"inaudible" po polsku

EN

"inaudible" - polskie tłumaczenie

EN inaudible
volume_up
{przymiotnik}

inaudible (też: unheard)

Synonimy (angielski) dla "inaudible":

inaudible
English
audible
English

Przykłady użycia - "inaudible" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

English(inaudible) ... from the outset, I think that is highly ambitious.
(nie słychać) ... od początku, myślę, że jest to niezwykle ambitne.
EnglishIn fact, the EU was virtually inaudible during the final negotiations.
W rzeczywistości w trakcie ostatecznych negocjacji głosu UE praktycznie w ogóle nie było słychać.
English(inaudible off-microphone comments and shouts of 'Point of order!).
Wniosek w sprawie przestrzegania Regulaminu? (niewyraźne uwagi bez mikrofonu oraz okrzyki "Wniosek regulaminowy!”)
EnglishAnd there was silence in the class, and finally one woman stood up, [inaudible name], and she said "Khrew," which means "teacher."
W sali zapadła cisza, aż w końcu wstała pewna kobieta [imię niewyraźne], i powiedziała "Khrew," co oznacza "nauczyciel."
English(HU) (the speaker's microphone was switched off and the beginning of the sentence is inaudible) ... extraordinary meeting of the Commission.
(HU) (mikrofon mówczyni był wyłączony i pierwszego zdania nie było słychać) ...nadzwyczajne posiedzenie Komisji.
EnglishFor example, in Cambodia, it was that [inaudible name] did not go alone but she had 24 lawyers with her who stood up together.
Na przykład w Kambodży, to była ta kobieta [niewyraźne imię], która nie była sama, ale miała ze sobą 24 prawników, którzy wystąpili wspólnie.
English(CS) (The beginning of the speech was inaudible) Each Member State faces issues concerning the Roma community that cannot be solved quickly.
(CS) (Początku wystąpienia nie było słychać) Każde państwo członkowskie ma do czynienia z niedającymi się szybko rozwiązać kwestiami dotyczącymi wspólnoty romskiej.