"in order to" po polsku

EN

"in order to" - polskie tłumaczenie

EN in order to
volume_up
{spójnik}

in order to (też: for, so that, that, to)
volume_up
aby {spójn.}
Europe needs a competitive and innovative economy in order to be successful.
Aby osiągnąć sukces, Europa potrzebuje konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki.
In order to achieve this it will be necessary to highlight the social dimension.
Aby osiągnąć te cel, konieczne będzie uwypuklenie wymiaru społecznego.
In order to contribute to the achievement of the objectives referred to in this Article:
    Aby przyczynić się do realizacji celów określonych w niniejszym artykule:
in order to (też: to)
volume_up
dla {spójn.}
This is essential in order to ensure fair and undistorted competition.
Ma to zasadnicze znaczenie dla zagwarantowania uczciwej i niezakłóconej konkurencji.
There is no need to hold a summit in order to determine a strategy for Africa.
Nie ma potrzeby organizowania szczytu w celu określenia strategii dla Afryki.
In order to overcome the dispute over the name, external initiatives are required.
Dla rozwiązania sporu dotyczącego nazwy konieczne są inicjatywy zewnętrzne.
in order to (też: to)
volume_up
w celu {spójn.}
In order to maintain this, it is important to remain extremely vigilant.
W celu utrzymania takiej sytuacji niezbędne jest zachowanie szczególnej czujności.
Would it mean streaming the Internet in order to identify violations?
Czy miałoby to oznaczać streaming Internetu w celu zidentyfikowania naruszeń?
In order for VIAGRA to be effective, sexual stimulation is required.
W celu skutecznego działania preparatu Viagra niezbędna jest stymulacja seksualna.
in order to (też: so that)
volume_up
żeby {spójn.}
Community means are essential here in order to achieve the objectives that have been set.
I tutaj środki wspólnotowe są niezbędne, żeby osiągnąć założone cele.
And in order to build prosperity, we need security in place.
Żeby zbudować dobrą koniunkturę, potrzebujemy sprawnie działającego systemu bezpieczeństwa.
In order to claim victory, you sacrificed 133 innocent slaves
Żeby uzyskać zwycięstwo, poświęciłeś 133 niewinnych niewolników.
in order to (też: for)
volume_up
ażeby {spójn.}
The European agricultural policy came about in order to support our farmers and enhance the quality of European produce, so as to strengthen the EU's position in the world marketplace.
Europejska polityka rolna powstała celem wspierania naszych rolników i podnoszenia jakości produktów europejskich, ażeby umocnić pozycję UE na rynku światowym.
The primary objective of the PPE-DE Group is to increase eco-innovation within the Union, in order that the EU economy may be the most competitive in low carbon emission technologies.
Głównym celem grupy PPE-DE jest rozwój innowacji ekologicznych w obrębie Unii, ażeby gospodarka UE mogła być najbardziej konkurencyjna w zakresie technologii niskoemisyjnych.

Przykłady użycia - "in order to" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishminimum order quantity
Englishdishes prepared to order
Englishdishes cooked to order
EnglishCan I take your order?
Englishto put in order
Englishin a chronological order
Englishto put one’s house in order
doprowadzić własne sprawy do porządku/ładu
Englishto set one’s house in order
doprowadzić własne sprawy do porządku/ładu
Englishto get one’s house in order
doprowadzić własne sprawy do porządku/ładu
Englishlow level order picker
niskounoszący wózek magazynowy do kompletowania zamówień
Englishlow lift order picker
niskounoszący wózek magazynowy do kompletowania zamówień
EnglishCan I take your order now?
EnglishCan I take your order, please?
EnglishThat will give us common ground in order, together, to negotiate with the Chinese.
To pozwoli nam znaleźć wspólny język, który pomoże nam w negocjacjach z Chinami.
EnglishIn order to establish an appropriate cost-benefit balance, costs must be reduced.
Ustalenie odpowiedniej relacji korzyści - koszty wymaga ograniczania tych drugich.
EnglishPortugal is capable of putting its public accounts in order with discipline.
Portugalia jest zdolna narzucić dyscyplinę w sferze swoich finansów publicznych.
EnglishThey have an obligation to do so in order to maintain our cultural heritage.
Mają obowiązek podjęcia tych działań, w celu zachowania dziedzictwa kulturowego.