angielsko-polskie tłumaczenie słowa "in front"

EN in front angielskie tłumaczenie

in front
Nasz zespół został poinformowany o brakującym tłumaczeniu.

Podobne tłumaczenia polskie dla słowa "in front"

in przyimek
in-
Polish
front rzeczownik
front przymiotnik
to front czasownik

Przykłady użycia - "in front" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishMoro Islamic Liberation Front
Englishfront of house manager
EnglishSecondly, on the trade front, as you have pointed out, we have historic ties.
Po drugie, jak pani zauważyła, na froncie handlowym mamy historyczne powiązania.
EnglishThey arrested Ms Petrova at her home in front of her parents and two small children.
Zatrzymali oni Pietrową w jej domu na oczach rodziców oraz dwójki małych dzieci.
EnglishToday the Caucasus is the front line of the new cold war, the localised cold war.
Kaukaz jest dzisiaj pierwszą linią nowej zimnej wojny, lokalnej zimnej wojny.
EnglishWe also have one of the greatest challenges facing the European Union in front of us.
Mamy do czynienia z jednym z największych wyzwań stojących przed Unią Europejską.
EnglishIt is, however, very difficult for Parliament up front of the European elections.
Jest to jednak bardzo trudne dla Parlamentu Europejskiego przed wyborami europejskimi.
EnglishI do not need to read it out, as you have the motion in front of you in writing.
Nie muszę go odczytywać, ponieważ mają państwo tekst projektu przed sobą.
EnglishWith others, I myself demonstrated in front of the Ugandan Embassy in May of this year.
Razem z innymi osobiście demonstrowałem w maju tego roku przed ambasadą Ugandy.
EnglishYoung people spend a lot of time in front of television screens or computer monitors.
Młodzież wiele czasu spędza przed ekranem telewizora lub monitorem komputera.
EnglishThe second revolution in the Arab world is happening now in front of our eyes.
Obecnie na naszych oczach rozgrywa się druga rewolucja w świecie arabskim.
EnglishBut once you see it, like you guys in the front row, all right, yeah, OK.
Kiedy jednak to zobaczycie, jak osoby siedzące w pierwszych rzędach, mam rację?
EnglishPrecisely because of its history, Europe must commit itself on this front.
Właśnie ze względu na swoją historię Europa musi podjąć zobowiązanie w tej kwestii.
EnglishThere are some nice words at the front here but I do not see the programme as changed.
Dokument jest ubrany w ładne słowa, ale nie widzę żadnych zmian w programie.
EnglishRegarding the proposal in front of us, I would ask the Commission to withdraw it.
Jeśli chodzi o wniosek, który mamy przed sobą, chciałbym prosić Komisję o jego wycofanie.
EnglishThere's actually a gentleman in the front row who's doing a perfect imitation of her look.
Mina pana w pierwszym rzędzie idealnie imituje wyraz jej twarzy w tym momencie.
EnglishCommissioner, could you not repeat this here in front of the entire assembly?
Panie komisarzu! Czy mógłby pan to powtórzyć przez całym zgromadzeniem?