczeniu umiarkowanego lub ciężkiego wysiłkowego nietrzymania moczu (WNM) u kobiet.

Incontinence episodes per week Week 12 Change from

Ilość epizodów nietrzymania moczu na tydzień

In the case of urine incontinence or urinary obstruction you will get a urine catheter for about 6 hours.

W przypadkach nietrzymania moczu lub utrudnionego odpływu moczu pacjentowi zostanie założony cewnik na około 6 godzin.

Scientific findings strongly suggest a relationship between the incidence of urinary incontinence and oestrogen depletion.

Wnioski z badań naukowych sugerują istnienie związku między występowaniem nietrzymania moczu a obniżeniem się poziomu estrogenów.

YENTREVE is indicated for women for the treatment of moderate to severe Stress Urinary Incontinence (SUI), (see section 5.1).

YENTREVE przeznaczony jest do leczenia kobiet z umiarkowanym lub ciężkim wysiłkowym nietrzymaniem moczu (WNM), (patrz punkt 5. 1).

ARICLAIM is indicated for women for the treatment of moderate to severe Stress Urinary Incontinence (SUI), (see section 5.1).

ARICLAIM przeznaczony jest do leczenia kobiet z umiarkowanym lub ciężkim wysiłkowym nietrzymaniem moczu (WNM), (patrz punkt 5. 1).

Kentera controls the symptoms of urge incontinence and/ or increased urinary frequency and urgency.

Lek Kentera pozwala na opanowanie objawów nietrzymania moczu z parcia i (lub) zwi kszonej cz sto ci oddawania moczu i parcia na mocz.

The main measure of effectiveness was the effect of the treatment on the number of incontinence episodes over a 7- or a 3-day period.

Główną miarą skuteczności był wpływ leku na liczbę epizodów nietrzymania moczu w okresie 7 lub 3 dni.

Incurin is indicated for the treatment of hormone-dependent urinary incontinence due to sphincter mechanism incompetence in female dogs.

Incurin jest wskazany do leczenia hormono- zależnego nietrzymania moczu, powodowanego niewydolnością zwieracza cewki moczowej u suk.

Oxybutynin thus decreases urinary urgency and the frequency of both incontinence episodes and voluntary urination.

Tak wi c oksybutynina zmniejsza nagłe parcie na mocz i cz sto wyst powania zarówno kontrolowanego, jak i niekontrolowanego oddawania moczu.

Reductions in weekly incontinence episodes, urinary frequency, and urinary void volume were evaluated.

Oceniano zmniejszenie liczby epizodów nietrzymania moczu, cz stego oddawania moczu oraz obj to oddawanego moczu, w okresie jednego tygodnia.

The treatment of hormone-dependent urinary incontinence due to sphincter mechanism incompetence in ovariohysterectomised bitches.

Leczenie hormono- zależnego nietrzymania moczu, spowodowanego niewydolnością zwieracza cewki moczowej u suk po zabiegach ovariohysterectomii.

The main ingredient of ARICLAIM, duloxetine, is used in other medicines for other conditions (depression and urinary incontinence).

Główny składnik ARICLAIM, duloksetyna jest stosowana w innych lekach w różnych wskazaniach (leczenie depresji oraz wysiłkowego nietrzymania moczu).

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM is indicated for women for the treatment of moderate to severe Stress Urinary Incontinence (SUI), (see section 5.1).

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM przeznaczony jest do leczenia kobiet z umiarkowanym lub ciężkim wysiłkowym nietrzymaniem moczu (WNM), (patrz punkt 5. 1).

The main ingredient of ARICLAIM, duloxetine, is used in other medicines for other conditions (depression and urinary incontinence).

Duloksetyna, główny składnik leku ARICLAIM, występuje także w innych lekach stosowanych w leczeniu innych chorób (depresji i wysiłkowego nietrzymania moczu).
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje angielsko-polski słownik bab.la.