angielsko-polskie tłumaczenie słowa "incontinence"

EN incontinence angielskie tłumaczenie

incontinence {rzecz.}
continence {rzecz.}

EN incontinence
volume_up
{rzeczownik}

  1. ogólne
  2. przenośny
  3. Medycyna

1. ogólne

incontinence
Not known: renal failure, haematuria, urinary incontinence.
Częstość nieznana: niewydolność nerek, krwiomocz, nietrzymanie moczu.
Incontinence, water retention, uncontrolled urination, abnormal menstruation, disorder of the
Nietrzymanie moczu, zatrzymanie płynów, niekontrolowane oddawanie moczu, nieprawidłowe
Haematuria Urinary incontinence Urine flow decreased Polyuria Renal function abnormal
Krwiomocz Nietrzymanie moczu Zmniejszenie odpływu moczu Wielomocz Nieprawidłowa czynność nerek
incontinence

2. przenośny

incontinence

3. Medycyna

Synonimy (angielski) dla "incontinence":

incontinence
continence
English

Przykłady użycia - "incontinence" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIncontinence, water retention, uncontrolled urination, abnormal menstruation, disorder of the
Nietrzymanie moczu, zatrzymanie płynów, niekontrolowane oddawanie moczu, nieprawidłowe
EnglishHaematuria Urinary incontinence Urine flow decreased Polyuria Renal function abnormal
Krwiomocz Nietrzymanie moczu Zmniejszenie odpływu moczu Wielomocz Nieprawidłowa czynność nerek
EnglishAbdominal pain Faecal incontinence Liquid stools Increased defaecation
ból brzucha nietrzymanie stolca płynne stolce wzmożone oddawanie kału
EnglishCommon adverse events: urinary tract disorders (cystitis, urinary incontinence, urinary retention,
Częste działania niepożądane: zaburzenia dróg moczowych (zapalenie pęcherza moczowego,
EnglishThe term urinary incontinence is used to describe the condition of involuntary leakage of urine.
Nazwę „ nietrzymanie moczu ” stosuje się w celu opisania stanu mimowolnego oddawania moczu.
EnglishThe main measure was the effect of the treatment on the number of incontinence episodes per week.
Najważniejszym czynnikiem oceny leczenia była ilość epizodów nietrzymania moczu na tydzień.
EnglishNot known: renal failure, haematuria, urinary incontinence.
Częstość nieznana: niewydolność nerek, krwiomocz, nietrzymanie moczu.
EnglishHydronephrosis, Urinary incontinence, Haematuria, Nocturia, Blood creatinine increased
wodonercze, nietrzymanie moczu, krwiomocz, oddawanie moczu w nocy, zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi
EnglishYENTREVE is a medicine to be taken by mouth to treat Stress Urinary Incontinence (SUI) in women.
YENTREVE jest doustnym lekiem stosowanym w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu (WNM) u kobiet.
Englishurinary frequency, urinary incontinence, urinary urgency
częste oddawanie moczu, nietrzymanie moczu, nagłe parcie na mocz
EnglishUncommon: urinary incontinence, haematuria, polyuria, urine frequency/ pollakiuria, abnormality
Niezbyt czesto: nietrzymanie moczu, krwiomocz, wielomocz, częstomocz, nieprawidłowości w parametrach moczu
EnglishYentreve is used to treat moderate to severe stress urinary incontinence (SUI) in women.
Preparat Yentreve stosuje się w leczeniu umiarkowanego lub ciężkiego wysiłkowego nietrzymania moczu (WNM) u kobiet.
EnglishUncommon: hair loss, hives, skin odour abnormal Uncommon: urinary incontinence Very common: blood methionine increased*
Niezbyt często: nietrzymanie moczu Bardzo często: zwiększenie stężenia metioniny we krwi *
EnglishAbdominal distension, fecal incontinence, gastrointestinal disorder (NOS), gastroenteritis, haemorrhoids
nietrzymanie kału, zaburzenia żołądkowo- jelitowe (nieokreślone), zapalenie żołądka i jelit, guzki krwawicze
Englishfrequency, urinary incontinence, urinary urgency
oddawanie moczu, nietrzymanie moczu, nagłe parcie na mocz,
EnglishMicturition frequency, urinary incontinence
Zwiększenie częstości oddawania moczu, nietrzymanie moczu
EnglishIn the case of urine incontinence or urinary obstruction you will get a urine catheter for about 6 hours.
W przypadkach nietrzymania moczu lub utrudnionego odpływu moczu pacjentowi zostanie założony cewnik na około 6 godzin.
EnglishIncontinence episodes per week Week 12 Change from
Ilość epizodów nietrzymania moczu na tydzień
EnglishEnuresis, micturition disorder, urinary incontinence
EnglishCommon: enuresis nocturna, urinary incontinence