Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "in vitro"

 

"in vitro" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-22 z 29

in vitro {przymiotnik}

in vitro {przym.}

in vitro {przym.}

HIV isolates with reduced susceptibility to nelfinavir have been selected in vitro.

In vitro wyselekcjonowano szczepy HIV o zmniejszonej wrażliwości na nelfinawir.

In in vitro studies, the protein binding of amprenavir is approximately 90 %.

W badaniach in vitro wiązanie amprenawiru z białkami wynosi w przybliżeniu 90 %.

No evidence has been found of any mutagenic effect, neither in vivo nor in vitro.

Nie znaleziono dowodów na działanie mutagenne ani w badaniach in vivo ani in vitro.

HIV-1 isolates with reduced susceptibility to lopinavir have been selected in vitro.

In vitro wyselekcjonowano izolaty HIV- 1 o zmniejszonej wrażliwości na lopinawir.

This is an in vitro experiment. ~~~ It's very difficult to work in the intestine.

To jest eksperyment in vitro, bo bardzo trudno zrobić coś takiego w jelicie.

in vitro {przymiotnik}

in vitro {przym.}

in vitro {przym.}

HIV isolates with reduced susceptibility to nelfinavir have been selected in vitro.

In vitro wyselekcjonowano szczepy HIV o zmniejszonej wrażliwości na nelfinawir.

In in vitro studies, the protein binding of amprenavir is approximately 90 %.

W badaniach in vitro wiązanie amprenawiru z białkami wynosi w przybliżeniu 90 %.

No evidence has been found of any mutagenic effect, neither in vivo nor in vitro.

Nie znaleziono dowodów na działanie mutagenne ani w badaniach in vivo ani in vitro.

HIV-1 isolates with reduced susceptibility to lopinavir have been selected in vitro.

In vitro wyselekcjonowano izolaty HIV- 1 o zmniejszonej wrażliwości na lopinawir.

This is an in vitro experiment. ~~~ It's very difficult to work in the intestine.

To jest eksperyment in vitro, bo bardzo trudno zrobić coś takiego w jelicie.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "in vitro":

 

Podobne tłumaczenia

"in vitro" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "in vitro" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Rimonabant does not inhibit or induce other CYP enzymes or P-glycoprotein (P-gp) in vitro.

Rymonabant nie hamuje ani nie pobudza innych enzymów układu cytochromu P lub wo

Genotoxicity The genotoxic potential of sunitinib was assessed in vitro and in vivo.

Pierwszorzędowym punktem końcowym oceny skuteczności tego badania był wskaźnik obiektywnych odpowiedzi (ORR).

The clinical significance of this in vitro finding is unknown.

Kliniczne znaczenie tych badan nie jest znane.

You know that already you can grow meat in vitro.

Wiecie, że takie mięso można już wyhodować.

HIV-1 isolates with decreased susceptibility to amprenavir have been selected during in vitro serial passage experiments.

Szczepy wirusa HIV- 1 o zmniejszonej wrażliwości na amprenawir zostały wyizolowane podczas seryjnych badań pasażowych.

tho Telithromycin, and its principal human metabolites, were negative in tests on genotoxic potential in vitro and in vivo.

Badania nad toksycznym wpływem telitromycyny na zdolności rozrodcze wykazały zahamowanie aż

As it exhibits in vitro dopamine antagonism, olanzapine may antagonize the effects of direct and indirect dopamine agonists.

noś stosują jednocześ olanzapinę lekami, które powodują c nie z wydł enie uż

According to results of in vitro studies the metabolic pathway of atorvastatin via glucuronidation is inhibited by Gemfibrozil.

Nie stwierdzono żadnych różnic w skuteczności leczenia w zależności od płci, wieku ani wyjściowego stężenia LDL- C.

In vitro and in vivo experiments suggest that levetiracetam does not alter basic cell characteristics and normal neurotransmission.

wskazują, że lewetyracetam nie zmienia podstawowych właściwości komórki ani prawidłowych procesów neurotransmisji.

In vitro, strontium ranelate:

In vivo ranelinian strontu:

Dasatinib was not mutagenic in in vitro bacterial cell assays (Ames test) and was not genotoxic in an in vivo rat micronucleus study.

Nie wykazano także genotoksyczności dazatynibu w teście mikrojądrowym przeprowadzonym in vivo u szczurów.

Tenofovir disoproxil fumarate was positive in two out of three in vitro genotoxicity studies but negative in the in vivo micronucleus assay.

W konwencjonalnych badaniach genotoksyczności efawirenzu i emtrycytabiny uzyskano wynik ujemny.

Women undergoing superovulation prior to assisted reproductive techniques such as in vitro fertilisation (IVF):

Kobiety poddawane indukcji jajeczkowania mnogiego poprzedzającej zastosowanie technik wspomaganego rozrodu, takich jak zapłodnienie pozaustrojowe (IVF):

According to results of in vitro studies the metabolic pathway of atorvastatin via glucuronidation is inhibited by Gemfibrozil.

Wypicie 240 ml soku grejpfrutowego powodowało zwiększenie AUC atorwastatyny o 37 % i zmniejszenie AUC aktywnego ortohydroksylowego metabolitu o 20, 4 %.

Rimonabant is a selective cannabinoid-1 receptor (CB1) antagonist that inhibits the pharmacological effects of cannabinoid agonists in vitro and in vivo.

Rymonabant jest wybiórczym antagonistą receptora kannabinoidowego- 1 (ang. cannabinoid- 1, CB1), op

Rimonabant is a selective cannabinoid-1 receptor (CB1) antagonist that inhibits the pharmacological effects of cannabinoid agonists in vitro and in vivo. uc

Rymonabant jest wybiórczym antagonistą receptora kannabinoidowego- 1 (ang. cannabinoid- 1, CB1), wa

An increased 3H-thymidine incorporation in the erythroid nucleated spleen cells has been found in vitro (mouse spleen cell culture) after incubation with epoetin beta.

W poniższej tabeli przedstawiono częstość występowania w badaniach klinicznych działań niepożądanych uznanych za związane z leczeniem preparatem NeoRecoromon.

An increased 3H-thymidine incorporation in the erythroid nucleated spleen cells has been found in vitro (mouse spleen cell culture) after incubation with epoetin beta.

Poważne przeciążenie glinem z powodu leczenia niewydolności nerek może zmniejszać skuteczność preparatu NeoRecormon.

Anticholinergic activity While olanzapine demonstrated anticholinergic activity in vitro, experience during the clinical trials revealed a low incidence of related events.

ż terapeutycznych walproinianu w osoczu nie wskazuje na koniecznoś zmiany ć Monitorowanie stęeń jego dawki po rozpoczę jednoczesnego podawania olanzapiny. ciu

ori no cross reactivity in-vitro between daclizumab and human cryosections (28 organs) at concentrations up to 56 mg/ ml, demonstrating the absence of non-specific binding.

daklizumabu (w stężeniach do 56 mg/ ml) ze skrawkami ludzkich tkanek pochodzących z 28 narządów, wykazując brak niespecyficznego wiązania.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także polsko-niemiecki słownik bab.la.